ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت
عنوان انگلیسی
Numerical analysis of structural damage in the church of the Poblet Monastery
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8439
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت پروژه و ساخت، معماری منظر
مجله
آنالیز نقص مهندسی - Engineering Failure Analysis
دانشگاه
اسپانیا
کلمات کلیدی
مکانیک آسیب پیوسته، زمين لرزه، استاتیک گرافیک، مدل تغییر شکل FE، شهرک های خاکی
فهرست مطالب
خلاصه
1.معرفی
2. کلیسای صومعه پوبت
2.1 توضیح ساختار
2.2 نقشه های تاریخی
2. 3 آسیب و تغییر شکل ها حال حاضر
3.استراژی آنالیز سازه
3. 1 مدل هندسی
3. 2 مدل اصلی
3. 3 وِیژگی های مواد
4. نتایج انالیز سازه
4. 1 تجزیه و تحلیل تحت وزن خود (مدل اصلی)
4. 2 تجزیه و تحلیل تحت وزن خود با خواص مکانیکی کم برای نگهداری طاق های جانبی
4. 3تاثیر نشت های مختلف
4. 4 تاثیر زلزله های گذشته
4. 5 اثر تخریب راهرو جنوبی
4. 6 تجزیه و تحلیل پارامتری بر خواص مواد
5. مقایسه استاتیک گرافیکی و FEM
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Identifying the possible causes of existing damage in historical structures is a complex task. Common difficulties are the limited information regarding the history of the construction, the properties of materials and the morphology of structural members. This paper investigates the capability of advanced numerical modelling to address the aforementioned issues and to simulate the damage in complex masonry structures. The case under study is the church of the Poblet Monastery, one of the UNESCO World Heritage Sites in Spain. The developed finite element model includes the actual-deformed 3D geometry of a selected bay, aiming to consider the important deformation of the structure during the analysis. Based on the historical survey, the analysis considers different hypotheses to investigate on the possible causes of existing damage: gravitational loading, settlements, past earthquakes and reported structural alterations. The influence of the material parameters on the structural safety is assessed with parametric analysis. Additionally, the parallel use of graphic statics with numerical analysis helps to interpret realistically the structure’s current equilibrium. The applied numerical strategy is effective to understand the causes of the present damage in the structure. The results of the study are useful to make a first diagnosis and are the prelude for future inspection, testing and monitoring activities

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
شناسایی علل احتمالی آسیب موجود در ساختارهای تاریخی یک کار پیچیده است. مشکلات رایج اطلاعات محدودی در مورد تاریخ ساخت و ساز، خواص مواد و شکل شناسی اعضای ساختاری است. این مقاله توانایی مدلسازی عددی پیشرفته را برای رسیدگی به مسائل فوق و بررسی شبیه سازی آسیب در ساختارهای پیچیده بنایی بررسی می کند. مورد مطالعه کلیسای صومعه پوبت، یکی از مکان های میراث جهانی یونسکو در اسپانیا است. مدل المان محدودی توسعه یافته شامل هندسه مستطیل شکل سه بعدی انتخاب شده است، با هدف بررسی تغییرات مهم تغییر شکل ساختار در طول تجزیه و تحلیل می باشد. براساس نظرسنجی تاریخی، تحلیلی فرضیه های مختلفی را برای تحقیق درباره علل احتمالی آسیب های موجود به دست می دهد: بارگذاری گرانشی، نشست، زلزله های گذشته و تغییرات ساختاری گزارش شده.تأثیر پارامترهای مواد بر ایمنی ساختاری با استفاده از تجزیه و تحلیل پارامتری ارزیابی می شود. علاوه بر این، استفاده هم راستا از استاتیک گرافیکی با تجزیه و تحلیل عددی کمک می کند تا به طور واقعی تعادل جاری ساختاری را تفسیر کنید. استراتژی عددی کاربردی برای درک علل آسیب فعلی در ساختار موثر است. نتایج مطالعه برای تشخیص اول مفید است و پیشگویی برای بازرسی، تست و نظارت بر فعالیت های آینده است.

بدون دیدگاه