ترجمه مقاله تخلیص و خواص فیتاز خارج سلولی از باسیلوس سوبتیلیس sp. KHU-10 - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تخلیص و خواص فیتاز خارج سلولی از باسیلوس سوبتیلیس sp. KHU-10 - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخلیص و خواص فیتاز خارج سلولی از باسیلوس سوبتیلیس sp. KHU-10
عنوان انگلیسی
Purification and Properties of Extracellular Phytase from Bacillus sp. KHU-10
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2001
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
شناسه ISSN مجله
0277-8033
کد محصول
F1388
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی، زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، علوم مواد غذایی و بیوشیمی
مجله
مجله شیمی پروتئین - Journal of Protein Chemistry
دانشگاه
گروه خدمات و صنایع غذایی، دانشکده شینسونگ، کره
کلمات کلیدی
باسیلوس sp، فیتاز، کلسیم
کلمات کلیدی انگلیسی
Bacillus sp - phytase - calcium
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1023/A:1010945416862
فهرست مطالب
1-مقدمه
2-مواد و روشها
2-1-سوش باکتریایی و شرایط کشت
2-2-سنجش فعالیت فیتازی
2-3-تخلیص فیتاز
2-4-تعیین وزن مولکولی
3-نتایج
3-1-کشت سوش Bacillus sp. KHU-10
3-2-تخلیص فیتاز
3-3-خصوصیات مولکولی
3-4-اختصاصی بودن سوبسترا
3-5-اثر pH و دما روی فعالیت انزیم
3-6-اثر یونهای فلزی روی فعالیت فیتاز
4-بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Bacillus species producing a thermostable phytase was isolated from soil, boiled rice, and mezu (Korean traditinal koji). The activity of phytase increased markedly at the late stationary phase. An extracellular phytase from Bacillus sp. KHU-10 was purified to homogeneity by acetone precipitation and DEAE-Sepharose and phenyl-Sepharose column chromatographies. Its molecular weight was estimated to be 46 kDa on gel filtration and 44 kDa on SDS–polyacrylamide gel elctrophoresis. Its optimum pH and temperature for phytase activity were pH 6.5–8.5 and 40°C without 10 mM CaCl2 and pH 6.0–9.5 and 60°C with 10 mM CaCl2. About 50% of its original activity remained after incubation at 80°C or 10 min in the presence of 10 mM CaCl2. The enzyme activity was fairly stable from pH 6.5 to 10.0. The enzyme had an isoelectric point of 6.8. As for substrate specificity, it was very specific for sodium phytate and showed no activity on other phosphate esters. The Km value for sodium phytate was 50 mM. Its activity was inhibited by EDTA and metal ions such as Ba21, Cd21, Co21, Cr31, Cu21, Hg21, and Mn21 ions.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
گونه های باسیلوس که تولید فیتاز باثبات از لحاظ حرارتی می کنند از خاک، برنج پخته، و مزو (کوجی سنتی کره ای) جداسازی شدند. فعالیت فیتاز به طور برجسته ای در فاز آخری ثابت افزایش یافت. یک فیتاز خارج سلولی از سوش Bacillus sp. KHU-10 به شکل همگن توسط رسوب استون و کروماتوگرافی ستونی فنیل-سفاروز و DEAE-سفاروز تخلیص گردید. وزن مولکولی آن حدود 46 kDa روی فیلتراسیون ژل و 44 kDa روی الکتروفورزیز ژل پلی آکریلامید-SDS تخمین زده شد. pH بهینه آن و درجه حرارتش برای فعالیت فیتاز برابر با 6.5-8.5 و 40 درجه سانتیگراد بدون 10 mM CaCl2 و با pH برابر با 6.0-9.5 و 60 درجه سانتیگراد با 10 mM CaCl2 بودند. حدود 50 درصد از فعالیت اصلی آن بعد از انکوباسیون در دمای 80 درجه سانتیگراد یا 10 دقیقه در حضور 10 mM CaCl2 باقی ماند. فعالیت انزیم نسبتا از pH برابر با 6.5 تا 10.0 ثابت باقی ماند. آنزیم دارای نقطه ایزوالکتریکی برابر با 6.8 بود. همانند اختصاصی بودن سوبسترا، برای سدیم فیتات هم خیلی اختصاصی بود و هیچ فعالیتی را روی استرهای فسفات دیگر نشان نداد. مقدار Km برای سدیم فیتات برابر با 50µm بود. فعالیت آن توسط EDTA و یونهای فلزی مانند Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+,  Hg2+,  و   Mn2+ مهار گردید

بدون دیدگاه