ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی
عنوان انگلیسی
MicroRNA Regulation of Endothelial Junction Proteins and Clinical Consequence
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2016
نشریه
هینداوی - Hindawi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات مروری
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
9687
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1155/2016/5078627
دانشگاه
گروه پزشکی اورژانسی، بیمارستان Tenth People’s شانگهای، دانشگاه Tongji، شانگهای، چین
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک، ژنتیک پزشکی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
واسطه های التهاب - Mediators of Inflammation
فهرست مطالب

1. مقدمه
2. پروتئین های اتصال محکم
2.1. Zonula Occludens-1 (ZO-1)/Occludin/Claudin-5
3. پروتئین های اتصال adherens
3.1 VE-Cadherin
3.2 β-Catenin
4- PECAM-1
5. پروتئین های اتصال Adhesion کانونی
5.1 اینتگرین β4
5.2 Paxillin
5.3 کیناز چسبندگی کانونی (FAK ).
6. خلاصه

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

اتصالات سلولی نقش مهمی در ارتباط ساختاری و ارتباط سیگنال بین سلول ها در بافت های مختلف ایفا می کنند. اگر چه انواع مختلف ساختاری و عملکردی وجود دارد، اتصالات سلولی شامل اتصالات محکم، اتصالات چسبنده، اتصالات چسبندگی کانونی و اتصالات اختصاصی بافت مانند اتصالات PECAM-1 در سلول های اندوتلیال (EC)، دسموزوم ها در سلول های اپیتلیال و همی دسموزوم در EC هستند. اختلال عملکرد و زوال اتصال سلولی نشان-دهنده بیماری های بالینی است. MicroRNA ها (miRNA)، RNA های غیرکدشونده ی تقریبا 20 نوکلئوتیدی هستند که نقش مهمی را در تنظیمات پس از رونویسی برای تقریبا تمام ژن ها ایفا می کنند. miRNA ها بیان ژن پروتئین اتصال را تنظیم کرده و یکپارچگی ساختار اتصال را کنترل می کنند. در مقابل، تنظیم نابه جای miRNA بیان ژن پروتئین اتصال، باعث ایجاد ساختار اتصالی غیر طبیعی و در نتیجه بیماری های مرتبط می شود. اجزای اصلی اتصالات محکم شامل zonulaoccluden-1 (ZO-1)، کلودین-1، کلویدین -5 و اکلودین است. تنظیم ZO-1 توسط miRNA بسیار مورد بررسی قرار گرفته است. ZO-1 و سایر پروتئین های اتصال محکم مانند کلویدین -5 و اکلودین، توسط miR-126، miR-107 و miR21 در مدل های مختلف تنظیم مثبت می شوند. در مقابل، ZO-1، کلویدین -5 و اکلودین توسط miR181a، miR98 و miR150 تنظیم منفی می شوند. تنظیم نابه جای miRNA اتصال محکم با ایسکمی عروق میانی مغز، ترومای مغزی، متاستاز گلیوما و غیره همراه است. اجزای اصلی اتصالات چسبنده شامل VE-کدهرین ، β-کاتنین ، پلاکوگلوبین، P120 و وینکولین است. VE-کدهرین و β-کاتنین توسط miR-9، miR-99b، miR-181a و غیره تنظیم شده است. این تنظیمات به طور مستقیم بر پایداری کمپلکس VE-کدهرین-β – کاتنین و به دنبال آن آنژیوژنز جنین و تومور، رشد عروقی و غیره تأثیر می گذارد. نشان داده شده است که miR-155 و miR-126 تنظیم-کننده PECAM-1 بوده و بر چرخش نوتروفیل و یکپارچگی اتصال EC تاثیر می گذارد. در اتصالات چسبندگی کانونی، اجزای اصلی شامل انتگرین β4، پاکسیلین و کیناز چسبندگی کانونی (FAK) هستند. اینتگرین β4 توسط miR-184، miR-205 و miR-9 تنظیم شده است. پاکسیلین توسط miR-137، miR-145 و miR-218 در مدل های مختلف تنظیم شده است. FAK توسط miR-7، miR-138 و miR-135 تنظیم شده است. عدم تنظیم miRNAs ناشی از عفونت های ویروسی، تومورزایی و غیره است. با تنظیم پس از رونویسی، miRNA ها بیان پروتئین اتصال را در تمام فرآیندهای سلولی دستکاری کرده و به دنبال آن، سرنوشت و گسترش سلولی را تعیین می کند. توضیح این مکانیزم های تنظیمی، به یک روش درمانی جایگزین جدید برای بسیاری از بیماری ها، مانند سرطان ها و بیماری های التهابی تبدیل خواهد شد.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Cellular junctions play a critical role in structural connection and signal communication between cells in various tissues. Although there are structural and functional varieties, cellular junctions include tight junctions, adherens junctions, focal adhesion junctions, and tissue specific junctions such as PECAM-1 junctions in endothelial cells (EC), desmosomes in epithelial cells, and hemidesmosomes in EC. Cellular junction dysfunction and deterioration are indicative of clinical diseases. MicroRNAs (miRNA) are ∼20 nucleotide, noncoding RNAs that play an important role in posttranscriptional regulation for almost all genes. Unsurprisingly, miRNAs regulate junction protein gene expression and control junction structure integrity. In contrast, abnormal miRNA regulation of junction protein gene expression results in abnormal junction structure, causing related diseases. The major components of tight junctions include zonula occluden-1 (ZO-1), claudin-1, claudin-5, and occludin.The miRNA regulation of ZO-1 has been intensively investigated. ZO-1 and other tight junction proteins such as claudin-5 and occludin were positively regulated by miR-126, miR-107, and miR21 in different models. In contrast, ZO-1, claudin-5, and occludin were negatively regulated by miR181a, miR-98, and miR150. Abnormal tight junction miRNA regulation accompanies cerebral middle artery ischemia, brain trauma, glioma metastasis, and so forth. The major components of adherens junctions include VE-cadherin, ?-catenin, plakoglobin, P120, and vinculin. VE-cadherin and ?-catenin were regulated by miR-9, miR-99b, miR-181a, and so forth. These regulations directly affect VE-cadherin-?-catenin complex stability and further affect embryo and tumor angiogenesis, vascular development, and so forth. miR-155 and miR-126 have been shown to regulate PECAM-1 and affect neutrophil rolling and EC junction integrity. In focal adhesion junctions, the major components are integrin ?4, paxillin, and focal adhesion kinase (FAK). Integrin ?4 has been regulated by miR-184, miR-205, and miR-9. Paxillin has been regulated by miR-137, miR-145, and miR-218 in different models. FAK has been regulated by miR-7, miR-138, and miR-135. Deregulation of miRNAs is caused by viral infections, tumorigenesis, and so forth. By regulation of posttranscription, miRNAs manipulate junction protein expression in all cellular processes and further determine cellular fate and development. Elucidation of these regulatory mechanisms will become a new alternative therapy for many diseases, such as cancers and inflammatory diseases.


بدون دیدگاه