ترجمه مقاله چگونگی اصلاح سیستم پرداخت مراقبت غربی طبق گفته پزشکان و مدیران بهداشت و درمان - نشریه BMC

ترجمه مقاله چگونگی اصلاح سیستم پرداخت مراقبت غربی طبق گفته پزشکان و مدیران بهداشت و درمان - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
چگونه سیستم پرداخت مراقبت غربی را بر طبق گفته پزشکان، سیاست گذاران، مدیران بهداشت و درمان و محققان اصلاح کنیم: یک آزمایش انتخاب گسسته
عنوان انگلیسی
How to reform western care payment systems according to physicians, policy makers, healthcare executives and researchers: a discrete choice experiment
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2015
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8616
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله
BMC تحقیقات خدمات بهداشتی
دانشگاه
دانشکده اقتصاد کاربردی، گروه اقتصاد و آمار مرکز آمار، دانشگاه آنتورپ، بلژیک
کلمات کلیدی
سیستم های پرداخت مراقبت های بهداشتی، اهداف عملکرد مراقبت های بهداشتی، ساختارهای انگیزه پزشکان، اصلاح سیاست بهداشت، آزمایش انتخاب گسسته
فهرست مطالب
چکیده
پیشینه
روش ها
شناسایی ویژگی ها و سطوح ویژگی
طرح مجموعه انتخاب آزمایشی
توسعه پرسشنامه
نمونه مطالعه
تحلیل داده ها
نتایج
اهمیت پیامدهای اصلاح پرداخت مراقبت در هر حوزه عملکرد
تاثیر نقش سهامدار
تاثیر محدوده جغرافیایی
تاثیر سیستم های پرداخت پزشکان که در حال حاضر مورد استفاده است
مقایسه ی تحقق هدف و تنظیم بین ساختارهای پرداخت رایج و پیشنهادی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Many developed countries are reforming healthcare payment systems in order to limit costs and improve clinical outcomes. Knowledge on how different groups of professional stakeholders trade off the merits and downsides of healthcare payment systems is limited. Methods: Using a discrete choice experiment we asked a sample of physicians, policy makers, healthcare executives and researchers from Canada, Europe, Oceania, and the United States to choose between profiles of hypothetical outcomes on eleven healthcare performance objectives which may arise from a healthcare payment system reform. We used a Bayesian D-optimal design with partial profiles, which enables studying a large number of attributes, i.e. the eleven performance objectives, in the experiment. Results: Our findings suggest that (a) moving from current payment systems to a value-based system is supported by physicians, despite an income trade-off, if effectiveness and long term cost containment improve. (b) Physicians would gain in terms of overall objective fulfillment in Eastern Europe and the US, but not in Canada, Oceania and Western Europe. Finally, (c) such payment reform more closely aligns the overall fulfillment of objectives between stakeholders such as physicians versus healthcare executives. Conclusions: Although the findings should be interpreted with caution due to the potential selection effects of participants, it seems that the value driven nature of newly proposed and/or introduced care payment reforms is more closely aligned with what stakeholders favor in some health systems, but not in others. Future studies, including the use of random samples, should examine the contextual factors that explain such differences in values and buy-in.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشینه: بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال اصلاح سیستم های پرداخت مراقبت های بهداشتی هستند تا هزینه ها را کاهش داده و پیامدهای بالینی را بهبود بخشند. دانش در مورد اینکه چگونه گروه های متفاوت سهامداران حرفه ای مزایا و جنبه های منفی سیستم های پرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی را سنجش می کنند بسیار محدود است.
روش ها: با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته از نمونه ای از پزشکان، سیاست گذاران، مدیران مراقبت های بهداشتی و محققان از کاندا، اروپا، اقیانوسیه، و ایالت متحده خواستیم تا بین پروفایل های پیامدهای فرضی بر یازده اهداف عملکرد مراقبت بهداشتی موردی را انتخاب کنند که ممکن است از اصلاح سیستم پرداخت مراقبت بهداشتی نشات گیرد. از طرح بهینه ی D بایسین با پروفایل های جزیی استفاده کردیم که مطالعه ی تعداد وسیعی از ویژگی ها را ممکن ساخت، یعنی یازده اهداف عملکرد.
نتایج: یافته های ما حاکی ازآن است که (a) حرکت از سیستم های پرداخت کنونی به سمت سیستم مبتنی بر ارزش توسط پزشکان پشتیبانی می شود علارغم جایگزینی درآمد، اگر اثربخشی و مهار هزینه های بلندمدت بهبود یابد، (b) پزشکان در قالب تحقق اهداف کلی در اروپای شرقی و ایالت متحده بهره ور می شوند اما در کانادا و اروپای غربی و اقیانوسیه خلاف آن حاکم است. در نهایت (c)، چنین اصلاح پرداختی بسیار در راستای تحقق کلی اهداف بین سهامداران مانند پزشکان در برابر مدیران مراقبت های بهداشتی است.
نتیجه گیری: اگرچه به دلیل انتخاب بالقوه ی تاثیرات شرکت کنندگان، یافته ها باید با دقت تعبیر شود، به نظر می رسد که ارزش ناشی از ماهیت اصلاح پرداخت مراقبت بهداشتی که اخیرا پیشنهاد شد/ یا معرفی گشت بسیار با آنچه سهامداران در سیستم های بهداشتی اما نه باقی بدان می پرداختند هم راستا باشد. مطالعات آتی، شامل استفاده از نمونه های تصادفی باید عوامل بافتی ای که چنین تفاوت هایی را در ارزش ها و خرید بررسی کند، در بر گیرد.

بدون دیدگاه