ترجمه مقاله اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز

ترجمه مقاله اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز
عنوان انگلیسی
The OAR Model of Neural Informatics for Internal Knowledge Representation in the Brain
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2007
نشریه
IGI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
200
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
مجله
بین المللی مجله انفورماتیک شناختی و هوش طبیعی - Int’l Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence
کلمات کلیدی
AI، اطلاع رسانی شناختی، مدل های شناختی در مغز، علوم هوش، ارائه اطلاعات داخلی، مهندسی دانش، ارائه دانش، مکانیزم های یادگیری، معماری حافظه، ظرفیت حافظه، هوش طبیعی، اطلاع رسانی عصبی، مدل OAR، مهندسی نرم افزار
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل های اطلاع رسانی عصبی از حافظه ی انسان
مدل اطلاع رسانی عصبی در حافظه ی انسان
مدل دسته بندی سلسله مرتبه ای عصبی (HNC) برای حافظه
مدل OAR برای ارائه اطلاعات و دانش داخلی
تشبیه ارتباطی مدل OAR
مدل تعمیم یافته ی OAR برا حافظه ی بلند مدت
مکانیزم های یادگیری که با مدل OAR توصیف میشود
توصیف معماری دانش با مفاهیم جبری مبتنی بر OAR
مکانیزم های یادگیری که توسط مدل OAR توضیح داده شده است
تخمین زدن ظرفیت حافظه ی مغز انسان بر اساس مدل OAR
جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The cognitive models of information representation are fundamental research areas in cognitive informatics, which attempts to reveal the mechanisms and potential of the brain in learning and knowledge representation. Because memory is the foundation of all forms of natural intelligence, a generic model of memory, particularly the long-term memory, may explain the fundamental mechanism of internal information representation and the forms of learning results. This article presents the Object-Attribute-Relation (OAR) model to formally represent the structures of internal information and knowledge acquired and learned in the brain. The neural informatics model of human memory is introduced with particular focus on the long-term memory. Then, the OAR model that explains the mechanisms of internal knowledge and information representation in the brain is formally described, and the physical and physiological meanings of this model are explained. Based on the OAR model, knowledge structures and learning mechanisms are rigorously explained. Further, the magnitude of human memory capacity is rigorously estimated on the basis of OAR, by which the memory capacity is derived to be in the order of 108,432 bits.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدل های شناختی ارائه ی اطلاعات یکی از حوزه های بنیادی تحقیقات در اطلاع رسانی شناختی است که تلاش دارد تا مکانیزم ها و پتانسیل های مغز در یادگیری و ارائه ی دانش را نشان دهد. به دلیل این که حافظه یکی از مبانی اصلی تمام خوشه های طبیعی است، یک مدل عمومی از حافظه، به خصوص حافظه ی بلند مدت، میتواند مبانی بنیادی ارائه ی اطلاعات داخلی و انواع نتایج یادگیری را توضیح دهد. این مقاله یک مدل رابطه ی ویژگی اشیا (OAR) را برای ارائه ی رسمی ساختار های اطلاعات داخلی و دانش کسب شده و یادگرفته شده در مغز، ارائه میدهد. این مدل های اطلاعات رسانی عصبی در حافظه ی انسان با تمرکز خاص بر روی حافظه ی بلند مدت معرفی شده است. سپس، مدل OAR که مکانیزم های ارائه ی دانش و اطلاعات داخلی در مغز را نشان میدهد، به صورت رسمی توصیف میشود و معانی فیزیکی و فیزیولوژیک این مدل نیز توضیح داده میشود. بر اساس مدل OAR، ساختار های دانش و مکانیزم های یادگیری به دقت بررسی میشود. علاوه بر این، دامنه ی ظرفیت حافظه ی انسان بر اساس OAR به صورت دقیق بررسی میشود و با استفاده از این روش، ظرفیت حافظه بر مبنای 10^8,432 به دست می آید.

بدون دیدگاه