دانلود خلاصه مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در بیمارستان دولتی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در بیمارستان دولتی (ترجمه خلاصه)
قیمت خرید این محصول
۲۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی
عنوان انگلیسی
Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: a cross-sectional study
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2022
فونت متن خلاصه
بی نازنین
سایز متن خلاصه
14
زبان متن خلاصه
فارسی
نشریه
BMC
تعداد کلمات متن خلاصه
1400
کد محصول
kh12719
رشته های مرتبط
مدیریت
گرایش های مرتبط
مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد - مدیریت استراتژیک - مدیریت دولتی
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده
فصل 1- مقدمه
فصل 2- روش تحقیق
فصل 3- ابزار جمع آوری داده ها
فصل 4- نتایج آماری
فصل 5- بحث
فصل 6- نتیجه گیری
نمونه متن مقاله خلاصه شده
ابزار جمع آوری داده ها
این پژوهش شامل 2 پرسشنامه است، که توسط افراد شرکت کننده با روش خود گزارشی تکمیل شده اند. پرسشنامه اول، به سئوالات جمعیت شناختی (مانند؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار و نوع شغل) اختصاص یافته است. پرسشنامه دوم شامل 32 سئوال بوده و با استفاده از مقیاس لیکرت 5 درجه ای تهیه شده، که نظر کارکنان را در مورد استراتژی های منابع انسانی (HRS) و عملکرد سازمانی (OP) بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) ارزیابی نموده است. استراتژی های منابع انسانی (HRS)، توسط هفت بعد اعم از: مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه کارکنان، پاداش و جبران خدمت کارکنان، استخدام ، فرصت های برابر، روابط کارکنان، و برنامه های کاری انعطاف پذیر، ارزیابی شده بود. سئوالات مربوط به عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن و دیدگاه کاپلان و نورتون (1996) توسط چهار دیدگاه؛ دیدگاه مشتری، دیدگاه مالی، دیدگاه فرآیند کسب و کار داخلی، و دیدگاه یادگیری و رشد اندازه گیری شده است. روایی این پرسشنامه که قاسمی طراح آن بوده، از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (88/0=α) به تأیید رسید. پایایی این پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0=α) تأیید شده است.
برچسب‌ها: مقاله خلاصه شده

بدون دیدگاه