ترجمه مقاله مطالعه پارامتریک بر اثرات زاویه میل شمع بر پاسخ شمع مایل در سکوی دریایی پوشش دار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه پارامتریک بر اثرات زاویه میل شمع بر پاسخ شمع مایل در سکوی دریایی پوشش دار - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه پارامتریک بر اثرات زاویه میل شمع بر پاسخ شمع مایل (شیبدار) در سکوی دریایی پوشش دار (جاکتی)
عنوان انگلیسی
Parametric Study on the Effects of Pile Inclination Angle on the Response of Batter Piles in Offshore Jacket Platforms
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8668
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی و سازه
مجله
گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
دانشگاه
مجله علوم و کاربرد های دریایی - Journal of Marine Science and Application
کلمات کلیدی
شمع، زاویه میل، آنالیزهای المان محدود، سکوی دریایی پوشش دار (جاکتی)، تعامل خاک-شمع، نشست، شمع های فرا ساحلی (بر بستر دریا)
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مدلسازی المان محدود
2.1 مدلسازی هندسی
2.2 مشینگ (شبکه بندی)
2.3 خواص مواد
2.4 بارگذاری و آنالیز آن
2.5 صحت سنجی
3. بحث و نتایج
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Offshore jacket-type platforms are attached to the seabed by long batter piles. In this paper, results from a finite element analysis, verified against experimental data, are used to study the effect of the pile’s inclination angle, and its interaction with the geometrical properties of the pile and the geotechnical characteristics of the surrounding soil on the behavior of the inclined piles supporting the jacket platforms. Results show that the inclination angle is one of the main parameters affecting the behavior of an offshore pile. We investigated the effect of the inclination angle on the maximum von Mises stress, maximum von Mises elastic strain, maximum displacement vector sum, maximum displacement in the horizontal direction, and maximum displacement in the vertical direction. The pile seems to have an operationally optimal degree of inclination of approximately 5°. By exceeding this value, the instability in the surrounding soil under applied loads grows extensively in all the geotechnical properties considered. Cohesive soils tend to display poorer results compared to grained soils.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سکوهای دریاییِ نوع پوشش دار توسط شمع های مایل طولانی به بستر دریا منتهی می شوند. در این مقاله، نتایج مورد تائید از آنالیزهای اِلِمان محدود در مقابل داده های تجربی برای مطالعه ی اثرات زاویه ی میل شمع و تعامل آن با خواص هندسی شمع و مشخصه های ژئوتکنیکی خاک اطراف بر رفتار شمع های مایل نگه دارنده ی سکوهای پوشش دار، مورد استفاده قرار میگیرند. نتایج نشان می دهد که زاویه ی میل، یکی از پارامترهای موثر بر رفتار شمع فرا ساحلی [بر بستر دریا] است. ما اثر زاویه میل بر حداکثر استرس فون میسز، حداکثر کشش الاستیکی فون میسز، حداکثر مجموع بردار جابجایی، حداکثر جابجایی در جهت عمودی و افقی را بررسی می کنیم. به نظر می رسد که شمع از نظر عملی دارای درجه مطلوبی از شیب، در حدود 5 درجه باشد. ناپایداری در خاک اطراف (حیطه) تحت بارهای اعمال شده، بصورت گسترده در تمام خواص ژئوتکنیکی بیش از این مقدار در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که خاک های چسبنده (منسجم) نتایجی به مراتب بدتر نسبت به خاک های ریز دانه دارند.

بدون دیدگاه