ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان برای جستجوی بازخورد در محل کار بالینی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله انگیزه دانشجویان برای جستجوی بازخورد در محل کار بالینی - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انگیزه دانشجویان برای جستجوی بازخورد در محل کار بالینی
عنوان انگلیسی
Students’ motivation toward feedback-seeking in the clinical workplace
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8105
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و علوم تربیتی
مجله
معلم پزشکی - Medical Teacher
دانشگاه
بهبود کیفیت در آموزش دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه اوترخت، اوترخت، هلند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
شركت كنندگان
روش
تحلیل آماری
ملاحظات اخلاقی
نتایج
بحث
نقاط ضعف و قوت
تحقیقات بیشتر
پیامدهای عملی
تقدیر و تشکر
تعارض در منافع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In medical education, students are increasingly regarded as active seekers of feedback rather than passive recipients. Previous research showed that in the intentions of students to seek feedback, a learning and performance goal can be distinguished. In this study, we investigated the intentions (defined as level and orientation of motivation) of different performing students (low, average, and high performing students) to seek feedback in the clinical workplace using SelfDetermination Theory. We conducted a quantitative study with students in their clinical clerkships and grouped them based on their performance. The level of motivation was measured by the number of Mini-CEXs each student collected. The orientation of motivation was measured by conducting the Academic Self-Regulation Questionnaire. We found that high performing students were more motivated and demonstrated higher self-determination compared to low performing students.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در آموزش پزشکی، دانشجویان در مقایسه با دریافت کنندگان منفعل، به طور فزاینده ای به عنوان جستجوگران فعال بازخورد در نظر گرفته می شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که در اهداف دانشجویان برای جستجوی بازخورد ، اهداف عملکردی و آموزشی می تواند متمایز شود. در این مطالعه، به منظور بررسی بازخورد در محل کار بالینی با استفاده از تئوری خود تعیین کنندگی ، ما اهداف( که به صورت سطح و جهت گیری انگیزشی تعریف شده است) ،دانش آموزان با عملکرد مختلف (دانش آموزان با عملکرد کم، متوسط و زیاد ) را مورد بررسی قرار دادیم. ما یک مطالعه کمی را با دانشجویان در دوره آموزشی کلینیکی آنها انجام دادیم و آنها را بر اساس عملکردشان گروه بندی کردیم. سطح انگیزشی با نمرات Mini-CEXs به دست آمده توسط هر دانش آموز ، اندازه گیری شد. جهت گیری انگیزشی با استفاده از پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سنجش شد. ما دریافتیم که دانشجویان با عملکرد بالا، انگیزه بیشتری دارند و خودمختاری بیشتری را نسبت به دانش آموزان با عملکرد پایین نشان می دهند.

بدون دیدگاه