ترجمه مقاله IO-OI مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار

ترجمه مقاله IO-OI مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
IO-OI: مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار
عنوان انگلیسی
Inside-Out-Outside-In: A dual approach process model to developing work happiness
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
27
سال انتشار
2016
نشریه
IJW
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7927
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
تحقیق در عملیات، منابع انسانی و روابط کار، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مجله
مجله بین المللی سلامت - international journal of wellbeing
دانشگاه
دانشگاه ملبورن
کلمات کلیدی
شادكامی شغلی، نگرش، سرمايه روانشناختی، فضيلت سازمانی، مواجهه انتخابی
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 شادی کارمندان
3 بهبود شادی در محیط کار
3-1 بیرون-درون
3-1-1 فرهنگ سازمان و شادی در محیط کار
3-1-2 استراتژی های سازمانی مثبت و فرهنگ سازمانی صحیح
3-1-3 بحث
3-2 درون-بیرون
3-2-1 نگرش های کارمندان
3-2-3 تقویت نگرش های مثبت
3-3 اتصال فاکتورهای درون-بیرون و بیرون-درون
3-3-1 مدل بازتولید مجدد
3-3-2 در معرض قرار گرفتن انتخابی و تعصب تأیید
3-3-3 اتصال قطعات
4 پژوهش آینده: آزمایش مدل
5 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This conceptual paper presents the Inside-Out-Outside-In (IO-OI) model, a dual process positive systems science approach to developing work happiness. The model suggests that work happiness of employees is influenced by individual level personal resources developed through positive employee development and positive attitudes (inside-out factors), and social resources developed at the organizational level through positive strategies and positive organizational culture (outside-in factors). The model further specifies three processes that connect outside-in and inside-out factors (attitude re-evaluation, selective exposure and confirmation bias), and a series of feedback loops that support upward spirals of positive development at the individual and organizational levels. We suggest ways in which the IO-OI model can be used and tested. The IO-OI model integrates the fields of attitudes, positive organizational scholarship, and positive organizational behavior, and provides a foundation for understanding how to best foster positive attitudes, create virtuous organizations and foster employee work happiness.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله مفهومی مدل درون-بیرون-بیرون-درون را (IO-OI) ارائه می کند، که یک رویکرد علمی و فرآیندی دوتایی برای توسعه شادی در محیط کار است. این مدل بیان می کند که شادی کارمندان در محیط کار تحت تأثیر سطح فردی منابع شخصی قرار دارد که از طریق توسعه مثبت کارمندان و نظرات مثبت (عوامل درون-بیرون) توسعه یافته و منابع اجتماعی توسعه یافته در سطح سازمانی از طریق استراتژی های مثبت و فرهنگ سازمانی مثبت (عوامل بیرون-درون) توسعه یافته اند. این مدل همچنین سه فرآیند را مشخص می کند که عوامل بیرون-درون و عوامل درون-بیرون را به هم متصل می کند (ارزیابی نگرش، قرار گرفتن در معرض انتخاب و تعصب تأیید)، و مجموعه ای از حلقه های بازخوردی را به هم متصل می کند که از تکامل مثبت در سطوح فردی و سازمانی حمایت می کند. ما روش هایی را پیشنهاد می کنیم که در آن مدل IO-OI مي توانى مورد استفاده و آزمایش قرار گیرد. مدل IO-OI زمینه های نگرش، دانش پژوهی سازمانی مثبت و رفتار سازمانی مثبت را در هم می آمیزد و پایه ای را برای درک این فراهم می کند که چگونه به بهترین شکل نظرات مثبت را تقویت می کند، سازمان های متعهد را ایجاد می کند و شادی کارمندان را در محیط کار تقویت می کند.


بدون دیدگاه