ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم

ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پرورش بک کراس ( چند پشت به عقب برگشتن) با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم
عنوان انگلیسی
Marker-assisted backcross breeding to combine multiple rust resistance in wheat
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5453
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک، ژنتیک بیومتری و زراعت و اصلاح نباتات
مجله
اصلاح نباتات
دانشگاه
بخش ژنتیک، موسسه تحقیقات کشاورزی، دهلی نو، هند.
فهرست مطالب
چکیده
مواد و روشها
مواد گیاه و نمای بک کراس با کمک نشانگر
تلقیح زنگ
استخراج DNA
تقویت PCR و الکتروفورز
انتخاب با کمک نشانگر
نتایج
بحث
انتخاب با کمک نشانگر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A widely grown but rust susceptible Indian wheat variety HD2932 was improved for multiple rust resistance by marker-assisted transfer of genes Lr19, Sr26 and Yr10. Foreground and background selection processes were practised to transfer targeted genes with the recovery of the genome of HD2932. The near-isogenic lines (NILs) of HD2932 carrying Lr19, Sr26 and Yr10 were individually produced from two backcrosses with recurrent parent HD2932. Marker-assisted background selection of NILs with 94.38–98.46% of the HD2932 genome facilitated rapid recovery of NILs carrying Lr19, Sr26 and Yr10. In the BC2F2 generation, NILs were intercrossed and two gene combinations of Lr19+Yr10, Sr26 + Yr10 and Lr19+Sr26 were produced. A total of 16 progeny of two gene combinations of homozygous NILs of HD2932 have been produced, which are under seed increase for facilitating the replacement of the susceptible HD2932 with three of the sixteen improved backcross lines with resistance to multiple rusts.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گونه گندم HD2932 هندی که به میزان زیادی کاشته میشود اما حساس به زنگ است، برای ایجاد مقاومت به زنگار توسط انتقال به کمک نشانگر ژنهای Lr19, Sr26 , Yr10. بهینه شد. فرآیند انتخاب بخشهای پیش و پس زمینه ، برای انتقال ژنهای هدف با بازیافت ژنوم HD2932. تمرین شد. خطوط نزدیک ایزوژنی (NILs) از HD2932 که حامل Lr19, و Sr26 , Yr10 بود از دو بک کراس با والد راجعه HD2932. تولید شد. انتخاب با کمک نشانگرِ پیش زمینه NILs با 94.38–98.46% از ژنوم HD2932 ؛ بازیابی سریع NILsهای حامل Lr19, Sr26 and Yr10 را تسهیل مینمود. در نسل BC2F2 ، NILsها با هم امیخته شدند و دو ترکیبات ژنی از Lr19+Yr10, Sr26 + Yr10 و Lr19+Sr26 تولید شدند.. در مجموع، 16 نسل از دو ژن، از ترکیب NILsها ی دارای خواص والدین از HD2932 تولید شدند که برای تسهیل جایگزینی HD2932 مستعد با سه تا از 16 خطوط بک کراس بهینه شده بامقاومت در برابر زنگار تحت کشت هستند.

بدون دیدگاه