تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله منشا مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش های کراس بنزوین کاتالیز شده – نشریه ACS

عنوان فارسی: منشا مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش های کراس بنزوین کاتالیز شده کاربن n-هتروسیکلیک
عنوان انگلیسی: Origin of Chemoselectivity in N‑Heterocyclic Carbene Catalyzed Cross-Benzoin Reactions: DFT and Experimental Insights
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2015 نشریه : ACS
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : 9660 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی آلی و شیمی کاتالیست
مجله: مجله شیمی آلی - The Journal of Organic Chemistry
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1021/acs.joc.5b00301
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش های محاسباتی

نتایج و بحث

دیمرشدن آلکیل-آلکیل

کراس بنزوئین آلکیل آریل

دیمرشدن آریل-آریل

مقایسه مسیر

تریازولیوم بر پایه پایرولیدینون

نتیجه گیری

بخش آزمایشی (تجربی)

اطلاعات عمومی

رویه موجود برای تعیین ترتیب واکنش بنزوئین متقاطع در بنزالدئید

رویه موجود برای شکل گیری و معکوس پذیری ترکیب اضافی آلکیل (IVH و IVO)

رویه موجود برای شکل گیری ترکیب اضافی آریل (IV8)

رویه موجود برای شکل گیری ترکیب اضافی رقابتی (IVH در مثابل IVB)

رویه موجود برای گذر آلکیل – آلکیل (VIH-H) یا اوکتانال

رویه موجود برای گذر آلکیل – آریل (VIIH-H) با بنزالدئید

رویه موجود برای گذر آلکیل – آریل (VIIH-B) با p-آنیسالدئید

رویه موجود برای گذر آریل – آریل (VIIB-B) با هیدرو سینامالدئید

رویه موجود برای گذر آریل – آریل (VIIB-B) با p-آنسالدئید

رویه موجود برای واکنش بنزوئین متقاطع با درجه حرارت بالا و کاتالیزه شده با تریازولیوم با پایه پایرولیدینون

رویه موجود برای واکنش بنزوئین متقاطع در دمای اتاق و کاتالیزه شده با تریازولیوم با پایه پایرولیدینون

رویه موجود برای مانیتورینگ حلالیت پذیری کاربن با پایه پایرولیدینون به عنوان تابعی از دما

رویه موجود برای مقایسه سرعت های واکنش

نمونه متن انگلیسی

Abstract

An exploration into the origin of chemoselectivity in the NHC-catalyzed cross-benzoin reaction reveals several key factors governing the preferred pathway. In the first computational study to explore the cross-benzoin reaction, a piperidinone-derived triazolium catalyst produces kinetically controlled chemoselectivity. This is supported by 1H NMR studies as well as a series of crossover experiments. Major contributors include the rapid and preferential formation of an NHC adduct with alkyl aldehydes, a rate-limiting carbon–carbon bond formation step benefiting from a stabilizing π-stacking/π-cation interaction, and steric penalties paid by competing pathways. The energy profile for the analogous pyrrolidinone-derived catalyst was found to be remarkably similar, despite experimental data showing that it is less chemoselective. The chemoselectivity could not be improved through kinetic control; however, equilibrating conditions show substantial preference for the same cross-benzoin product kinetically favored by the piperidinone-derived catalyst.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در کاوشی برای یافتن منشأ مواد شیمیایی مورد انتخاب در واکنش کراس بنزوئین NHC کاتالیزشده، چند عامل کلیدی حاکم بر مسیر واکنش مقدم، آشکار می شود. در نخستین مطالعه محاسبانی برای کشف واکنش کراس-بنزوئین، یک کاتالیست تریازولیوم مشتق شده از پیپریدینون به صورت مواد شیمیایی مورد انتخاب با کنترل سینتیکی تولید می شود. این فرایند با مطالعات1H NMR و یک سری از آزمایشات متقاطع پشتیبانی می شود. اکثر شرکت کننده ها شامل تشکیل سریع و ترجیحی یک ترکیب اضافی NHC با آلدهیدهای آلکیل، یک پیوند کربن-کربن محدودکننده سرعت واکنش که از واکنش ثابت کردن π انباشته و π کاتیون بهره می برد و مسدت های فضایی در اثر مسیرهای رقابتی پشتیبانی می شود. پروفایل انرژی برای کاتالیست مشتق از پیرولیدینون مشابه، به شکل قابل توجهی مشابه هستند با وجود داده های تجربی که نشان دهندۀ خاصیت مواد شیمیایی مورد انتخاب کمتری است. مواد شیمیایی مورد انتخاب با کنترل سینتیک قابل بهبود نیست. هرچند که شرایط تعادلی، برتری سینتیکی قابل توجهی برای همان محصول کراس-بنزوئین که با کاتالیست مشتق از پیپرودینون از خود نشان داد.