ترجمه مقاله الیاف ریزپلاستیک در اکوسیستم جزر و مدی احاطه کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الیاف ریزپلاستیک در اکوسیستم جزر و مدی احاطه کننده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
الیاف ریزپلاستیک در اکوسیستم جزر و مدی احاطه کننده بندر Halifax، Nova Scotia
عنوان انگلیسی
Microplastic fibers in the intertidal ecosystem surrounding Halifax Harbor, Nova Scotia
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9561
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی های محیط زیست
مجله
بولتن آلودگی دریایی - Marine Pollution Bulletin
دانشگاه
دانشگاه Dalhousie، گروه اقیانوس شناسی، کانادا
کلمات کلیدی
میکروپلاستی، نواحی بین یک ساحل ، رسوب، Mytilus edulis، هالیفاکس، آبزی پروری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.02.018
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1.1 منشاء و توزیع ریزپلاستیک ها
1.2 خسارت های بالقوه
1.3 هدف مطالعه حاضر
2. مواد و روش ها
2.1 جمع آوری نمونه ها و توضیح محل
2.2 تجزیه و تحلیل اندازه ذره
2.3 تیمار پراکسید هیدروژن
2.4. غوطه وری و فیلتراسیون محلول نمکی (NaCl)
2.5. کارایی استخراج ریزپلاستیک
2.6 شمارش ریزپلاستیک
2. 7. ارزیابی آلودگی
2.8 تجزیه و تحلیل آماری
3. نتایج
3.1 رسوبات ساحلی و جزر و مدی
3.2 رسوبات جزرومدی پایین و کیست های مدفوع کرم پرتار
3.3. صدف های وحشی و صدف های پرورش داده شده
3.4. توزیع اندازه دانه
3.5 کارایی استخراج ریزپلاستیک
4. بحث
4.1 رسوبات ساحلی و جزر و مدی
4.2 رسوبات پایین جزرومدی و کیست های مدفوع کرم پرتار
4.3. صدف های وحشی و پرورشی
4.4 توزیع اندازه دانه
4.5. کارایی استخراج ریزپلاستیک
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Humans continue to increase the use and disposal of plastics by producing over 240 million tonnes per year, polluting the oceans with persistent waste. The majority of plastic in the oceans are microplastics (<5 mm). In this study, the contamination of microplastic fibers was quantified in sediments from the intertidal zones of one exposed beach and two protected beaches along Nova Scotia’s Eastern Shore. From the two protected beaches, polychaete worm fecal casts and live blue mussels (Mytilus edulis) were analyzed for microplastic content. Store-bought mussels from an aquaculture site were also analyzed. The average microplastic abundance observed from 10 g sediment subsamples was between 20 and 80 fibers, with higher concentrations at the high tide line from the exposed beach and at the low tide line from the protected beaches. Microplastic concentrations from polychaete fecal casts resembled concentrations quantified from low tide sediments. In two separate mussel analyses, significantly more microplastics were enumerated in farmed mussels compared to wild ones.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مصرف و دفع پلاستیک ها با تولید بیش از 240 میلیون تن در سال توسط انسان ها در حال افزایش است و اقیانوس ها با زباله های مداوم آلوده می شوند. بیشتر پلاستیک ها در اقیانوس ها، ریزپلاستیک ها هستند (کمتر از 5 میلی متر). در این مطالعه، آلودگی فیبرهای ریزپلاستیک در رسوبات نواحی بین یک ساحل در معرض و دو ساحل حفاظت شده در امتداد ساحل شرقی نووا اسکوشیا اندازه گیری شد. از دو سواحل حفاظت شده، کیست های مدفوع کرم پرتار و صدف های آبی زنده (Mytilus edulis) از نظر محتوای ریزپلاستیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنين صدف های خریداری شده از یک محل آبزي پروري نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. متوسط فراوانی ریزپلاستیک مشاهده شده در 10 گرم رسوب، بین 20 تا 80 فیبر بود. بیشترین غلظت در خط جزرومدی بالا از ساحل در معرض و در خط جزرومدی پایین از سواحل محافظت شده مشاهده شد. غلظت ریزپلاستیک ها در کیست های مدفوع کرم پرتار مشابه غلظت های موجود در رسوبات جزرومدی پایین بود. در دو تجزیه و تحلیل جداگانه ی صدف، تعداد ریزپلاستیک ها در صدف های پرورشی نسبت به صدف های وحشی به طور معنی داری بیشتر بود.

بدون دیدگاه