تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها – نشریه IISTE

عنوان فارسی: مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها: مطالعه ای درباره شرکت های تولیدی ثبت شده در غنا
عنوان انگلیسی: Working Capital Management and Profitability of Firms: A Study of Listed Manufacturing Firms in Ghana
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2014 نشریه : IISTE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7502 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.97Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابدرای، مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی، حسابداری مالی و مدیریت مالی
مجله: مجله تحقیقات امور مالی و حسابداری - Research Journal of Finance and Accounting
دانشگاه: دانشگاه مطالعات حرفه ای، آکرا
کلمات کلیدی: سودآوری، مدیریت سرمایه، رشد، منابع، اندازه، بورس اوراق بهادار غنا
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

1.1. اهداف

1.2. فرضیه مطالعه

2. مرور مقالات

2.1. مدیریت سرمایه در گردش

2.2. مدیریت موجودی

2.3. مدیریت مطالبات قابل وصول

2.4. مدیریت مطالبات قابل پرداخت تجاری

2.5. چرخه تبدیل نقدی

3. اندازه گیری متغیرها

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The efficient management of working capital is crucial to the profitability of firms therefore, it is prudent that management of firms make available in the right amount, resources to manage working capital. The main objective of the study was to establish a statistical relationship between profitability measured by the return on assets and the elements of working capital such as the cash conversion cycle (CCC), average collection period (ACP), average payment period (APP) and inventory turnover days (IT). Growth, size and leverage were control variables identified. A sample size of four (4) companies listed on the Ghana Stock Exchange (GSE) out of a population of five (5) listed trading companies for the 2006 to 2010 financial years. The results showed a fairly negative significant relationship between the cash conversion cycle, average collection period and average payment period implying that a reduction in the periods for receiving cash, an increase in the period for paying cash a reduction in the cash conversion cycle will cause an increase in profit. The inventory turnover days as well as all other control variables showed a positive relationship with profitability. Hence, study recommends that trading companies should manage their working capital more efficiently so as to keep it in equilibrium.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مدیریت کارآمد سرمایه در گردش برای سودآوری شرکت ها بسیار مهم است بنابراین مصلحت ایجاب می نماید که مدیریت شرکت ها به میزان درستی منابع را برای مدیریت سرمایه در گردش در دسترس سازد. هدف اصلی این مطالعه برقراری یک رابطه آماری بین سودآوری اندازه گیری شده توسط بازده دارایی ها و عناصر سرمایه در گردش مانند چرخه تبدیل نقدی (CCC)، متوسط دوره وصول (ACP)، متوسط دوره پرداخت (APP) و روزهای گردش موجودی (IT) می باشد.

رشد، اندازه و اهرم متغیرهای کنترل یا شاهد شناسایی شده هستند. حجم نمونه چهار (4) شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا (GSE) از جمعیت پنج شرکت تجاری (5) ثبت شده در سال های مالی 2006 تا 2010 میلادی بود. نتایج نشان دهنده رابطه نسبتاً منفی و معنی داری بین چرخه تبدیل نقدی، متوسط دوره وصول و متوسط مدت پرداخت بود که حاکی از آن است که کاهش مدت دوره ها برای دریافت وجه نقد، افزایش دوره پرداخت وجه نقد و کاهش در چرخه تبدیل وجه نقد منجر به افزایش سود خواهد شد. هم چنین روزهای گردش موجودی نیز علاوه بر کلیه متغیرهای کنترل دیگر رابطه مثبتی را با سود دهی نشان دادند. از این رو، این مطالعه توصیه می کند که شرکت های تجاری سرمایه در گردش خود را برای حفظ آن در حالت موازنه باید به صورت کارآمدتری مدیریت نمایند.