ترجمه مقاله تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد
عنوان انگلیسی
Production of transglutaminase by Streptomyces isolates in solid-state fermentation
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2008
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5867
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، کشاورزی و صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، میکروبیولوژی، زراعت و اصلاح نباتات، زیست فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی
مجله
اسنادی در میکروبیولوژی کاربردی
دانشگاه
گروه بیوتکنولوژی کاربردی و علوم غذایی، دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست، مجارستان
کلمات کلیدی
لوبیا، هیدروگزامیک، تخمیر حالت جامد، استرپتومایسس، ترنسگلوتامیناز، Z-GLN-GLY
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه
مواد و روش‌ها
مواد
ریزجانداران و شرایط کشت
محیط غربال و SSF
تعیین فعالیت‌های TGASE
تخمین زیست توده در SSF
تحلیل زیستی شیمیایی
اثر دما و PH
تأثیر یون فلزی
SDS PAGE
نتایج
غربالگری در SSF
تحلیل زیستی شیمیایی
SDS PAGE
تشریح مطالب

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Aims: To screen Streptomyces isolates for transglutaminase (TGase) production in solid-state fermentation (SSF) on various substrates. Methods and Results: Streptomyces mobaraensis NRRL B-3729, Streptomyces paucisporogenes ATCC 12596 and Streptomyces platensis NRRL 2364 strains were screened for extracellular TGase production in SSF on different substrates. High-protein-content beans, peas and lentils proved to be the best substrates. Good TGase production was obtained on liver kidney beans and green mung beans in a 4- to 6-day SSF. Temperature optima of the enzymes varied between 45 to 50C. Molecular weight determined by sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE) indicated similar size (37 kDa) for all three enzymes. TGase was the dominating protein band on SDS PAGE for two Streptomyces strains in SSF extracts. Other enzymes were present in smaller quantities. Conclusions: Streptomyces mobaraensis NRRL B-3729, S. paucisporogenes ATCC 12596 and S. platensis NRRL 2364 strains were successfully propagated under SSF conditions on crushed ⁄ milled liver kidney bean and green mung bean to obtain good level of TGase. Significance and Impact of the Study: Owing to much reduced production cost and direct applicability, SSF TGase without downstream processing (cheap in situ enzyme, crude enzyme) may be an excellent candidate for some nonfood applications.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اهداف: غربال کردن جداگرهای استرپتومیسز جهت تولید ترنسگلومیتاز (TGase) در تخمیر حالت جامد (SSF) در زیرلایه های مختلف
روش‌ها و نتایج: گونه‌های استرپتومیسز موبارنسیس B-3729 NRRL، استرپتومیسز پایوسیس پوروجینس ATCC 12596 و استرپتومیسز پلاتنسیس NRLL برای تولید TGASE برون سلولی در SSF در زیرلایه های مختلف غربال شد. لوبیاهای پرپروتئین، نخودها و عدس‌ها این طور که اثبات شد بهترین زیرلایه ها هستند. تولید TGASE خوب درلوبیاها و نخودهای مانگ سبزرنگ لیور کیدنی در یک SSF 4 یا 6 روزه حاصل شد. دمای بهینه آنزیم بین 45 تا 50 درجه تغییر یافت. وزن مولکولی با الکتروفورسیس ژل سولفات-پلی اکریل آمید سدیم (SDS PAGE) تعیین شد که اندازه مشابهی برای هر سه آنزیم نشان داد (تقریباً KDA37(. TGASE نوار پروتئینی غالب در SDS PAGE برای دو گونه استرپتومیسز در عصاره SSF بود. آنزیم‌های دیگر در مقادیر کمتری موجود بودند.
نتیجه گیری‌ها: استرپتومیسز موبارنسیس، S پایوسیس پروجنس ATCC و S پلاتنسیس NRLL 2364 به شکلی موفقیت آمیز تحت شرایط SSF در لوبیا و نخود مانگ سبز خردشده/آسیاب شده‌ی لیور کیدنی گسترش یافتند تا مقدار خوبی از TGASE بدست آید.
اهمیت و تأثیر این تحقیق: به سبب هزینه بسیار کمتر تولید و کاربرد مستقیم آن، SSF TGase بدون فرآوری پائین دست (آنزیم درجای کم هزینه، آنزیم خام) می‌تواند انتخابی عالی برای برخی کاربردهای غیرغذایی باشد.

بدون دیدگاه