تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در بیمارستان دولتی (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی
عنوان انگلیسی: Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: a cross-sectional study
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2022 تعداد کلمات متن خلاصه : 1400
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : BMC
کد محصول : kh12719
محتوای فایل : docx حجم فایل : 121.50Kb
رشته های مرتبط: مدیریت
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد - مدیریت استراتژیک - مدیریت دولتی
این محصول متن خلاصه شده مقاله "ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

فصل 1- مقدمه

فصل 2- روش تحقیق

فصل 3- ابزار جمع آوری داده ها

فصل 4- نتایج آماری

فصل 5- بحث

فصل 6- نتیجه گیری

نمونه متن مقاله خلاصه شده

ابزار جمع آوری داده ها

این پژوهش شامل 2 پرسشنامه است، که توسط افراد شرکت کننده با روش خود گزارشی تکمیل شده اند. پرسشنامه اول، به سئوالات جمعیت شناختی (مانند؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار و نوع شغل) اختصاص یافته است. پرسشنامه دوم شامل 32 سئوال بوده و با استفاده از مقیاس لیکرت 5 درجه ای تهیه شده، که نظر کارکنان را در مورد استراتژی های منابع انسانی (HRS) و عملکرد سازمانی (OP) بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) ارزیابی نموده است. استراتژی های منابع انسانی (HRS)، توسط هفت بعد اعم از: مدیریت عملکرد، آموزش و توسعه کارکنان، پاداش و جبران خدمت کارکنان، استخدام ، فرصت های برابر، روابط کارکنان، و برنامه های کاری انعطاف پذیر، ارزیابی شده بود. سئوالات مربوط به عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن و دیدگاه کاپلان و نورتون (1996) توسط چهار دیدگاه؛ دیدگاه مشتری، دیدگاه مالی، دیدگاه فرآیند کسب و کار داخلی، و دیدگاه یادگیری و رشد اندازه گیری شده است. روایی این پرسشنامه که قاسمی طراح آن بوده، از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (88/0=α) به تأیید رسید. پایایی این پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (94/0=α) تأیید شده است.