ترجمه مقاله اولین ارزیابی ریزپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال – تالاب Bizerte - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اولین ارزیابی ریزپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال – تالاب Bizerte - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اولین ارزیابی ریزپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال – تالاب Bizerte (شمال تونس)
عنوان انگلیسی
The First Evaluation of Microplastics in Sediments from the Complex Lagoon-Channel of Bizerte (Northern Tunisia)
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9566
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی های محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
مجله
آلودگی آب، هوا و خاک - Water- Air & Soil Pollution
دانشگاه
دانشگاه کارتاژ، دانشکده علوم Bizerte، تونس
کلمات کلیدی
ریزپلاستیک ها، رسوب، کانال تالاب Bizerte، تونس
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1007/s11270-017-3439-9
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 مواد و روش ها
2-1 محل نمونه برداری
2-2 بررسی آزمایشگاهی
2-3 تجزیه و تحلیل آماری
3 نتایج
3-1 فراوانی ریزپلاستیک ها
3-2 شکل، رنگ و اندازه ریزپلاستیک ها
4 بحث
5 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Microplastics (MPs) in sediments from the complex lagoon-channel of Bizerte were investigated, for the first time, to evaluate the occurrence and abundance of MPs in Tunisia. After density separation in saline solution, MPs were counted by a stereomicroscope. The number of MPs was at the range of 3–18 items/g sediment (3000–18,000 items/kg dry sediment) and the most contaminated site was of Menzel Abderrahmane (MA) followed by Carrier Bay (CB), Menzel Jemil (MJ) and Channel of Bizerte (C). The MPs gathered during the survey varied in size from 0.3 to 5 mm, and appear in a variety of shapes and colours. The dominant shape was fibre (88.88% in MA, 91.00% in CB, 82.35% in C and 21.05% in MJ). The rest of MPs are fragments whilst no micro beads were found. Colours are clear, white, blue, green, red and black. Cities discharges, fishing activity and industrial production sites are the most likely sources of MPs. This first work provides original data on the presence of MPs that determines their bioavailability to organisms as seafood, and then possibly transfers of to human. The high MP concentrations registered in the complex lagoon-channel of Bizerte suggest that this site is a hotspot for MP pollution and there is an urgency to understand their origins and effects on marine life. The results will provide useful background information for further investigations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ریزپلاستیک ها ( MPs) در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب Bizerte برای اولین بار برای ارزیابی وقوع و فراوانی ریزپلاستیک ها در تونس مورد بررسی قرار گرفند. ریزپلاستیک ها بعد از جداسازی تراکم در محلول شور، به وسیله یک استریومیکروسکوپ شمارش شدند. تعداد ریزپلاستیک ها در محدوده 3-18 عدد/گرم رسوب بود (3000 تا 18000 عدد در کیلوگرم رسوب خشک) و آلوده ترین محل، Menzel Abderrahmane (MA) و بعد از آن Carrier Bay (CB)، Menzel Jemil (MJ) و کانال Bizerte (C) بود. اندازه ریزپلاستیک های جمع آوری شده در طول بررسی، از 3/0 تا 5 میلی متر متفاوت بود و به شکل ها و رنگ های مختلف ظاهر می شدند. شکل غالب، فیبری بود (88/88 درصد در MA، 91 درصد در CB، 35/82% در C و 05/21 % در MJ). بقیه ریزپلاستیک ها قطعه ای بودند، در حالی که هیچ نوع مهره ای یافت نشد. رنگ آن ها روشن، سفید، آبی، سبز، قرمز و سیاه است. تخلیه شهرها، فعالیت های ماهیگیری و محل های تولید صنعتی، محتمل ترین منابع ریزپلاستیک ها هستند. این مطالعه به عنوان اولین مطالعه، داده های اصلی مربوط به حضور ریزپلاستیک ها را نشان می دهد که دسترسی زیستی آن ها را برای ارگانیسم ها به عنوان غذاهای دریایی و پس از آن انتقال احتمالی آن ها به انسان را تعیین می کند. غلظت های بالای ریزپلاستیک های ثبت شده در کمپلکس کانال-برکه Bizerte نشان می دهد که این محل، نقطه ی کانونی آلودگی ریزپلاستیک ها است و درک منشا آن ها و تاثیر آن ها بر زندگی دریایی ضروری است. نتایج به دست آمده اطلاعات زمینه ای مفیدی را برای تحقیقات بیشتر ارائه می دهد.

بدون دیدگاه