ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: نقش شبکه های فردی
عنوان انگلیسی
Online Social Networks and information diffusion: The role of ego networks
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7655
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پژوهشگری اجتماعی و اینترنت و شبکه های گسترده
مجله
شبکه های اجتماعی آنلاین و رسانه ها - Online Social Networks and Media
دانشگاه
گروه روانشناسی تجربی، دانشگاه آکسفورد، انگلستان
کلمات کلیدی
شبکه های اجتماعی آنلاین، شبکه های فردی، قدرت رابطه، انتشار اطلاعات، عدد دونبار
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- تحلیل ساختاری شبکه فردی در شبکه های اجتماعی آنلاین
1-2 مدل شبکه فردی
2-2 ساختار شبکه فردی در شبکه های اجتماعی آنلاین
1-2-2 عدد دونبار در تعامل های آنلاین
2-2-2 ساختار سلسله مراتبی شبکه های فردی در شبکه های اجتماعی آنلاین-تعداد دایره ها
3-2-2 ساختار سلسله مراتبی شبکه های فردی در شبکه های اجتماعی آنلاین-اندازه ها و فروانی دایره ها
4-2-2 تکامل ویژگی های ساختاری شبکه فردی در گذر زمان
3- مدل های پراکنش اطلاعات در شبکه های اجتماعی آنلاین
4- ترکیب ویژگی های ساختاری شبکه فردی و مدل های انتشار اطلاعات
1-4 تحلیل انتشار اطلاعات در سطح شبکه فردی- انتشار تک پرش
2-4 مدل های انتشار بر اساس ساختار شبکه فرد- انتشار چند پرشی
3-4 تاثیر روابط مورد اعتماد و لایه های شبکه فردی بر پراکنش اظلاعات در شبکه های اجتماعی آنلاین کامل
1-3-4 پوشش شبکه
2-3-4 طول مسیر متوسط
5- نتیجه گیری و جهت گیری های تحقیقات آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Ego networks models describe the social relationships of an individual (ego) with its social peers (alters). The structural properties of ego networks are known to determine many aspects of the human social behavior, such as willingness to cooperate and share resources. Due to their importance, we have investigated if Online Social Networks fundamentally change the structures of human ego networks or not. In this paper we provide a comprehensive and concise compilation of the main results we have obtained through this analysis. Specifically, by analysing several datasets in Facebook and Twitter, we have found that OSN ego networks show the same qualitative and quantitative properties of human ego networks in general, and therefore that, somewhat counter-intuitively, OSNs are just “yet another” social communication means which does not change the fundamental properties of personal social networks. Moreover, in this paper we also survey the main results we have obtained studying the impact of ego network structures on information diffusion in OSNs. We show that, by considering the structural properties of ego networks, it is possible to accurately model information diffusion both over individual social links, as well at the entire network level, i.e., it is possible to accurately model information “cascades”. Moreover, we have analyzed how trusted information diffuses in OSNs, assuming that the tie strength between nodes (which, in turn, determines the structure of ego networks) is a good proxy to measure the reciprocal trust. Interestingly, we have shown that not using social links over a certain level of trust drastically limits information spread, up to only 3% of the nodes when only very strong ties are used. However, inserting even a single social relationship per ego, at a level of trust below the threshold, can drastically increase information diffusion. Finally, when information diffusion is driven by trust, the average length of shortest paths is more than twice the one obtained when all social links can be used for dissemination. Other analyses in the latter case have highlighted that also in OSNs users are separated by about 6 (or less) degrees of separation. Our results show that when we need trustworthy “paths” to communicate in OSNs, we are more than twice as far away from each other.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدل شبکه های فردی به توصیف روابط اجتماعی فرد با هم نظیران اجتماعی می پردازد. ویژگی های ساختاری شبکه های فردی تعیین کننده جوانب بسیاری از رفتار اجتماعی فرد، از جمله تمایل به همکاری و اشتراک گذاری منابع می باشد. به خاطر اهمیت این شبکه ها، بررسی نموده ایم که آیا شبکه های اجتماعی آنلاین به طور اساسی ساختار شبکه های فردی انسان را دچار تحول نموده اند یا که چنین نیست. در این مقاله، به گردآوری جامع و دقیق نتایج اصلی به دست آمده از این تحلیل می پردازیم. به طور ویژه، با تحلیل چند مجموعه داده در فیس بوک و تویتر، پی بردیم که شبکه های اجتماعی فردی آنلاین ویژگی های کیفی و کمّی یکسانی از شبکه های فردی انسان در کل از خود نشان می دهد و لذا شبکه های اجتماعی آنلاین روش ارتباط اجتماعی دیگر اند که ویژگی های اساسی شبکه های ارتباطی شخصی را تغییر نمی دهند. علاوه بر این، در این مقاله، به بررسی نتایج اصلی به دست آمده می پردازیم و به مطالعه تاثیر ساختارهای شبکه فردی بر پراکنش اطلاعات در شبکه های اجتماعی آنلاین می پردازیم. با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری شبکه های فردی نشان می دهیم که مدل سازی صحیح پراکنش اطلاعات در پیوند اجتماعی افراد و نیز کل سطح شبکه امکان پذیر است یعنی امکان مدل سازی صحیح «سرازیری» اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این، تحلیل نمودیم که چگونه اطلاعات مورد اعتماد در شبکه های اجتماعی آنلاین انتشار می یابند با فرض اینکه قدرت رابطه بین گره ها نماینده خوبی برای اندازه گیری اعتماد دوجانبه می باشد. جالب آنکه، نشان داده ایم که عدم استفاده از پیوندهای اجتماعی در سطح خاص اعتماد به طور عمده گسترش اطلاعات را محدود به 3% گره ها می سازد زمانی که فقط از روابط قوی استفاده می کنیم. به هر حال جای گذاری رابطه اجتماعی واحد به ازای هر فرد، در سطح اعتماد زیر آستانه، می توانیم به طور عمده انتشار اطلاعات را افزایش دهیم. سرانجام آنکه، هنگامی که انتشار اطلاعات با اعتماد پیش می رود، و طول میانگین کوتاه ترین مسیرها بیشتر از دو بار باشد، مورد به دست آمده در روابط اجتماعی را می توان برای انتشار به کار برد. تحلیل های دیگر در حالت دوم تاکید نموده اند که همچنین در شبکه های اجتماعی آنلاین کاربران با حدود 6 درجه تفکیک از هم جدا می شوند. نتایج ما نشان می دهد که هنگامی که نیاز به «مسیرهای»قابل اعتماد برای ارتباطات در شبکه های اجتماعی آنلاین داریم، بیش از دو بار دور از یکدیگر هستیم.

بدون دیدگاه