ترجمه مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن - نشریه BMC

ترجمه مقاله ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۶۷,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن در یک بیمارستان دولتی ایران: یک مطالعه مقطعی
عنوان انگلیسی
Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: a cross-sectional study
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2022
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.512 در سال 2020
شاخص H_index مجله
110 در سال 2022
شاخص SJR مجله
1.098 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
1472-6963
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2020
کد محصول
12719
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
ندارد ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایشهای مرتبط با این مقاله
مدیریت - مدیریت منابع انسانی- مدیریت عملکرد - مدیریت استراتژیک - مدیریت دولتی
مجله
Health Services Research
کلمات کلیدی
استراتژی های منابع انسانی - منابع انسانی - عملکرد سازمانی - کارت امتیازی متوازن - بیمارستان - کارکنان بیمارستان - ایران
کلمات کلیدی انگلیسی
Human resources strategies - Human resources - Organizational performance - Balanced scorecard - Hospital - Hospital Staf - Iran
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1186/s12913-022-07767-z
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه و پیشینه
روش تحقیق
طرح تحقیق، زمینه و نمونه مطالعه
ابزار جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
       
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه تحقیق: امروزه بیمارستان ها با توجه به پیچیدگی محیط و تغییرات سریع صنعت سلامت، لازم است؛ تا با بهینه سازی عملکرد سازمانی خود برای کسب مزیت رقابتی تلاش کنند. مدیریت مؤثر منابع انسانی با استفاده از استراتژی های های مناسب، می تواند مسیر رسیدن به مزیت رقابتی را هموار نماید. این مطالعه به بررسی ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن پرداخته است.
روش تحقیق: کارکنان بخش بالینی و اداری واجد شرایط شاغل در یکی از بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان، در یک مطالعه مقطعی شرکت داده شدند (n= 200). جمع آوری داده ها نیز با استفاده از دو پرسشنامه خود گزارشی در ماه جولای 2018 انجام شد. پرسشنامه اصلی دارای 32 گویه است، که استراتژی های منابع انسانی (شامل هفت نوع استراتژی) و عملکرد سازمانی را بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن مورد سنجش قرار داده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS/21 و توسط ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل گرفت (05/0> p).
نتایج: در این تحقیق 154 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد (نرخ بازگشت= 77%). با ارزیابی استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی در سطح متوسط، دریافتیم که همبستگی مثبت و معناداری بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد (73/0=r و 001/0=p). از سویی، بین عملکرد سازمانی و استراتژی های منابع انسانی در دیدگاه رشد و یادگیری همبستگی قوی موجود می باشد (001/0p=، 669/0r=)، ولی این دو متغیر در دیدگاه مالی کمترین همبستگی را با هم داشته اند (001/0p=، 455/0r=). نتایج تحليل رگرسيون چند متغيره نیز برآورد نمود؛ که همه انواع استراتژی ها بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار بوده اند (997/0ADJ.R2= ، 997/0R2=، 998/0R=). استراتژی آموزش و توسعه کارکنان (بتا=265/0، 001/0p=)، استراتژی پاداش و جبران خدمت کارکنان (بتا =212/0، 001/0p=) و استراتژی استخدام (بتا= 208/0، 001/0p=) به ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی بوده اند.
نتیجه‌گیری: برای مدیران بیمارستان ضرورت دارد؛ تا بهینه سازی عملکرد (به‌ویژه در دیدگاه‌های غیرمالی)، و تدوین استراتژی‌های منابع انسانی (به‌ویژه استراتژی آموزش و توسعه کارکنان، استراتژی پاداش و جبران خدمت کارکنان) را در دستور کار خود قرار دهند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای توسعه عملکرد بیمارستان ها در موارد مشابه مفید واقع شود.
روش تحقیق
طرح تحقیق، زمینه و نمونه مطالعه
این تحقیق در یک بیمارستان دولتی واقع در اصفهان، و توسط مطالعه ای- مقطعی انجام شد. کل کارکنان واجد شرایط بیمارستان در این تحقیق شرکت نمودند. داده ها از طریق دو پرسشنامه فارسی در جولای 2018 جمع آوری شد. جامعه آماری اعم از تمام کارکنان بالینی و اداری بیمارستان (250N=) بود. برای تحقیق از کارمندان تمام وقت، دارای سابقه کاری بیش از یک سال، و نیز افراد با مدرک کاردانی یا بالاتر که رضایت کامل برای پاسخگویی داشتند، استفاده شد (200n = ). پرسشنامه های تکمیل نشده حذف، سپس به تجزیه و تحلیل 154پرسشنامه پرداخته شد.
ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش 2 پرسشنامه فارسی (با نسخه چاپی) به افراد شرکت کننده داده شد، که با روش خود گزارشی پاسخ دادند. پرسشنامه اول، به سئوالات جمعیت شناختی اختصاص داشت، و اطلاعات شخصی افراد مانند سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه کار و نوع شغل را مد نظر قرار داده بود. پرسشنامه دوم شامل 32 سئوال بود، که نظر کارکنان را در مورد HRS و OP بر اساس BSC ارزیابی می کرد، و از مقیاس لیکرت 5 درجه ای (از خیلی کم=1 تا خیلی زیاد=5) استفاده شده بود. استراتژی های منابع انسانی (HRS)، توسط هفت بعد اعم از: مدیریت عملکرد (4 مورد)، آموزش و توسعه کارکنان (8 مورد)، پاداش کارکنان و پاداش (4 مورد)، استخدام (4 مورد)، فرصت های برابر (4 مورد)، روابط کارکنان (4 مورد) و برنامه های کاری انعطاف پذیر (4 مورد)، ارزیابی شده بود. سئوالات مربوط به عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن و دیدگاه کاپلان و نورتون (1996) توسط چهار دیدگاه؛ دیدگاه مشتری (8 مورد)، دیدگاه مالی (8 مورد)، دیدگاه فرآیند کسب و کار داخلی (8 مورد) و دیدگاه یادگیری و رشد (8 مورد)، اندازه گیری شده است [27 -25 ,13]. طبقه بندی سئوال های پرسشنامه بر طبق متغیرهای مورد مطالعه در جدول (1) آمده است. برای نمونه، سئوالات 16-13 جهت سنجش تأثیر استراتژی استخدام بر روی عملکرد بر اساس چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن (BSC) در نظر گرفته شد؛ امور مالی (سوال 13)، مشتری (سؤال 14)، فرآیند کسب و کار داخلی (سؤال 15) و یادگیری و رشد (سوال 16).

بدون دیدگاه