تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی

عنوان فارسی: یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی
عنوان انگلیسی: An intelligence process model based on a collaborative approach
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F786 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت سیستمهای اطلاعات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چرخه اطلاعاتی

انتقادات اصلی وارده بر چرخه اطلاعات

مدل فرایند اطلاعاتی چند منبعی

نمایش سطح 1

نمایش سطح 2

نمایش سطح 3

عوامل موثر

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

In the intelligence domain, the collection and processing of information and intelligence from multiple Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sources (including sensors, human, open sources, etc.) is essential to produce actionable intelligence of high value in order to counter threat. In current practice, the outputs of different sources are more often separated from one another and thus, crosschecking is limited. Further, the traditional intelligence cycle model lacks in representing the process from an all-source perspective. In this paper, we propose an all-source intelligence process model that represents elements of the intelligence process from an all-source perspective. The proposed model is composed of several activities and processes: intelligence tasking; direction; single source collection & processing; all-source discovery & fusion; dissemination; and evaluation & feedback. Three levels of detail of the model are provided. The proposed model presumes a collaborative approach that enables the analysis of a greater quantity of single source data by sharing analysis tasks and results between all actors from different military and non-military intelligence organizations. In addition, this paper discusses the issues and challenges to the effectiveness of all-source intelligence model and presents factors that enable such a collaborative approach.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در حوزه اطلاعاتی، جمع آوری و پردازش اطلاعات و داده های بدست آمده از منابع چند گانه اطلاعاتی ،نظارت و شناسایی(ISR)( ازجمله منابع انسانی، حسگر ها و متن باز و غیره)برای تولید اطلاعات کاربردی ارزشمند به منظور مقابله با تهدید، حایز اهمیت است. در عملیات جاری، خروجی های منابع مختلف اغلب اوقات از یک دیگر تفکیک شده و بدین ترتیب، بررسی متقابل محدود می شود. به علاوه، مدل چرخه اطلاعاتی کلاسیک، فرایند را از دیدگاه چند منبعی نشان نمی دهد. در این مقاله، ما یک مدل فرایند اطلاعاتی مبتنی بر چند منبعی(all-source) را پیشنهاد می کنیم که عناصر و مولفه های فرایند اطلاعاتی را از چشم انداز همه منابع معرفی می کند. مدل پیشنهادی متشکل از چندین فعالیت و فرایند است: آماده سازی اطلاعات، جهت دهی، پردازش و جمع آوری تک منبع، کشف و تلفیق چند منبعی، انتشار و ارزیابی و بازخورد.سه سطح از جزییات مدل ارایه می شود. مدل پیشنهادی، رویکرد مشارکتی را فرض می کند که امکان تحلیل طیف مقدار عظیمی از داده های تک منبعی را با به اشتراک گذاری کار ها و نتایج تحلیل بین همه بازیگران سازمان های اطلاعات نظامی و غیر نظامی مختلف می دهد. به علاوه، این مقاله، به بحث در خصوص مسائل و چالش های مربوط به کارایی و اثر بخشی مدل اطلاعاتی مبتنی بر چند منبعی پرداخته و عوامل دخیل در این رویکرد مشارکتی را معرفی می کند.