ترجمه مقاله مدیریت دانش و ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت دانش و ERP - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت دانش و ERP: مکمل یا متضاد؟
عنوان انگلیسی
Knowledge management and ERP: Complementary or contradictory?
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9503
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، لجستیک و زنجیره تامین
مجله
مجله بین المللی مدیریت اطلاعات - International Journal of Information Management
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشگاه بازرگانی استانبول، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
زنجیره تامین، مدیریت دانش، ERP، عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی، مدلسازی معادله ساختاری
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.05.007
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- بررسی مقالات و توسعه فرضیات
2-1- مدیریت دانش (KM)
2-2- برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
2-3- مدیریت زنجیره تامین (SCM)
2-4- دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV)
2-5- بیان فرضیات
3- روش تحقیق
3-1- رویکرد جمع آوری و داده نمونه
3-2- سنجش متغیرها
4- تحلیل و نتایج
4-1- آنالیز عامل اکتشافی
4-2- تحلیل عامل تاییدی
4-3- سوگیری رویکرد مشترک
4-4- آنالیز ساختاری
5- بحث و دلائل مدیریتی
6- خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This research aims at deepening the understanding of the effects of information systems on supply chain operations, and to find the level and direction of the relationship between Enterprise Resource Planning (ERP) and Knowledge Management (KM) in the context of operational and financial performance. Essentially, this study emphasizes the explanation of the complementary relationship between ERP and KM. Therefore, the mediating effect of KM is also analyzed. Using a survey method, 163 responses are collected from Turkish manufacturing companies which operate in a variety of industries. A structural equation modelling (SEM) is used to test both the reliability and validity of measurement and the structural path model. The results show that ERP has no significantly positive effect on operational performance, but it is a precedent of KM. Moreover, results also show that KM affects operational performance positively and it has a mediating effect for the relationship between ERP and operational performance. Lastly, the path analysis shows that operational performance is positively associated with financial performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مطالعه، تعمیق درک و دانش مربوط به تاثیرات سیستم های اطلاعاتی روی عملکرد زنجیره تامین و یافتن سطح و جهت رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و مدیریت دانش (KM) در زمینه عملکرد عملیاتی و مالی می باشد. اساساً، این مطالعه به تشریح رابطه مکمل بین ERP و KM تاکید کرده است. بنابراین، تاثیر واسط KM نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از یک روش نظرسنجی، 163 پاسخنامه از شرکت های تولیدی ترکیه ای که در صنایع مختلفی فعالیت دارند، گردآوری شد. مدلسازی معادله ساختاری (SEM) برای تست قابلیت اطمینان و اعتبارسنجی( روایی و پایایی) معیارها و مدل مسیر ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که ERP هیچ تاثیر مثبت چشمگیری روی عملکرد عملیاتی ندارد، بلکه در مرحله قبل از KM قرار دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهند که KM تاثیر مثبتی روی عملکرد عملیاتی داشته و تاثیر واسطی برای رابطه بین ERP و عملکرد عملیاتی دارد. اخیراً، آنالیز مسیر نشان داده که عملکرد عملیاتی ارتباط مثبتی با عملکرد مالی دارد.

بدون دیدگاه