تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک جهت کاربرد اسپروسینا پاستوری – نشریه ASCE

عنوان فارسی: ثبات میکروبیولوژیکی گرد و خاک: كاربرد اسپروسينا پاستوری برای كنترل گرد و خاك ناپايدار
عنوان انگلیسی: Microbiologically-Induced Soil Stabilization: Application of Sporosarcina pasteurii for Fugitive Dust Control
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2011 نشریه : ASCE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5286 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.52Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی، مهندسی کشاورزی و مهندسی علوم و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی خاک، شیمی خاک، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست
مجله: مجله بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست
دانشگاه: گروه مهندسی شیمیایی و زیستی، دانشکده معادن و فناوری، داکوتای جنوبی، آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

مواد و روشها

آماده سازي خاك و آناليز ها

آماده سازي و آزمايش باكتري

آناليز مهار گرد و خاك های زيستي

نتایج

تاثیر غلظت سلول و حجم کاربردی بر خاک های شسته نشده

تاثیر رطوبت و دما بر خاک های شسته نشده

تاثیر غلظت سلول و حجم کاربردی بر خاک های شسته شده

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

In this study, we have introduced a biological dust control technique utilizing a naturally occurring soil microorganism, Sporosarcina pasteurii, which is capable of inducing calcium carbonate precipitation in the environment. To evaluate the dust suppressive potential of this microbial calcite, S. pasteurii was suspended in medium and applied to locally available sand. The treated soil samples were tested via a wind tunnel at intervals and mass losses were measured. In order to identify the optimum conditions of microbial dust suppression, we examined the effects of: a) the concentration of S. pasteurii, b) the temperature and humidity, and c) the soil preparation method (washed or unwashed). Both types of the soil samples treated with S. pasteurii formed a crust-like layer on the surface and showed a significant reduction in mass loss. Our study demonstrated the potential of this microbiallymediated process as an effective, environmentally friendly means of airborne fugitive dust control.

نمونه متن ترجمه

چكيده

در اين تحقيق، ما يك روش زيست شناسي براي كنترل گرد و خاك با استفاده از ميكروارگان هاي طبيعي خاك با نام اسپروساركينا پاستوري معرفي مي كنيم كه اين روش قابليت تحميل رسوب كربنات كاسيم را در محيط دارا مي باشد. براي ارزيابي پتانسيل بازدارنده اين كليست ميكروبي، اس. پاستوري در محيط براي شن هاي منطقه اي به كارگرفته مي شود. نمونه خاك هاي بررسي شده از طريق يك تونل بادي در بازه هاي زماني و كاهش حجم اندازه گيري مي شوند. براي شناسايي شرايط بهينه بازدارندگي گرد و خاك ميكروبي، تاثيرات (a ) غلظت اس. پاستوري (b ) دما و رطوبت و (c ) روش آمادگي خاك بررسي مي شوند. هر دو نمونه خاك با استفاده از اس. پاستوري شكل دهنده يك لايه گرد و خاك برروي سطح نشان دهنده كاهش قابل توجه در حجم هستند. تحقيق ما تشريح كننده پتانسيل اين فرآيند ميكروبي به عنوان ابزاري موثر و دوستدار محيط براي كنترل گرد و خاك ناپايدار است.