ترجمه مقاله فرهنگ آموزش سازمانی و خلاقیت کارمندان در شرکت های تلفیق سیستمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فرهنگ آموزش سازمانی و خلاقیت کارمندان در شرکت های تلفیق سیستمی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ساختار شبکه، فرهنگ آموزش سازمانی و خلاقیت کارمندان در شرکت های تلفیق سیستمی: اثرات غیرمستقیم بهره برداری و شناسایی
عنوان انگلیسی
Network structure, organizational learning culture, and employee creativity in system integration companies: The mediating effects of exploitation and exploration
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5990
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار و منابع انسانی و روابط کار
مجله
کامپیوترها در رفتار انسان - Computers in Human Behavior
دانشگاه
دانشکده کسب و کار SKKU، کره
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مطالعات اخیر
2-1 خلاقیت فردی
2-2 بهره برداری و شناسایی
2-3 ساختار شبکه اجتماعی
2-4 فرهنگ آموزش سازمانی
3- مدل تحقیقاتی و فرضیه ها
4- آزمایش و نتایج آن
4.1. جمع آوری داده ها
4-2 قابلیت اعتماد و صحت ساخت
4-3 آزمایش و تفسیر فرضیه
5- نکات نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

To maximize employee performance in today’s increasingly competitive environment, companies must enhance individual creativity through the effective management of organizational network structures and learning cultures. This study is an empirical analysis of how firms should design these structures and improve individual creativity according to employees’ working styles. We propose a research model that delineates the effect of organizational learning culture on working styles and creativity. For organizational social network structures, we measured degree centrality and structural holes. Employees’ working styles were represented as either ‘‘exploitation’’ or ‘‘exploration.’’ To validate the model, we collected questionnaires from 137 individual members of 25 recently organized teams in several large system integration companies in South Korea, analyzing the data using a structural equation model. We found that most constructs, with the exception of social network structure, positively influenced individual creativity. With respect to organizational network structure, degree of centrality had a significant effect on both exploitation and exploration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور به حداقل رساندن عملکرد کارکنان در محیط رقابتی امروزی، شرکت ها باید خلاقیت فردی را از طریق مدیریت موثر ساختارهای شبکه سازمانی و فرهنگ های آموزشی ارتقا دهند. این مطالعه یک تحلیل تجربی در مورد آن است که چگونه موسسات اقتصادی باید این ساختارها را طرح کرده و خلاقیت فردی را براساس سبک های کاری کارکنان بهبود بخشند. ما یک مدل تحقیقی پیشنهاد می کنیم که اثر فرهنگ آموزش سازمانی را بر سبک های کاری و خلاقیت مشخص می سازد. برای ساختارهای شبکه اجتماعی سازمانی، ما سطح محوریت و حفره های ساختاری را مورد سنجش قرار خواهیم داد. سبک های کاری کارکنان بصورت استثمار و یا اکتشاف بیان گردیده است. برای صحت آزمایی این مدل، ما پرسش نامه هایی از 137 عضو از 25 گروه سازمان یافته را در چند شرکت سیستمی بزرگ در کره جنوبی گردآوری کردیم و داده ها را بهره گیری مدل معادله ساختاری مورد تحلیل قرار دادیم. ما دریافتیم که اغلب ساختارها، به جز ساختار شبکه اجتماعی، به شکلی مثبت بر خلاقیت فردی موثر بوده اند. سطح محوریت درمورد ساختار شبکه سازمانی، اثر قابل توجهی بر بهره برداری و شناسایی داشته است.

بدون دیدگاه