تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و نوآوری – نشریه وایلی

عنوان فارسی: فرهنگ سازمانی و نوآوری: مروری فراتحلیلی
عنوان انگلیسی: Organizational Culture and Innovation: A Meta-Analytic Review
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31
سال انتشار : 2013 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9031 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 754.71Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت دانش، نوآوری تکنولوژی، مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی
مجله: مجله مدیریت نوآوری محصول - Journal of Product Innovation Management
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تئوری و تعاریف

اساس تئوری کنترل و کنترل گروهی

فرهنگ سازمانی و چارچوب ارزشهای رقابتی

توسعه فرضیات

ویژگی های فرهنگ سازمان

فرضیات برای انواع نوآوری

بررسی ادبیات و کدگذاری

بررسی ادبیات

کدگذاری

تحلیل داده ها و نتایج

بحث

تحلیل ویژگی های فرهنگ سازمانی

تحلیل انواع نوآوری

محدودیت ها و جهت ها برای تحقیقات آینده

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

The relationship of organizational culture and innovation has been subject to extensive research over the last decades. The multitude of cultural variables under investigation has led to a fragmented concept of culture for innovation, and an inclusion into management theory is still missing. Further, managerial practice requires an underlying structure in order to decide what culture should be implemented in order to foster innovation, and to assess if a specific culture is an effective and efficient coordination instrument. Hence, a framework is needed which allows classification of cultural values without residuals, to draw expedient comparisons with reference to the criteria by which they are grouped, and to assess their relationship with organizational innovation. This meta-analysis, which comprises 43 studies with a combined sample size of 6341 organizations, reveals that Quinn and Rohrbaugh’s Competing Values Framework provides a meaningful structure for the ideational aspects of organizational culture. The Competing Values Framework describes value systems based on two main dimensions. Those two pairs of opposing values are flexibility versus control and internal versus external orientation. The analysis shows that the congruence of different cultures with organizational goals of innovation can be described based on that framework. Control theory is used to explain the relationship of organizational culture and innovation.

نمونه متن ترجمه

چکیده :

ارتباط فرهنگ سازمانی و نوآوری موضوع نحقیقات گسترده در طول دهه های گذشته بوده است. کثرت متغیرهای فرهنگی در تحقیقات منجر به مفهومی تکه تکه از فرهنگ برای نوآوری شده است، و فقدان ورود به تئوری مدیریت همچنان وجود دارد. علاوه بر آن راهکارهای مدیریتی به ساختاری زیربنایی به منظور تصمیم درباره اینکه چه فرهنگی باید برای پرورش نوآوری بکار گرفته شود، و برای ارزیابی اینکه آیا یک فرهنگ خاص، ابزار هماهنگی کارا و اثربخشی است، نیاز دارد. از این رو، چارچوبی لازم است که امکان طبقه بندی ارزش های فرهنگی را بدون پسمانده، برای انجام مقایسات مقتضی با ارجاع به شاخص هایی که بوسیله آنها گروه بندی صورت گرفته، و برای ارزیبای رابطه شان با نواوری سازمانی، فراهم سازد. این فرا تحلیل، که شامل 43 مطالعه با اندازه نمونه ترکیبی از 6341 شرکت است، نشان میدهد که چارچوب ارزشهای رقابتی کوئین و روربرگ، ساختار مدیریتی را برای جنبه های ایده آل فرهنگ سازمان فراهم می کند. چارچوب ارزشهای رقابتی سیستم های ارزشی را بر اساس دو بعد مهم توصیف می کنند. این دو جفت از ارزشهای متضاد، انعطاف پذیری در مقابل کنترل و گرایش درونی در مقابل بیرونی است. تحلیل ها نشان می دهد که سازگاری فرهنگ های مختلف با اهداف سازمانی نوآوری می تواند بر اساس چارچوب تعریف شود. تئوری کنترل، برای توضیح رابطه فرهنگ سازمانی و نواوری مورد استفاده قرار کرفته است.

محصولات مشابه