ترجمه مقاله نمایش محتوا و ساختار پایگاه داده با روش NOK - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نمایش محتوا و ساختار پایگاه داده با روش NOK - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نمایش محتوا و ساختار پایگاه داده با استفاده از روش NOK
عنوان انگلیسی
The Representation of Database Content and Structure Using the NOK Method
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6186
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
مجله
سمپوزیوم بین المللی ساخت هوشمند و اتوماسیون
دانشگاه
گروه انفورماتیک، دانشگاه Rijeka، کرواسی
کلمات کلیدی
گره دانش، روش NOK، ارتباط موجودیت، پایگاه داده، نمایش دانش
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. 2. انگیزه تحقیق
3. 3. روش تحقیق
4. 4. ترجمه از روش موجودیت رابطه به روش گره دانش
5. نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

Language is one of the universal cognitive tools of our mind, a communication tool reflecting our visible and inner life. The semantic aspect of a word – its real meaning – is becoming one of the most fascinating issues in contemporary computational linguistics and artificial intelligence science [1]. One of the most important fields in the area of artificial intelligence (AI) is knowledge representation (KR). Knowledge can be stored in different ways [2], [3], [4], for example by using: semantic networks [5], [6], frames [7] and ontologies [8]. The Node of knowledge method (NOK method), which belongs to a group of semantic networks, can be used for knowledge representation. The NOK method is a method for modelling nodes of knowledge and it is used to graphically express knowledge in a form of a diagram, called Diagram of Node of knowledge (DNOK). The method is based on research and analysis of natural human languages, which is important for approaching the topic of human intelligence. NOK method analyses sentences, words and their meaning, as well as the sequence of connecting words into more complex forms [9]. The entity-relationship method, as prescribed by MIRIS - Methodology for Information Systems Development [10], [11] presents a business organization, its parts, relationships between parts and part attributes. A database is a non-redundant set of data on all occurrences of entities, all relationships and all their attributes described in database scheme [10]. Since the database structure is described by the relational model, we analysed the art of transforming database knowledge into NOK model. In this paper we will show how to present database content and database structure using the NOK method. The relational model is based on the entity-relationship diagram (ER diagram). Tables are used for the presentation of database content.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1. مقدمه
زبان یکی از ابزارهای شناخته شده فراگیر ذهن ماست و یک ابزار ارتباطی بازتاب زندگی قابل مشاهده و درونی ما است. جنبه های معنایی یک کلمه - معنی واقعی آن - تبدیل شدن به یکی از جذاب ترین مسائل در زبان شناسی محاسباتی معاصر و علم هوش مصنوعی است[1]
یکی از زمینه های مهم در این منطقه از هوش مصنوعی (AI) نمایش دانش (KR) است. دانش را می توان به روش های مختلف [2]، [3]، [4]، ذخیره کرد برای مثال با استفاده از: شبکه های معنایی [5]، [6]، چارچوبها [7] و هستی شناسی [8].
روش گره دانش که متعلق به یک گروه از شبکه معنایی است میتواند برای ارایه دانش استفاده شود.
متد NOKیک روش برای مدلسازی گره های دانش است و به صورت بیان گرافیکی دانش در قالب یک نمودار، به نام نمودار گره دانش (DOK) استفاده می شود. این روش بر اساس تحقیق و تجزیه و تحلیل زبان طبیعی انسانمی باشد، که برای نزدیک شدن به موضوع هوش انسان مهم است . NOKروش جملات ، کلمات و معنایشان را ، و همچنین دنباله ای از اتصال کلمات به اشکال پیچیده تررا تجزیه وتحلیل می کند. [9]. روش وابسته به وجود بوسیله Miris – علم اصول برای توسعه سیستم های اطلاعاتی تعیین شده است.[10]، [11] ارائه یک سازمان کسب و کار، بخش های آن، ارتباط بین بخش ها و ویژگی های بخش ها .پایگاه داده یک مجمو عه اطلاعات غیر زاید است در تمام رخداد ماهیت تمام روابط و تمام ویزگیهای انها در پایگاه داده توصیف می شود.
از آنجا که ساختار پایگاه داده بوسیله مدل رابطه ای توصیف شده است،ما هنرتبدیل دانش پایگاه داده به مدل گره دانش را تجزیه و تحلیل کر دیم. در این مقاله ما چگونگی ارایه محتوای پایگاه داده و ساختارپایگاه داده با استفاده از روش NOKگره دانش نشان خواهیم داد. مدل رابطه ای بر اساس نمودار ارتباط وجودی است (نمودار ER) جدول ها برای ارائه محتوای پایگاه داده استفاده می شود.

بدون دیدگاه