دانلود ترجمه مقاله تحلیل اطمینان سازه های فولادی معیوب

دانلود ترجمه مقاله تحلیل اطمینان سازه های فولادی معیوب
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل اطمینان سازه های فولادی معیوب
عنوان انگلیسی
Reliability Analysis of Steel Structures with Imperfections
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
نشریه
Nordicsteel2009
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4436
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مکانیک سازه و مواد
مجله
NSCC2009
دانشگاه
دانشکده مکانیک سازه، دانشگاه فناوری برنو، دانشکده مهندسی عمران، جمهوری چک
فهرست مطالب
چکیده
۱مقدمه
۲تایید ثبات ساختاری روشهای طراحی
۲ ۱شرایط قابلیت اطمینانEUROCODES
۲ ۲ تایید احتمال گرایانه روش های طراحی پایداری ساختاری
۲ ۳ مقادیر تصادفی ورودی
۲ ۴ تحلیل تصادفی فازی ظرفیت باروری
۲ ۵تحلیل تصادفی فازی احتمال خرابی
۲ ۶ نتیجه گیری
۳ ۱ مدل محاسباتی
۳ ۲ مقادیر تصادفی ورودی
۳۳ نتایج تحلیل حساسیت
۳ ۴ نتیجه گیری
۴ نتیجه گیری کلی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The verification of the design reliability of a steel element according to the concepts of standards EUROCODE 3 and EN1990 is presented in the article. Reliability is assessed by determining the failure probability, which is evaluated employing the Monte Carlo methodology. Reliability analysis enables the verification of reliability indices of the fore mentioned standards, generalization of obtained results and further development of design methods of structures according to the limit state theories. An overview of input random imperfections of steel structures whose histograms and statistical characteristics have been measured and monitored over a long time period is presented. The completeness of statistical information on input data for utilization in probabilistic studies is discussed. The quantification of uncertainty of statistical characteristics of hard to measure imperfections utilizing the fuzzy set theory is illustrated on a numerical example. The analysis of the influence of fuzzy uncertainty of input random variables on the fuzzy uncertainty of failure probability is presented. Uncertainty of computational models is discussed and modern instruments employable in the analysis of these uncertainties are listed. The analysis of the load carrying capacity of a steel plane frame with compression members is presented. Sobol’s sensitivity analysis was applied for the identification of the dominant imperfections.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تایید قابلیت اطمینان طراحی عناصر فولادی بر اساس مفاهیم استاندارد های EUROCODE3 و EN1990 در مقاله ارایه شده است. قابلیت اطمینان با تعیین احتمال خرابی ارزیابی می شود که در آن از روش مونته کارلو بهره برده می شود. تحلیل پایداری امکان تایید شاخص های قابلیت اطمینان استاندارد های فوق الذکر، تعمیم نتایج کسب شده و توسعه بیشتر روش های طراحی سازه ها را بر اساس نظریه های حالت آستانه می دهد. مرور کلی بر معایب تصادفی ورودی سازه های فولادی که هیستوگرام ها و خصوصیات آماری آن ها اندازه گیری شده و طی زمان طولانی پایش شده است ارایه می شود. اطلاعات آماری کامل از داده های ورودی برای استفاده بیشتر در مطالعات احتمال گرایانه مورد بحث قرار می گیرد. کمی سازی عدم قطعیت خصوصیات آماری که اندازه گیری عیب ها را مشکل تر می کند را با استفاده از نظریه مجموعه فازی بررسی می کنیم. تحلیل تاثیر عدم قطعیت فازی متغیر های تصادفی ورودی بر روی عدم قطعیت فازی احتمال شکست ارایه می شود. عدم قطعیت مدل های محاسباتی بحث شده و ابزار های مدرن قابل کاربرد در تحلیل این عدم قطعیت ها ارایه می شوند. تحلیل ظرفیت باروری ظرفیت باروری صفحات فولادی با اعضای فشار بحث می شود. تحلیل حساسیت سابول برای شناسایی عیب های غالب به کار برده شد.

بدون دیدگاه