ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با مدل GIS - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نقشه‌ برداری و ارزیابی مناسب بودن زمین با استفاده از مدل بر مبنای – GIS
عنوان انگلیسی
Mapping and evaluating land suitability using a GIS-based model
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5457
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم خاک، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک و منابع خاک و ارزیابی اراضی
مجله
زنجیر (Catena)
دانشگاه
گروه آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه طنطا، مصر
کلمات کلیدی
تناسب اراضی، نقشه خاک، نقشه فیزیوگرافی، GIS، گندم
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2- مواد و مدلها
2-1- شرح ناحیه مورد مطالعه
2-2- پردازش تصویر دیجیتالی و نقشه جغرافیای طبیعی
2.3. کار میدانی و آنالیز آزمایشگاهی
2.3.1. انالیز ( تحلیل) خواص فیزیکی
2.3.2. آنالیز خواص شیمیایی
2.4. ارزیابی مناسب بودن زمین
3- نتایج و توضیحات
3.1. نقشه جغرافیای طبیعی و خاکهای ناحیه مورد مطالعه
3.2. مناسب بودن زمین
3.3. شاخص کیفیت حاصلخیزی خاک (FQI)
3.4. شاخص کیفیت فیزیکی خاک
3.5. شاخص کیفیت شیمیایی خاک (CQI)
3.6. ارزیابی مناسب بودن زمین
4-جمع بندی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Wheat is considered the most important crop in Egypt; however, not all of the land in Egypt is equally suitable for growing wheat. The main objective of this study was to develop a spatial model for land suitability assessment for wheat crop integrated with geographic information system (GIS) techniques. Organic matter, N, P, K, Zn, drainage, texture, depth, topography, surface stoniness, hard pan, hydraulic conductivity, water holding capacity, salinity, ESP, CaCO3 and pH were recognized as factors affecting land suitability for wheat crop in the study area. Three thematic indicators were used in assessing land suitability, soil fertility, chemical and physical properties quality indices. The results of the proposed model were compared with the Square root and Storie methods. The results from the proposed model showed that most of the units fall within the highly suitable class and the moderately suitable class which together represent 71.44% of the total area. About 29% of the study area was marginally suitable and unsuitable for wheat crop and those areas correspond to the adverse physical and chemical properties of the soil. The comparison of the results of the three approaches used showed that the present model has a high level of agreement with the Square root method, whereas all land units have the same classes of suitability with the exception of one unit. The present model allows obtaining results that seems to be corresponded with the current conditions in the area.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گندم از جمله مهمترین محصولات در مصر میباشد ، بهرحال، همه بخشهای مصر به طور مساوی، برای کشت گندم مناسب نمیباشند. مهمترین هدف این مطالعه، توسعه یک مدل فضایی برای ارزیابی مناسب بودن زمین برای کاشت گندم در مصر میباشد. و اینکار با استفاده از GIS انجام میشود. مواد آلی مثل N, P, K, Zn و زه‌کشی، بافت، عمق، نقشه برداری، سختی سطح، زمین سفت، هدایت هیدرولیکی ظرفیت نگهداری آب،
شوری، ESP، Caco3 از جمله فاکتورهای مهمی هستند که بر مناسب بودن زمین برای کشت گندم؛ حاصلخیزی خاک، شاخصهای کیفیت خواص فیزیکی و شیمیایی تاثیر میگذارند. نتایج مدل ، با نتایج روشهای مربع ریشه‌ها و روش Storie مقایسه شدند. نتایج مدل پیشنهادی، نشان داد که بیشتر بخشهای مورد بررسی ، در محدوده خیلی مناسب برای کشت و محدوده مناسب بمیزان متوسط قرار میگیرند که در مجموع 71.44% از کل منطقه را تشکیل میدهد. در حدود 29% در منطقه مناسب حاشیه ای و نامناسب میباشند. مقایسه نتایج سه روش نشان داد که مدل فعلی، دارای توافق زیادی با روش مربع ریشه میباشد، که در آن کلاسهای زمین دارای همان کلاسهای نشان داده شده در مدل مربع ریشه میباشد، به جز یک واحد که متفاوت بود. مدل پیشنهادی ، امکان بدست آوردن نتایجی را میدهد که با شرایط فعلی منطقه متناسب میباشد.

بدون دیدگاه