ترجمه مقاله تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر روی اهداف اخلاقی کارکنان: نقش واسطه ای ماکیاولیانیسم
عنوان انگلیسی
The negative impact of chameleon-inducing personalities on employees' ethical work intentions: The mediating role of Machiavellianism
صفحات مقاله فارسی
41
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8039
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک
مجله
مجله مدیریت اروپایی - European Management Journal
دانشگاه
گروه بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، اسپانیا
کلمات کلیدی
نیت کار اخلاقی، رویکرد دوستانه مانند کملئون، ناحیه کنترل خارجی، باورهای نسبیتی، ماکیاولیسم
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1-1- چارچوب نظری
1-2- LOC خارجی و نیات کار اخلاقی
1-3- اعتقادات نسبی گرایانه و نیات کار اخلاقی
1-4- ماکیاولی و نیات کار اخلاقی
2- مواد و روش ها
2-1- نمونه و روش
2-2- اندازه گیری ها
2-3- تحلیل داده
3- نتایج
3-1- روش متداول تعصب
3-2- مدل اندازه گیری
3-3- آزمایش فرضیه
4- بحث و نتایج
4-1- مشارکت نظری
4-2- مفهوم عملی
4-3- محدودیت ها و مسیرهای تحقیق بیشتر
ضمیمه: معیارها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Self-interested moves, such as manipulation and deception in interpersonal relationships with parties inside and outside the workplace, constitute a serious concern for management. Machiavellianism is often directly blamed for such ethical failures, but more generic individual differences, such as those linked to the use of chameleon-like approaches to match an immediate cultural or social environment (i.e., external locus of control, relativistic beliefs), may have indirect influences. Because these chameleon-inducing personalities may foster self-interested decisions, by prompting the abandonment of strict moral codes, this study investigates Machiavellianism as a potential mechanism by which these personalities relate negatively to ethical work intentions. The results, obtained with a sample of 436 banking employees from Spain, reveal that external locus of control and relativistic beliefs relate positively to Machiavellianism, and that Machiavellianism mediates the negative influence of chameleoninducing personalities on ethical work intentions. The study thus provides novel information for managers interested in reducing employees’ Machiavellian tendencies and offers appropriate strategies for deterring their unethical work behaviors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
حرکت های خودخواهانه، مانند دستکاری و فریب در روابط بین فردی با احزاب در داخل و خارج از محل کار، نگرانی های جدی برای مدیریت ایجاد می کنند. ماکیاولیایی اغلب مستقیما برای چنین شکستهای اخلاقی مورد انتقاد قرار میگیرد، اما بیشتر تفاوتهای فردی، مانند آنهایی که با استفاده از روشهای مشابه با کملئون برای مطابقت با یک محیط فرهنگی یا اجتماعی (یعنی موضع خارجی کنترل (LOC)، اعتقاد نسبیت گرایانه) می تواند تأثیرات غیر مستقیم داشته باشد. از آنجاییکه این شخصیت های ناشی از کملئون می تواند باعث پرورش تصمیمات خودخواهانه از طریق رهایی از قوانین سختگیرانه اخلاقی شود، این مطالعه، ماکیاولی را به عنوان مکانیسم بالقوه ای که توسط آن این شخصیت ها بطور منفی به نیات کار اخلاقی مربوط می شود را بررسی می کند. نتایج حاصل از نمونه ای با 436 کارمند بانکی از اسپانیا نشان می دهد که موضع خارجی کنترل و اعتقاد نسبیت گرایانه به طورمثبت مربوط به ماکیاولی است و آن ماکیاولی واسطه تاثیر منفی شخصیت های ناشی از کملئون بر نیات کار اخلاقی است. بنابراین این مطالعه اطلاعات جدیدی را برای مدیران علاقه مند به کاهش گرایش های ماکیاولی کارکنان فراهم می کند و راهبردهای مناسبی را برای بازدارندگی آنها از رفتارهای کار غیراخلاقی ارائه می دهد.

بدون دیدگاه