ترجمه مقاله اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش - خوردگی پوشش های الکترورسوب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش - خوردگی پوشش های الکترورسوب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر محتوای فسفر بر میکرو ساختار و مقاومت به فرسایش - خوردگی پوشش های الکترورسوب نیکل - کبالت - آهن - فسفر
عنوان انگلیسی
Effect of phosphorous content on the microstructure and erosion– corrosion resistance of electrodeposited Ni-Co-Fe-P coatings
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7232
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
خوردگی و حفاظت از مواد، خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی
مجله
سطح و پوشش های فناوری - Surface & Coatings Technology
دانشگاه
کالج مکانیک و برق، دانشگاه هوهی، چین
کلمات کلیدی
رسوبدهی الکتریکی، Ni-Co-Fe-P، پوشش، فرسایش، خوردگی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. کار تجربی
2.1. آبکاری پوششهای آلیاژ نیکل-کبالت-آهن-فسفر
2.2. شناسایی مواد
2.3. آزمون فرسایش-خوردگی
3. نتایج و بحث
3.1. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی
3.2. میکروساختار و سختی
3.3. مقاومت به خوردگی
3.4. مقاومت به فرسایش -خوردگی
3.5. سطوح فرسوده
4. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Ni-Co-Fe-P quaternary alloy coatings were electrodeposited and the dependence of microstructure and erosion– corrosion resistance with varying P content was investigated. With the addition of H3PO3 from 0 to 40 g L−1 into the electrolyte bath, the P content in Ni-Co-Fe-P quaternary alloy coating increased to 12.92 wt%. Along with the increase of P content, the microstructure evolved from a composite structure of crystalline and amorphous to a pure amorphous and then to another composite structure, while the grain size refined gradually and the microhardness increased obviously from about 510 to 1150 HV. The corrosion rate and the synergy between erosion and corrosion first increased and then decreased with the increase of P content. The polarization curves detected in the slurry flow at impact velocity of 4.19 m s−1 shows a tendency to passivity for all of as-deposited coatings. Ni-Co-Fe-12.92P coating deposited from H3PO3 concentration of 40 g L−1 possesses the best erosion–corrosion resistance due to the highest hardness and the lowest corrosion current density. Large amounts of cracking lips along the micro-plowing grooves can be observed on the worn surface morphologies of as-deposited coatings and the predominant wear mechanism is mechanical micro-cutting in Ni-Co-Fe-P coatings when subjected to erosion–corrosion in slurry flow.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پوششهای آلیاژ چهارتایی نیکل-کبالت-آهن-فسفر آبکاری شدند و وابستگی میکروساختار و مقاومت به فرسایش-خوردگی با تغییر محتوای فسفر مورد بررسی قرار گرفت. با افزودن H3PO3 0 تا 40 g L−1 به حمام الکترولیت، محتوای فسفر در پوشش آلیاژ چهارتایی نیکل-کبالت-آهن-فسفر به 12.92 درصد وزنی افزایش یافت. همراه با افزایش محتوای فسفر، میکروساختار از یک ساختار بلوری و بی شکل کامپوزیت به آمورف و سپس به ساختار کامپوزیت دیگر خالص تکامل یافت، در حالی که اندازه دانه به تدریج پالایش شد و میکرو سختی به طور واضح از 510 تا 1150 HV افزایش یافت. نرخ خوردگی و هم افزایی بین فرسایش و خوردگی در ابتدا افزایش یافت و پس از آن با افزایش محتوای فسفر کاهش یافت. منحنی های قطبش در جریان دوغاب در سرعت ضربه 4.19 m s−1 شناسایی شد که تمایل به انفعال را برای همه پوشش ها به شکل رسوب نشان می دهد. پوشش Ni-Co-Fe-12.92P در غلظت 40 g L−1 H3PO3 رسوب کرد، با توجه به بالاترین سختی و کمترین چگالی جریان خوردگی، دارای بهترین مقاومت به فرسایش-خوردگی است. مقادیر زیادی از ترک خوردگی در لبه ها در را می توان در امتداد شیارها، میکروشیار زنی در مورفولوژی های سطح فرسوده پوششها به شکل رسوب مشاهده نمود و وقتی در معرض فرسایش-خوردگی در جریان دوغاب قرار می گیرد، مکانیزم سایش غالب در پوششهای نیکل-کبالت-آهن-فسفر میکرو برش زنی مکانیکی است .

بدون دیدگاه