ترجمه مقاله رابطه بین اخلاقیات بازاریابی اسلامی و اعتبار نام تجاری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله رابطه بین اخلاقیات بازاریابی اسلامی و اعتبار نام تجاری - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین اخلاقیات بازاریابی اسلامی و اعتبار نام تجاری: یک نمونه از صنعت داروسازی در یمن
عنوان انگلیسی
The relationship between Islamic marketing ethics and brand credibility: a case of pharmaceutical industry in Yemen
صفحات مقاله فارسی
41
صفحات مقاله انگلیسی
44
سال انتشار
2015
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
328
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب وکار
مجله
مجله بازاریابی اسلامی - Journal of Islamic Marketing
کلمات کلیدی
اخلاقیات بازاریابی اسلامی، اعتبار نام تجاری، اخلاقیات، نام تجاری، بازاریابی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1-1. هدف های پژوهش
2. چارچوب نظری
3. بررسی تاریخچه و توسعه فرضیه ها
3-1. اعتبار نام تجاری
3-1-1. قابلیت اطمینان نام تجاری در مفهوم ادعای توجیه
3-1-2. قابلیت اطمینان نام تجاری در مفهوم صداقت و راستگویی
3-1-3. اعتبار نام تجاری در مفهوم تحویل آنچه تبلیغ شده است
3-2. بازاریابی اسلامی
3-2-1. استراتژی (الحکمه)
3-2-2. رضایت متقابل
3-2-3. نیاز
3-2-4. حلال (طیبات)
3-2-5. فلاح (آسایش)
3-3. انسانی کردن نام های تجاری
3-4. اخلاقیات بازاریابی اسلامی
3-4-1. التقوا
3-4-2. الصدق
3-4-3. الامانه
3-4-4. الاحسان
3-4-5. الاستقامه
3-4-6. النصیحه
3-4-7. التصامه
3-4-8. الاعتدال
3-4. فرضیه های پژوهشی
4. روش
4-1. طرح آزمایشی
4-2. پروفایل پاسخ ها
4-3. انتخاب نام تجاری
4-4. اقدامات و اندازه گیری
5. نتایج
5-1. تجزیه و تحلیل همبستگی و آزمایش فرضیه ها
5-2. رگرسیون خطی نتیجه
جدول 5-2. خلاصه ی نمونه
6. مباحثه
6-1. خلاصه ی یافته ها و مفاهیم آنها
6-2. مشارکتهای پژوهشی و پیامدهای آن
6-2-1. مفهوم نظری
6-2-2. مفاهیم مدیریتی
6-3 محدودیت ها
6-4. نتیجه گیری
6-5. توصیه نامه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – In an effort to build a useful conceptual framework that enhances understanding and permits practical application of Ethics, this paper is meant to understand the relationship and impact of Islamic Marketing Ethics on Brand Credibility. Nowadays, recognizing the ethical dilemmas associated with business is an important aspect of marketing strategy (Murphy, Laczniak, and Prothero, 2012). As known, the pharmaceutical industry has access to a deep pool of resources with the potential to maintain an esteemed reputation for offering innovative products that improve the public’s health and well-being (Kim and Ball, 2013). However, recent years have yielded several high profile safety issues associated with particular medications along with a growing perception that pharmaceutical companies are unethical and drive up healthcare costs by prioritizing profits over consumer needs (USA Today/KFF/Harvard SPH 2008). As a result, the reputation of the pharmaceutical industry has been damaged with only eleven percent (11%) of individuals considering pharmaceutical companies to be trustworthy (Harris Interactive Poll 2010). Thus, Pharmaceutical Industry in Yemen was the target of this paper and the relationship between its Brands’ Credibility and Islamic Marketing Ethics was highlighted. Design/methodology/approach – In a study of one hundred and six (106) respondents, exploratory and confirmatory factor analysis were conducted in order to understand the relationship, between Brand Credibility and Islamic Marketing Ethics. Correlation and regression analysis were performed to evaluate the hypothesized relationships between the variables. Findings – Significant and positive relationships were confirmed between Brand Credibility and Islamic Marketing Ethics namely, Annasihah, Al-Istiqamah, Al-E’etedal, Al-Ihsan, As-Sidq, Attaqwa, and Al-Amanah. The eighth Islamic marketing ethic, Attasamoh, has been rejected. Originality/value – The paper evaluates Brand Credibility in relation to Islamic Marketing Ethics in the Pharmaceutical Industry in Yemen. Islamic marketing ethics have been confirmed as a new variable correlates with Brand Credibility and helps boosting the level of credibility.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف – در تلاش برای ایجاد یک چارچوب مفهومی مفید که درک و فهم را افزایش دهد و کاربرد عملیِ اخلاقیات را مجاز کند، این مقاله برای درک رابطه و تاثیر اخلاقیات بازاریابی اسلامی بر روی اعتبار نام تجاری می باشد. امروزه شناخت معضلات اخلاقیِ مرتبط با کسب و کار، جنبه ی مهمی از استراتژی بازاریابی می باشد (Murphy, Laczniak, and Prothero, 2012). همانطور که شناخته شده است، صنعت داروسازی دارای دسترسی ای به یک منبع عظیمی از ذخایری دارای پتانسیل برای حفظ شهرت و اعتباری قابل احترام برای ارائه محصولات نوآورانه که سلامت عمومی و رفاه عمومی را بهبود می بخشد، می باشد (Kim and Ball, 2013). با این حال، سال های اخیر چندین مسائل امنیتی با ضریب بالا در ارتباط با داروهای خاص را با درک رو به رشدی از این موضوع که شرکت های دارویی غیر اخلاقی هستند و هزینه های مراقبت های بهداشتی را با اولویت دادن سود دارو ها به نیاز مصرف کنندگان افزایش می دهند، به کار گرفته شده است (USA Today/KFF/Harvard SPH 2008). در نتیجه، اعتبار صنعت داروسازی تنها 11 درصد (11%) از افراد با توجه به شرکت های دارویی قابل اعتماد آسیب دیده است (Harris Interactive Poll 2010). بنابراين، صنعت داروسازی در يمن هدف اين مقاله بوده و رابطه بين اعتبار نام های تجاری آن و اخلاقیات بازاريابي اسلامي مشخص شده است.
طراحی/ شناسایی روش/ رویکرد ها – در یک مطالعه از یکصد و شش (106) پاسخ دهندگان، تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی و تایید شده به منظور درک رابطه بین اعتبار نام تجاری و اخلاقیات بازاریابی اسلامی انجام شد. تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون برای ارزیابی روابط فرض شده بین متغیرها انجام شد.
کشفیات - روابطی مهم و مثبت بین اعتبار نام تجاری و اخلاقیات بازاریابی اسلامی به نام های النصیحه، الاستقامه، الاعتدال، الاحسان، الاصدق، الاتقوا و الامانه، اجرا شده است. هشتمین اخلاق بازاریابی اسلامی، التسامه، رد شده است.
اصالت/ ارزش – این مقاله، اعتبار نام تجاری را در رابطه با اخلاقیات بازاریابی اسلامی در صنایع دارویی در یمن، مورد ارزشیابی قرار داده است. اخلاقیات بازاریابی اسلامی به عنوان یک متغیر جدید با اعتبار نام تجاری مرتبط شده است و به افزایش سطح اعتماد کمک می کند.

بدون دیدگاه