ترجمه مقاله METAOSE متا - آنالیز برای مهندسی نرم افزار عامل گرا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله METAOSE متا - آنالیز برای مهندسی نرم افزار عامل گرا - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
METAOSE: متا - آنالیز برای مهندسی نرم افزار عامل گرا
عنوان انگلیسی
METAOSE: Meta-analysis for agent oriented software engineering
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2010
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7333
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی نرم افزار
مجله
کنفرانس الکترونیک، رباتیک و مکانیک خودرو - Electronics
دانشگاه
دانشگاه گرنوبل، فرانسه
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. رویکرد کلی
2.1 مسائل و راه حل های پیشنهادی
2.1.1 ارتباط " توصیف مساله - دامنه راه حل"
2.1.3 انطباق مشخصات مساله و دامنه متا – مدل ها
2.1.2 ویژگی های سازگاری و قابلیت کاربری مجدد
2.1.4 متا آنالیز
2.2 خلاصه
3. مطالعه موردی
3.1 آنالیزهای توصیفی برنامه های کاربردی
3.2 الگوریتم تطبیقی
3.3 متا - آنالیز
4. بحث
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In view of the existing methodologies for agent-oriented software engineering (AOSE) the development of multiagent systems (MAS) is still a difficult challenge. The learning curve for mastering MAS model properties and problem’s domain characterization is steep. The software engineers hesitate to use MAS since choosing a MAS-based methodology leads to fix the type of models that will be involved without inter-methodologies reusability. We think these are some of the reasons restricting the dissemination of multi-agent methods. This paper presents a selforganized MAS-based intelligent process to assist the engineer. This process comprises three stages: problem features and domain characterization, MAS components matching and meta-analysis. It aims to reduce the difficulties of starting an MAS-based solution to disseminate the use of MAS. The process is presented as a guiding tool for the engineers, especially for those less experienced in MAS, creating a path in the preliminary stage of the MAS conception. This approach is situated just before choosing a MAS framework or methodology to deploy a solution. We show how it works and we present a study case to compare our preliminary results.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با در نظر گرفتن روش های موجود برای مهندسی نرم افزار عامل گرا (AOSE) توسعه سیستم های چند عاملی (MAS) هنوز هم یک چالش دشوار محسوب می شود. منحنی یادگیری برای تسلط بر خواص مدل MAS و خصوصیات دامنه مساله شیب دار است. مهندسین نرم افزار برای استفاده از MAS مردد هستند زیرا انتخاب یک روش بر اساس MAS-منجر به تعــیین مدلی می شود که بدون کاربری مجدد روش های واسطه تحلیل می شوند.
ما فکر می کنیم دلایل محدودی برای انتشار روش های چند عاملی موجود می باشد. این مقاله یک فرآیند هوشمند بر اساس MAS- خودسازمانی برای کمک به مهندسین ارائه کرده است. این فرآیند شامل سه مرحله است: تعیین مشخصات دامنه و ویژگی های مساله، تطبیق اجزای MAS و متا – آنالیز.
این اهداف به منظور کاهش مشکــلات شروع یک راه حل مبتنی بر MAS-برای انتشار استفاده از MAS. می باشند. این فرآیند به عنوان یک ابزار راهنما برای مهندسان، به ویژه برای کسانی که در MAS کم تجربه هستند معرفی شده است تا در مرحله مقدماتی از مفهوم MAS یک طریقت ایجاد کند. این روش فقط قبل از انتخاب یک چارچوب MAS یا روشی برای گسترش یک راه حل جایگزین شده است. ما نشان دادیم که چگونه کار می کند و مورد مطالعه ای را برای مقایسه نتایج اولیه مان ارائه دادیم.

بدون دیدگاه