تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید ۱۹ در میان کهنسالان ژاپنی (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید 19 در میان کهنسالان ژاپنی: نقش عادات ورزشی در خانه
عنوان انگلیسی: Social frailty and depressive symptoms during the COVID-19 pandemic among older adults in Japan: Role of home exercise habits
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2022 تعداد کلمات متن خلاصه : 1470
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : الزویر - Elsevier
کد محصول : kh12099
محتوای فایل : docx حجم فایل : 201.52Kb
رشته های مرتبط: روانشناسی
گرایش های مرتبط: روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی
این محصول متن خلاصه شده مقاله "آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی در جریان همه گیری کووید 19 در میان کهنسالان ژاپنی: نقش عادات ورزشی در خانه" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

مقدمه

روش ها

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن مقاله خلاصه شده

6.2 تحلیل آماری

نخست، آمارهای توصیفی و تفاوت ها در هر متغیر بر اساس سطح آسیب پذیری اجتماعی با استفاده از ANOVA برای متغیرهای پیوسته و آزمون مربع کای یا خی دو برای متغیرهای رسته ای ارزیابی شدند. تحلیل تعقیبی نتایج ANOVA با استفاده از آزمون مقایسه ی چندگانه بونفرونی انجام شد. دوم، با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره رابطه ی میان آسیب پذیری اجتماعی و علائم افسردگی بررسی شد، و نسبت بخت ها (ORها) و بازه ی اطمینان 95درصدی برای علائم افسردگی برآورد شدند. دو مدل تحلیلی در کنار مدل های خام و تطبیق یافته، شامل همه ی متغیرهای همپراش، ایجاد شدند. سرانجام، ما رابطه ی میان علائم افسردگی و سطح آسیب پذیری اجتماعی را که برحسب ورزش در خانه طبقه بندی شده بودند، پس از تطبیق دادن همه ی متغیرهای همپراش برآورد کردیم.