تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی – مجله الزویر

عنوان فارسی: کمیت سنجی بردار چند متغیره جدید برای مقایسه موثر تصویربرداری فراطیفی
عنوان انگلیسی: Novel multivariate vector quantization for effective compression of hyperspectral imagery
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4074 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.02Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: فوتونیک، مهندسی برق و فیزیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: اپتیک و لیزر، فوتونیک، مخابرات امن و رمز نگاری، برق مخابرات و مخابرات نوری
مجله: مجله ارتباطات اپتیک یا نوری
دانشگاه: دانشکده مهندسی اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه مهندسی هاربین، چین
کلمات کلیدی: تصویربرداری فراطیفی(ابرطیفی)، خوشه بندی میانگین C فازی، فشرده سازی تصویر، رگرسیون چند گانه، سنجش از راه دور- کوانتیزاسیون برداری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ استراتژی طراحی کتاب رمز

۱ ۲ الگوریتم میانگین C فازی

۲ ۲ طراحی کتاب رمز از طریق خوشه بندی کور (CBC)

۳ ۲ ارزیابی استراتژی طراحی کتاب رمز

۳ شیوه کوانتیزاسیون برداری چند متغیره

۱ ۳ شیوه VQ قراردادی و متداول (CVQ)

۲ ۳ شیوه MVQ

۳ ۳ رگرسیون چندگانه برای بهینه سازی پارامتر

۴ ۳ طرح هایی برای انتخاب خودکار کلمه رمز در MVQ

۴ نتایج آزمایش و تحلیل

۱ ۴ تهیه داده هاو راه اندازی مقدمات آزمایش

۲ ۴ نتایج حاصل از سه مجموعه داده اول

۳ ۴ محک زنی با شیوه های دیگر

۵ نتایج

نمونه متن انگلیسی

abstract

Although hyperspectral imagery (HSI) has been successfully deployed in a wide range of applications, it suffers from extremely large data volumes for storage and transmission. Consequently, coding and compression is needed for effective data reduction whilst maintaining the image integrity. In this paper, a multivariate vector quantization (MVQ) approach is proposed for the compression of HSI, where the pixel spectra is considered as a linear combination of two codewords from the codebook, and the indexed maps and their corresponding coefficients are separately coded and compressed. A strategy is proposed for effective codebook design, using the fuzzy C-mean (FCM) to determine the optimal number of clusters of data and selected codewords for the codebook. Comprehensive experiments on several real datasets are used for performance assessment, including quantitative evaluations to measure the degree of data reduction and the distortion of reconstructed images. Our results have indicated that the proposed MVQ approach outperforms conventional VQ and several typical algorithms for effective compression of HSI, where the image quality measured using mean squared error (MSE) has been significantly improved even under the same level of compressed bitrate.

نمونه متن ترجمه

چکیده

اگرچه تصویربرداری فراطیفی (HSI) در طیف وسیعی از برنامه های کاربردی با موفقیت گسترش یافته است، اما به خاطر حجم بسیار بزرگ داده ها برای ذخیره و انتقال آسیب می بیند. در نتیجه، برای کاهش موثر داده ها و در عین حال حفظ یکپارچگی تصویر، به کدگذاری(رمزگذاری) و فشرده سازی نیاز می باشد. دراین مقاله شیوه کوانتیزاسیون برداری چند متغیره (MVQ) برای فشرده سازی HIS پیشنهاد شده است که طیف های پیکسل به عنوان ترکیب خطی دو کلمه رمز از کتاب رمز در نظر گرفته شده است و نقشه های شاخص گذاری شده و ضرایب متناظرشان به طور جداگانه کدگذاری و فشرده سازی شده اند.دراینجا یک استراتژی برای طراحی کتاب کد موثر با استفاده از میانگین C فازی (FCM) به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه های داده ها و کلمات رمز منتخب برای کتاب رمز، پیشنهاد شده است. ازآزمایشات جامع روی چندین پایگاه داده واقعی برای ارزیابی عملکرد، من جمله ارزیابیهای کمی جهت اندازه گیری درجه کاهش داده ها و تحریف تصاویر بازسازی شده استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده است که برای فشرده سازی موثر HIS، شیوه MVQپیشنهادی برتر ازVQ معمولی و چندین الگوریتم نوعی عمل میکند، که کیفیت تصویراندازه گیری شده با استفاده از میانگین مربعات خطا (MSE) حتی تحت سطح یکسانی از بیت ریت (نرخ و سرعت بیت) فشرده سازی شده ، به طور معناداری بهبود یافته است.

نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله