تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی – نشریه Road

عنوان فارسی: پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی معلم های راهنمایی ایالت ریورز در نیجریه
عنوان انگلیسی: Big Five Personality Traits As Predictors Of Emotional Intelligence Of Secondary School Teachers In Rivers State Of Nigeria
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2015 نشریه : Road
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5863 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 635.88Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی عمومی و سنجش و اندازه گیری
مجله: مجله اروپایی تحقیقات روانشناسی
دانشگاه: گروه روانشناسی آموزشی، دانشگاه راهنمایی و مشاوره پورت هارکورت، نیجریه
کلمات کلیدی: شخصیت، صفات، هیجانی، هوش، معلم‌ها
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش پژوهش

طرح پژوهش

شرکت کنندگان

ابزار

نتایج

بحث یافته‌ها

نتیجه گیری / پیشنهادها

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

This study investigated Big Five personality traits as predictors of emotional intelligence of secondary school teachers in Rivers State of Nigeria. Two research questions and two corresponding hypotheses were formulated to guide the conduct of the study. The participants in the study were 770 teachers drawn from public secondary schools in Rivers State, Nigeria. Cluster sampling technique was used to draw the sample of the study. Two instruments were used for data collection. They are: Emotional Intelligence Behaviour Inventory (EQBI) by Akinboye and NEO Five Factor Inventory by Costa and McCrae adapted from Ata, Ather and Bano (2013). Data were analyzed using multiple regression analysis. The hypotheses were tested at 0.05 alpha level. Results of the study showed that: Big Five personality traits taken together statistically significantly predicted emotional intelligence of secondary school teachers; the relative contribution of agreeableness and extraversion personality traits in the prediction of emotional intelligence of secondary school teachers was statistically significant while the reverse was the case for others (conscientiousness, openness and neuroticism). Based on the findings, conclusions were drawn and recommendations made accordingly.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه پنج صفت شخصیتی بزرگ را به عنوان پیش¬بین¬های هوش هیجانی معلمان راهنمایی در ایالت ریورز در نیجریه بررسی کرد. دو سؤال پژوهشی و دو فرضیه برای انجام مطالعه تدوین گشت. شرکت کنندگان مطالععه 770 معلم از مدارس راهنمایی دولتی ایالت ریورز در نیجریه بودند. از روش نمونه گیری خوشه‌ای برای گرفتن نمونه‌ی مطالعه استفاده شد. از دو ابزار برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد: سیاهه‌ی رفتار هوش هیجانی (EQBI) توسط آکینبوی و سیاهه‌ی پنج عاملی NEO توسط کاستا و مک¬کرا با اقتباس از اتا، آتر و بانو (2013). داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام گرفت. فرضیه‌ها در سطح آلفای 05/0 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که: پنج صفت شخصیتی بزرگ روی هم رفته به طور معناداری هوش هیجانی معلمان راهنمایی را پیش بینی می‌کردند؛ سهم نسبی صفت‌های شخصیتی توافق پذیری و برون گرایی در پیش بینی هوش هیجانی معلم‌های راهنمایی به لحاظ آماری معنادار بود در حالی که عکس آن برای سایر موارد مصداق داشت (وجدانی بودن، گشودگی و روان رنجورخویی). براساس یافته‌ها، نتیجه گیری و بر همین اساس پیشنهاداتی ارائه شده است.

محصولات مشابه