ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک: کاربرد اسپروسینا پاستوری برای کنترل گرد و خاک ناپایدار
عنوان انگلیسی
Microbiologically-Induced Soil Stabilization: Application of Sporosarcina pasteurii for Fugitive Dust Control
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2011
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5286
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
دانشگاه
گروه مهندسی شیمیایی و زیستی، دانشکده معادن و فناوری، داکوتای جنوبی، آمریکا
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، مهندسی کشاورزی و مهندسی علوم و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی خاک، شیمی خاک، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست
مجله
مجله بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست
فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
مواد و روشها
آماده سازي خاك و آناليز ها
آماده سازي و آزمايش باكتري
آناليز مهار گرد و خاك های زيستي
نتایج
تاثیر غلظت سلول و حجم کاربردی بر خاک های شسته نشده
تاثیر رطوبت و دما بر خاک های شسته نشده
تاثیر غلظت سلول و حجم کاربردی بر خاک های شسته شده
نتیجه گیری

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چكيده
در اين تحقيق، ما يك روش زيست شناسي براي كنترل گرد و خاك با استفاده از ميكروارگان هاي طبيعي خاك با نام اسپروساركينا پاستوري معرفي مي كنيم كه اين روش قابليت تحميل رسوب كربنات كاسيم را در محيط دارا مي باشد. براي ارزيابي پتانسيل بازدارنده اين كليست ميكروبي، اس. پاستوري در محيط براي شن هاي منطقه اي به كارگرفته مي شود. نمونه خاك هاي بررسي شده از طريق يك تونل بادي در بازه هاي زماني و كاهش حجم اندازه گيري مي شوند. براي شناسايي شرايط بهينه بازدارندگي گرد و خاك ميكروبي، تاثيرات (a ) غلظت اس. پاستوري (b ) دما و رطوبت و (c ) روش آمادگي خاك بررسي مي شوند. هر دو نمونه خاك با استفاده از اس. پاستوري شكل دهنده يك لايه گرد و خاك برروي سطح نشان دهنده كاهش قابل توجه در حجم هستند. تحقيق ما تشريح كننده پتانسيل اين فرآيند ميكروبي به عنوان ابزاري موثر و دوستدار محيط براي كنترل گرد و خاك ناپايدار است.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

ABSTRACT

In this study, we have introduced a biological dust control technique utilizing a naturally occurring soil microorganism, Sporosarcina pasteurii, which is capable of inducing calcium carbonate precipitation in the environment. To evaluate the dust suppressive potential of this microbial calcite, S. pasteurii was suspended in medium and applied to locally available sand. The treated soil samples were tested via a wind tunnel at intervals and mass losses were measured. In order to identify the optimum conditions of microbial dust suppression, we examined the effects of: a) the concentration of S. pasteurii, b) the temperature and humidity, and c) the soil preparation method (washed or unwashed). Both types of the soil samples treated with S. pasteurii formed a crust-like layer on the surface and showed a significant reduction in mass loss. Our study demonstrated the potential of this microbiallymediated process as an effective, environmentally friendly means of airborne fugitive dust control.


بدون دیدگاه