تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تجدید نظر در خلاقیت شهری: درس هایی از بارسلونا و مونترآل
عنوان انگلیسی: Rethinking urban creativity: Lessons from Barcelona and Montreal
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2011 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7724 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.06Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی شهرسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله: طراحی شهری و مدیریت شهری
مجله: شهر، فرهنگ و جامعه - City
دانشگاه: امور بین الملل، مونترال، کانادا
کلمات کلیدی: خلاقیت، شهرها، مکانها، فضاها، پروژه ها، رویدادها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

نقد و بررسی آثار شاخص

چهارچوب نظری

پروژه ها و رویدادها

مطالعه موردی آزمایشی

@ 22 بارسلونا

مرکز زمین @22

زیر زمین @22

مکانها و فضاهای @22

پروژه های @22 و رویدادها

مونترال و ‘‘Quartier de l’Innovation

بالای زمین QI

مرکز زمین QI

زیر زمین QI

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Creativity in a city requires that new knowledge and innovative ideas transit permanently through three different layers of the city: the underground, the middleground and the upperground. The underground is comprised of creative individuals who are not immediately linked to the commercial and industrial world and whose culture lies outside the corporate logic of standardization. The upperground is the level of formal institutions or firms, whose specific role is to bring creative ideas to the market. The middleground is the level where the work of collectives and communities enables the necessary knowledge transmission that precedes innovation. Successful creative areas in cities are loci where the middleground plays a key role for the city as an important element of cultural creativity. When the middleground has not yet formed or has been neglected, major obstacles limit the emergence of creativity. To illustrate this viewpoint, we study and compare two specific districts in the cities of Barcelona and Montreal, to pinpoint and analyze the presence or absence of a rich middleground, to assess its critical role and to examine the practical measures that can be taken to rethink creativity in these urban environments.

نمونه متن ترجمه

چکیده

خلاقیت در یک شهر مستلزم این است که دانش نوین و ایده های نوآورانه ،دائما از سه لایه مختلف شهر عبور کنند: زیر زمین، مرکز زمین و بالای زمین.زیر زمین از افراد خلاقی تشکیل میشود که بلافاصله به دنیای بازرگانی و صنعتی متصل نیستند و فرهنگ شان خارج از منطق یکی شده ی استاندارد سازی قرار دارد.بالای زمین ،سطحی از نهادها یا موسسات بازرگانی رسمی هستند،که نقش ویژه شان آوردن ایده های خلاق به بازار است.مرکز زمین ،سطحی است که کار جمعی و اجتماعات ،انتقال دانش ضروری ، که قبل از نواوری قرار دارد را میسر میسازد.حوزه های خلاق موفق در شهرها ،مکان هندسی است که در آن مرکز زمین ،نقش کلیدی را برای شهر به عنوان یک عنصر مهم خلاقیت فرهنگی شکل داده است.زمانیکه مرکز زمین هنوز شکل نگرفته است یا نادیده گرفته شده است،موانع بزرگ ،پیدایش خلاقیت را محدود میکنند.برای نشان دادن این نقطه نظر، ما دو ناحیه ویژه را در شهرهای بارسلونا و مونترآل بررسی و مقایسه میکنیم، تا به دقت اشاره کنیم و حضور یا عدم حضور یک مرکز زمین غنی را مورد اشاره قرار داده و تحلیل کنیم تا نقش حیاتی آن را ارزیابی نماییم و به بررسی سنجش های عملی بپردازیم که میتواند به تجدید نظر خلاقیت در این محیطهای شهری بپردازد.