ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road

ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی معلم های راهنمایی ایالت ریورز در نیجریه
عنوان انگلیسی
Big Five Personality Traits As Predictors Of Emotional Intelligence Of Secondary School Teachers In Rivers State Of Nigeria
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
Road
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5863
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری
مجله
مجله اروپایی تحقیقات روانشناسی
دانشگاه
گروه روانشناسی آموزشی، دانشگاه راهنمایی و مشاوره پورت هارکورت، نیجریه
کلمات کلیدی
شخصیت، صفات، هیجانی، هوش، معلم‌ها
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش پژوهش
طرح پژوهش
شرکت کنندگان
ابزار
نتایج
بحث یافته‌ها
نتیجه گیری / پیشنهادها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This study investigated Big Five personality traits as predictors of emotional intelligence of secondary school teachers in Rivers State of Nigeria. Two research questions and two corresponding hypotheses were formulated to guide the conduct of the study. The participants in the study were 770 teachers drawn from public secondary schools in Rivers State, Nigeria. Cluster sampling technique was used to draw the sample of the study. Two instruments were used for data collection. They are: Emotional Intelligence Behaviour Inventory (EQBI) by Akinboye and NEO Five Factor Inventory by Costa and McCrae adapted from Ata, Ather and Bano (2013). Data were analyzed using multiple regression analysis. The hypotheses were tested at 0.05 alpha level. Results of the study showed that: Big Five personality traits taken together statistically significantly predicted emotional intelligence of secondary school teachers; the relative contribution of agreeableness and extraversion personality traits in the prediction of emotional intelligence of secondary school teachers was statistically significant while the reverse was the case for others (conscientiousness, openness and neuroticism). Based on the findings, conclusions were drawn and recommendations made accordingly.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه پنج صفت شخصیتی بزرگ را به عنوان پیش¬بین¬های هوش هیجانی معلمان راهنمایی در ایالت ریورز در نیجریه بررسی کرد. دو سؤال پژوهشی و دو فرضیه برای انجام مطالعه تدوین گشت. شرکت کنندگان مطالععه 770 معلم از مدارس راهنمایی دولتی ایالت ریورز در نیجریه بودند. از روش نمونه گیری خوشه‌ای برای گرفتن نمونه‌ی مطالعه استفاده شد. از دو ابزار برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد: سیاهه‌ی رفتار هوش هیجانی (EQBI) توسط آکینبوی و سیاهه‌ی پنج عاملی NEO توسط کاستا و مک¬کرا با اقتباس از اتا، آتر و بانو (2013). داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام گرفت. فرضیه‌ها در سطح آلفای 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که: پنج صفت شخصیتی بزرگ روی هم رفته به طور معناداری هوش هیجانی معلمان راهنمایی را پیش بینی می‌کردند؛ سهم نسبی صفت‌های شخصیتی توافق پذیری و برون گرایی در پیش بینی هوش هیجانی معلم‌های راهنمایی به لحاظ آماری معنادار بود در حالی که عکس آن برای سایر موارد مصداق داشت (وجدانی بودن، گشودگی و روان رنجورخویی). براساس یافته‌ها، نتیجه گیری و بر همین اساس پیشنهاداتی ارائه شده است.

بدون دیدگاه