ترجمه مقاله مقاومت روانگرایی خاک های کریستچرچ CBD

ترجمه مقاله مقاومت روانگرایی خاک های کریستچرچ CBD
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقاومت روانگرایی خاک های کریستچرچ CBD
عنوان انگلیسی
Liquefaction Resistance of Christchurch CBD soils
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
کنفرانس
کد محصول
11049
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران، خاک و پی، زلزله
دانشگاه
دانشکده عمران، دانشگاه کانتربری، کرایست‌چرچ، نیوزلند
فهرست مطالب
چکیده

مقدمه

زمین شناسی خاک های ناحیه تجاری مرکزی کریستچرچ

شناسایی بعد از لرزش و تحقیقات زمینی

نمونه گیری فشار ژل و کیفیت نمونه

عکس العمل چرخه ای نمونه های GP

عکس العمل تفسیر شده ماسه های سیلتی کریستچرچ

مقایسه با منحنی تحریک روانگرایی تجربی

خلاصه و نتیجه گیریها

تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
11049-IranArze     11049-IranArze1     11049-IranArze2
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The liquefaction-susceptible soils that underlie the Christchurch CBD have been evaluated within a comprehensive field (CPT, borehole, shear-wave velocity) and laboratory-testing programme. Sampling sites exhibited extensive ground damage following the earthquakes, requiring demolition of multi-storey commercial buildings. Liquefaction resistance was evaluated by direct measurement using cyclic triaxial testing on undisturbed specimens obtained from 2 to 14 m depth of CBD deposits, using novel Gel Push (GP) sampling. Tested samples cover a broad range of soils from clean sands (SP) to silty sands (SM), sandy silts (ML), with fines contents (typically non-plastic) ranging from 1 – 98 %. Cyclic strength testing allows comparison to the empirical correlations based on case-history data, which now include case histories from the recent events in Christchurch, New Zealand. While generally good agreement is obtained for clean sands, comparison of sands with high non-plastic fines indicate more research is warranted to clarify the cyclic strength of these deposits, given their prevalence in Christchurch.

Introduction

Following the 2010-2011 Canterbury Earthquake Sequence (CES) a research investigation was conducted to better characterise the deposits most at risk of soil liquefaction. Two sites in the Christchurch Central Business District (CBD) that exhibited extensive liquefaction adversely impacting building foundation performance were targeted for detailed investigations: CPT testing; borehole drilling; shear wave velocity (Vs) testing; and Gel Push (GP) sampling (Bray et al. 2014, Taylor et al. 2012). GP is a new method for obtaining undisturbed specimens of sandy soils from below the water table, and trialled in Christchurch following promising work by Kiso Jiban Consultants (Japan), and Huang et al. 2008 (Taiwan).

Summary and Conclusions

An investigation of the cyclic resistance of sands from Christchurch CBD has been conducted using state-of-the-art methods, including field profiling (CPT, borehole, Vs), and high quality undisturbed clean sand curve (PL 15%) FC = 35% FC = 15% PL 15% PL 50% PL 85% PI: 8 PI:

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

خاک های آسیب پذیر در برابر روانگرایی که در زیر خاک کریستچرچ CBD قرار دارند، در یک برنامه مطالعاتی آزمون آزمایشگاهی و میدانی جامع (CPT، گمانه، سرعت موج برشی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. محل های نمونه-گیری بعد از زلزله آسیب گسترده ای نشان می دهند که نیاز است تا ساختمانهای تجاری چند طبقه در این محل ها تخریب شوند. مقاومت روانگرایی به وسیله اندازه گیری مستقیم با استفاده از آزمون سه محوری چرخه ای روی نمونه های دست نخورده به دست آمده از عمق 2 تا 14 متری نهشته های CBD با استفاده از نمونه گیری فشار ژل (GP) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های آزمایش شده یک طیف وسیعی از خاکها از ماسه های تمیز (SP) تا ماسه های سیلتی (SM)، سیلت های ماسه ای (ML) با محتوی مواد دانه ریز (معمولا غیرپلاستیک) در طیف 1 تا 98 درصد را پوشش می دهند. آزمون استحکام چرخه ای اجازه مقایسه همبستگی های تجربی براساس داده های موردی تاریخچه را می دهد که اکنون شامل تاریخچه های موردی از رویدادهای اخیر در کریستچرچ، نیوزیلند، است. در حالیکه به طور کلی سازگاری خوبی برای ماسه های تمیز به دست آمده است، مقایسه ماسه ها با مقادیر بالای مواد دانه ریز غیرپلاستیک نشان می دهد که تحقیق بیشتری برای آشکارسازی استحکام چرخه ای این نهشته ها با توجه به ازدیاد آنها در کریستچرچ موردنیاز است.

مقدمه

بعد از توالی زلزله کانتربوری (CES) 2010-2011، یک تحقیق و بررسی مطالعاتی برای شناسایی بهتر نهشته-های در معرض بیشترین ریسک روانگرایی خاک انجام شد. دو محل (سایت) در ناحیه تجاری مرکزی (CBD) کریستچرچ که روانگرایی گسترده با تاثیر معکوس روی عملکرد فونداسیون ساختمان را نشان داده بودند، جهت تحقیقات و بررسی های دقیق مورد هدف قرار گرفتند: آزمونهای CPT؛ حفاری گمانه؛ سرعت موج برشی (Vs) و نمونه گیری فشار ژل (GP) (بری و همکاران، 2014؛ تیلور و همکاران، 2012) . GP یک روش جدید برای به دستیابی به نمونه های دست نخورده خاکهای ماسه ای از زیر سطح ایستابی است و بعد از کار نویدبخش توسط مشاوران کیسو جیبان (ژاپن) و هوآنگ و همکاران، 2008 (تایوان) به طور آزمایشی استفاده شد.

خلاصه و نتیجه گیریها

یک تحقیق درباره مقاومت چرخه ای ماسه ها از ناحیه تجاری مرکزی کریستچرچ با استفاده از روشهای نوین از جمله نیمرخ زنی میدانی (CPT، گمانه، Vs ) و نمونه گیری دست نخورده کیفیت بالا (نمونه گیر پیستون GP) انجام شد. نمونه های GP از نواحی در CBD هستند که به طور قابل توجه توسط روانگرایی در طول زلزله های کانتربوری 2010 تا 2011 تحت تاثیر قرار گرفتند. آزمون سه محوری چرخه ای و آزمون شاخص مکمل انجام شد و نتایج برای شرایط میدانی تفسیر شدند. داده ها قابل مقایسه با منحنی تحریک روانگرایی ساده شده بودند، همانطور که به طور گسترده در فعالیتهای مهندسی استفاده شده است.


بدون دیدگاه