ترجمه مقاله کاربردهای آنالیز مجموعه زمانی برای نوسانات خلقی در بیماری دوقطبی- نشریه NATURE

ترجمه مقاله کاربردهای آنالیز مجموعه زمانی برای نوسانات خلقی در بیماری دوقطبی- نشریه NATURE
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربردهای آنالیز مجموعه های زمانی برای نوسانات خلقی در بیماری دوقطبی برای ارتقا نوآوری درمانی: یک مجموعه موردی
عنوان انگلیسی
Applications of time-series analysis to mood fluctuations in bipolar disorder to promote treatment innovation: a case series
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
NATURE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8562
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانپزشکی و روانشناسی بالینی
مجله
انتقال در روانپزشکی - Translational Psychiatry
دانشگاه
گروه علوم اعصاب بالینی، موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
طرح آزمایشگاهی
اهداف پژوهش
سنجش ها
درمان
راهنمای (دستورالعمل) MAPP
آنالیزهای آماری
پایش خلق و خوی روزانه
دسترسی پذیری کد
نتایج
خصوصیات بیماران
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Treatment innovation for bipolar disorder has been hampered by a lack of techniques to capture a hallmark symptom: ongoing mood instability. Mood swings persist during remission from acute mood episodes and impair daily functioning. The last significant treatment advance remains Lithium (in the 1970s), which aids only the minority of patients. There is no accepted way to establish proof of concept for a new mood-stabilizing treatment. We suggest that combining insights from mood measurement with applied mathematics may provide a step change: repeated daily mood measurement (depression) over a short time frame (1 month) can create individual bipolar mood instability profiles. A time-series approach allows comparison of mood instability pre- and posttreatment. We test a new imagery-focused cognitive therapy treatment approach (MAPP; Mood Action Psychology Programme) targeting a driver of mood instability, and apply these measurement methods in a non-concurrent multiple baseline design case series of 14 patients with bipolar disorder. Weekly mood monitoring and treatment target data improved for the whole sample combined. Time-series analyses of daily mood data, sampled remotely (mobile phone/Internet) for 28 days pre- and post-treatment, demonstrated improvements in individuals’ mood stability for 11 of 14 patients. Thus the findings offer preliminary support for a new imagery-focused treatment approach. They also indicate a step in treatment innovation without the requirement for trials in illness episodes or relapse prevention. Importantly, daily measurement offers a description of mood instability at the individual patient level in a clinically meaningful time frame. This costly, chronic and disabling mental illness demands innovation in both treatment approaches (whether pharmacological or psychological) and measurement tool: this work indicates that daily measurements can be used to detect improvement in individual mood stability for treatment innovation (MAPP).
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
نوآوری درمانی برای بیماری دوقطبی، به واسطه ی نبود تکنیک های لازم برای ثبت علایم دچار اختلال شده است: ناپایداری خلقی مداوم. نوسانات خلقی در طی بهبود از اپی زودهای خلقی حاد همچنان باقی می ماند و به عملکرد روزانه آسیب وارد می کند. آخرین پیشرفت درمانی معنی دار، لیتیوم در سال 1970 می باشد، که تنها به اقلیت بیماران کمک می کند. هیچ مسیر پذیرفته شده ای برای اثبات مفهومی برای یک درمان تثبیت کننده-ی خلقی جدید وجود ندارد. ما پیشنهاد کرده ایم که ترکیب درون بینی های به دست آمده از سنجش خلق با ریاضی ممکن است یک تغییر مرحله را ایجاد کند: سنجش خلق مکرر روزانه  (افسردگی) در طی یک چارچوب زمانی کوتاه مدت (1 ماهه) می تواند پروفایل های ناپایداری خلقی دوقطبی فردی را ایجاد کند. یک روش مجموعه ی زمانی امکان مقایسه ی یک ناپایداری خلقی قبل و بعداز درمان را ممکن می سازد. ما یک روش درمانی شناختی مبتنی بر تصویرسازی جدید (MAPP؛ برنامه ی روانشناسی عملکرد خلقی) که یک محرکی از ناپایداری خلقی را هدف گیری می کند، تست کردیم و این روش های سنجشی را در یک طرح چند پایه ای غیرمتقارن مجموعه های موردی 14 بیماری مبتلا به بیماری دوقطبی، به کار بردیم. داده های پایش خلقی ضعیف و هدف درمان برای کل نمونه ها بهبود پیدا کرده بود. آنالیز مجموعه های زمانی داده های خلقی روزانه، به روش از راه دور (تلفن موبایل، اینترنت) به مدت 28 روز قبل و بعداز درمان نمونه برداری شده بود که نشان دهنده ی بهبود در پایداری خلقی افراد برای 11 تا 14 بیمار می باشد. بنابراین یافته ها حمایت مقدماتی را برای یک روش درمانی جدید مبتنی بر تصویرسازی ارائه می کنند. آن ها همچنین نشان دهنده ی یک مرحله در نوآوری درمانی بدون نیاز به انجام آزمایش هایی در اپی زودهای بیماری یا پیش گیری از عود می باشند. مهم تر اینکه، سنجش روزانه یک توصیفی از ناپایداری خلقی در سطح هر بیمار را در یک چارچوب زمانی معنی دار ارائه می کند. این بیماری روانی هزینه بر، ناتوان کننده و مزمن نیاز به نوآوری در روش های درمانی (چه از نظر داروشناختی چه فیزیولوژیک) و ابزارهای سنجشی دارد: این کار نشان می دهد که سنجش های روزانه می توانند برای تشخیص بهبود در پایداری خلقی فردی برای نوآوری درمانی (MAPP) مورد استفاده قرار بگیرند.

بدون دیدگاه