ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجدید نظر در خلاقیت شهری: درس هایی از بارسلونا و مونترآل
عنوان انگلیسی
Rethinking urban creativity: Lessons from Barcelona and Montreal
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7724
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی شهرسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله
طراحی شهری و مدیریت شهری
مجله
شهر، فرهنگ و جامعه - City
دانشگاه
امور بین الملل، مونترال، کانادا
کلمات کلیدی
خلاقیت، شهرها، مکانها، فضاها، پروژه ها، رویدادها
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
نقد و بررسی آثار شاخص
چهارچوب نظری
پروژه ها و رویدادها
مطالعه موردی آزمایشی
@ 22 بارسلونا
مرکز زمین @22
زیر زمین @22
مکانها و فضاهای @22
پروژه های @22 و رویدادها
مونترال و ‘‘Quartier de l’Innovation
بالای زمین QI
مرکز زمین QI
زیر زمین QI
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Creativity in a city requires that new knowledge and innovative ideas transit permanently through three different layers of the city: the underground, the middleground and the upperground. The underground is comprised of creative individuals who are not immediately linked to the commercial and industrial world and whose culture lies outside the corporate logic of standardization. The upperground is the level of formal institutions or firms, whose specific role is to bring creative ideas to the market. The middleground is the level where the work of collectives and communities enables the necessary knowledge transmission that precedes innovation. Successful creative areas in cities are loci where the middleground plays a key role for the city as an important element of cultural creativity. When the middleground has not yet formed or has been neglected, major obstacles limit the emergence of creativity. To illustrate this viewpoint, we study and compare two specific districts in the cities of Barcelona and Montreal, to pinpoint and analyze the presence or absence of a rich middleground, to assess its critical role and to examine the practical measures that can be taken to rethink creativity in these urban environments.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خلاقیت در یک شهر مستلزم این است که دانش نوین و ایده های نوآورانه ،دائما از سه لایه مختلف شهر عبور کنند: زیر زمین، مرکز زمین و بالای زمین.زیر زمین از افراد خلاقی تشکیل میشود که بلافاصله به دنیای بازرگانی و صنعتی متصل نیستند و فرهنگ شان خارج از منطق یکی شده ی استاندارد سازی قرار دارد.بالای زمین ،سطحی از نهادها یا موسسات بازرگانی رسمی هستند،که نقش ویژه شان آوردن ایده های خلاق به بازار است.مرکز زمین ،سطحی است که کار جمعی و اجتماعات ،انتقال دانش ضروری ، که قبل از نواوری قرار دارد را میسر میسازد.حوزه های خلاق موفق در شهرها ،مکان هندسی است که در آن مرکز زمین ،نقش کلیدی را برای شهر به عنوان یک عنصر مهم خلاقیت فرهنگی شکل داده است.زمانیکه مرکز زمین هنوز شکل نگرفته است یا نادیده گرفته شده است،موانع بزرگ ،پیدایش خلاقیت را محدود میکنند.برای نشان دادن این نقطه نظر، ما دو ناحیه ویژه را در شهرهای بارسلونا و مونترآل بررسی و مقایسه میکنیم، تا به دقت اشاره کنیم و حضور یا عدم حضور یک مرکز زمین غنی را مورد اشاره قرار داده و تحلیل کنیم تا نقش حیاتی آن را ارزیابی نماییم و به بررسی سنجش های عملی بپردازیم که میتواند به تجدید نظر خلاقیت در این محیطهای شهری بپردازد.

بدون دیدگاه