تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله زمان پیوستن مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری – نشریه الزویر

عنوان فارسی: زمانی که مصرف کنندگان مادی گرا به سیستم های اشتراک گذاری تجاری می پیوندند
عنوان انگلیسی: When do materialistic consumers join commercial sharing systems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 246 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.11Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کسب و کار
مجله: مجله پژوهش کسب و کار - Journal of Business Research
دانشگاه: دانشکده تجارت، اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه بازاریابی، آلمان
کلمات کلیدی: اشتراک گذاری، ماتریالیسم (مادی گرایی)، منحصر به فردیت، مالکیت، دسترسی، اقتصاد اشتراکی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

۲. زمینه‌ی مفهومی

۲.۱. سیستم های اشتراک گذاری تجاری

۲.۲. اشتراک گذاری

۲.۳. اشتراک گذاری به عنوان ترکیبی از مصرف و ضد مصرف

۲.۴. مادی گرایی

۲.۵. تمایل به محصولات منحصر به فرد مصرف کننده

۲.۶. تأثیر مالکیت

۲.۷. مدل پیشنهادی و جریان مطالعات

۳. مطالعه ۱: اثر اصلی مادی گرایی

۳.۱. هدف

۳.۲. نمونه

۳.۳. معیارها

۳.۳.۱ اشتراک گذاری

۳.۳.۲ مادی گرایی

۳.۳.۳. متغیرهای کنترل

۳.۴. نتایج

بحث

۴. مطالعه ۲ : اثر تعدیلی تمایل به محصولات مصرف ‌کننده منحصر به فرد

۴.۱. هدف

۴.۲. نمونه

۴.۳. معیارها

۴.۳.۱. اشتراک گذاری

۴.۳.۲. پیش بینی کنندگان

۴.۳.۳. بررسی اعتبار

۴.۴. نتایج

۴.۴.۱. مقاصد اشتراک گذاری

۴.۴.۲. مشارکت اشتراک گذاری

۴.۴.۳. تحلیل میانجیگری

۴.۵. بحث

۵. مطالعه ۳: تناسب محصول و نیاز و مالکیت

۵.۱. هدف

۵.۲. طرح

۵.۳. نتایج

۵.۴. بحث

۶. بحث کلی

۷. پژوهش بیشتر

۸. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Commercial sharing systems (CSS) evolve to a relevant business concept that provides access to product benefits without ownership. A series of three studies delivers new knowledge on how to target consumers who still refrain from sharing to widen the market potential of CSS. Study 1 demonstrates that materialism's subdimension possessiveness is the dominant inhibitor of sharing. Study 2 then confirms that this negative impact of materialism diminishes with elevating levels of the desire for unique consumer products. Study 3 reveals that this interaction effect is further qualified by the ownership of a product if the product category has a strong product-need-fit. This research outlines implications of how marketers can design CSS so that they are also attractive to the critical target segment of materialistic consumers.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سیستم های اشتراک گذاری تجاری (CSS) به مفهوم کسب ‌و کار مربوطه ای تکامل می ‌یابند که دسترسی به مزایای محصول را بدون مالکیت فراهم می نماید. مجموعه ای از سه مورد مطالعاتی دانش جدیدی را در مورد چگونگی هدف قرار دادن مصرف کنندگانی ارایه می دهد که هنوز از اشتراک گذاری برای گسترش پتانسیل بازار سیستم های اشتراک گذاری تجاری (CSS) استفاده می کنند. مطالعه ۱ نشان می دهد که انحصارگریِ زیر ابعادیِ ماتریالیسم، بازدارنده غالب اشتراک گذاری است. سپس مطالعه ۲ تایید می‌ کند که این تاثیر منفی مادی ‌گرایی با سطوح بالای تمایل برای محصولات مصرف ‌کننده‌ منحصر به فرد کاهش می ‌یابد. مطالعه ۳ نشان می‌ دهد که این اثر متقابل از طریق مالکیت یک محصول در صورتی که دسته بندی محصول دارای محصول مورد نیاز مناسب و قوی باشد، بیشتر واجد شرایط است. این پژوهش مفاهیمی را که چگونه بازاریابان قادرند سیستم های اشتراک گذاری تجاری (CSS) را طراحی کنند ترسیم می کند به طوری که آن ها برای بخش هدف حیاتی مصرف کنندگان مادی نیز جذاب هستند.