ترجمه مقاله الگوریتم محدود سازی صف برای حفاظت از VANET در برابر حمله منع سرویس

ترجمه مقاله الگوریتم محدود سازی صف برای حفاظت از VANET در برابر حمله منع سرویس
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
الگوریتم محدود سازی صف (QLA) برای حفاظت از VANET در برابر حمله منع سرویس (DoS)
عنوان انگلیسی
Queue Limiting Algorithm (QLA) for Protecting VANET from Denial of Service (DoS) Attack
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2015
نشریه
ijca
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4964
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری
مجله
مجله بین المللی برنامه های کاربردی کامپیوتر
دانشگاه
V.N.S. گروه از موسسات بوپال، هند
کلمات کلیدی
VANET، حمله DoS ،DSRC ،ITS ،OBU
فهرست مطالب
چکیده

1. مقدمه
2. پیشینه مختصری از حمله DOS
1. 2 حمله فلودینگ:
1. 1. 2 حمله اسمورف
2. 1. 2 Ping Floods
3. کلیات
1. 3 دسترسی به داده ها در VANET
2. 3 اولویت های پیغام ارتباطات VANET
3. 3 مدل سیستم
4. مکانیزم پیشگیری
5. راه اندازی شبیه سازی
6. نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSRACT

Vehicular ad hoc network (VANET) is an important component of Intelligent Transportation Systems. In VANET, active safety systems is seems as the main benefit of it, in which vehicles are exchanging safety messages to increase the passenger safety on road. At the present time, vehicles are exposed to many security threats; and for the security, availability of network is must be obtained at every time. The availability of the network is extremely needed when a vehicle sends any safety information to other one. In this regard, DoS attacks are very dangerous in VANET because they adversely affect the network availability. One of them is oppress the node resources by flooding of messages to the victim vehicle; which is a common form of Denial of Service (DoS) attacks, in which a malicious node sends a large number of (False) safety message to the victim node. In this paper, an efficient method is proposed to defend against DoS attacks. According to our method each vehicle in a network has limited capacity of massage (safety message) receiving, without having any security risk and this limited capacity is defined by our (QLA) algorithm. This is a very simple method and can be easily deploy in network. Simulation results show that the approach is very effective and efficient against denial of service attack in VANET.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شبکه موردی بین خودرویی (VANET) یکی از اجزای مهم سیستم های حمل و نقل هوشمند به حساب می آید. در VANET، سیستم های ایمنی فعال به عنوان مزیت اصلی آن عمل می کنند، در اینها خودروها برای افزایش ایمنی مسافر روی جاده، پیغام های ایمنی مبادله می کنند. در حال حاضر، خودروها دربرابر تهدیدهای امنیتی زیادی قرار دارند و برای نیل به امنیت، دسترس پذیری شبکه بایستی همیشه بدست بیاید. زمانی به دسترس پذیری شبکه زیاد نیاز می باشد که خودرو اطلاعات ایمنی را به خودروی دیگر ارسال می نماید. در این خصوص، حملات DoS در VANET بسیار خطرناک هستند زیرا به شکلی معکوس بر دسترس پذیری شبکه اثر می گذارند. یکی از آنها، فشار آوردن به منابع گره با فلودینگ پیغام ها در خودروی قربانی می باشد؛ که شکل معمولی از حملات DoS به حساب می آید، در این حملات گره خرابکار، تعداد بزرگی پیام ایمنی (غلط و اشتباه) برای گره قربانی ارسال می کند. در این مقاله، یک روش کارآمد برای دفاع در برابر حملات DoS پیشنهاد می شود. طبق روش پیشنهادی، هر خودرو در شبکه دارای ظرفیت محدودی برای دریافت پیغام (پیغام ایمنی) می باشد بدون اینکه با ریسک امنیتی مواجه گردد و این ظرفیت محدود توسط الگوریتم QLA تعریف می شود. این روش بسیار ساده ای بوده و درشبکه به راحتی قابل استقرار و پیاده سازی می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد شیوه پیشنهادی در برابر حمله سرویس در VANET بسیار موثر و کارا عمل می کند.

بدون دیدگاه