تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش – نشریه الزویر

عنوان فارسی: فرهنگ اطلاعات و اثرات آن در خلق دانش: شواهدی از تیم های دانشگاهی درگیر در پروژه های نوآوری های مشترک
عنوان انگلیسی: Information culture and its influences in knowledge creation: Evidence from university teams engaged in collaborative innovation projects
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9263 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 808.65Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت دانش، نوآوری تکنولوژی و مدیریت پروژه
مجله: مجله بین المللی مدیریت اطلاعات - International Journal of Information Management
دانشگاه: دانشگاه سائوپائولو، دانشکده مهندسی سائو کارلوس، برزیل
کلمات کلیدی: فرهنگ اطلاعات، پروژه نوآوری، خلق دانش، کار گروهی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.01.010
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- سبک نظری

3- روش تحقیق

3-1 برنامه PITE-FAPESP

4- نتایج

4-1 فرهنگ مبتنی بر رابطه

2.4 فرهنگ ریسک پذیری

4-3: فرهنگ قانونمند

4-4 تیم هایی با دو فرهنگ اطلاعاتی غالب

5- بحث و ملاحظات نهایی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper empirically analyzes the typology of information cultures (TICs) developed by Choo ((2013). International Journal of Information Management, 33, 775). The primary objective is to identify information behaviors and values that could describe the information culture in the context of project team work while knowledge creation occurs, resulting in technological innovation. The secondary aim is to find resulting relationships between the TICs and the modes of knowledge conversion. Twelve university project teams were selected to participate in the study. The teams are part of the Partnership for Technological Innovation Research Program (PITE) from the São Paulo Research Foundation (FAPESP), Brazil. The qualitative technique of categorical content analysis was used. The data analysis is based on a set of five attributes: (i) the primary goal of information management; (ii) information values and norms; (iii) information behaviors in terms of information needs, (iv) information seeking, and (v) information use. The main results are twofold. First, we confirmed the existence of two dominant culture profiles, as hypothesized by Choo ((2013). International Journal of Information Management, 33, 775). Second, results also showed plausible relationships between the risk-taking culture and externalization of knowledge; the rule-following culture and the combination of knowledge; result-oriented culture and internalization of knowledge; and the relationship-based culture and socialization of knowledge.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله از لحاظ تجربی، گونه شناسی فرهنگ های اطلاعات (TICها) که توسط Choo (2013) توسعه داده شده است را تحلیل می کند(مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، 33، 775). هدف اصلی، شناسایی ارزش ها و رفتارهایی است که می توانند فرهنگ اطلاعات را در زمینه کار تیم پروژه، زمانی که خلق دانش در نتیجه ی نوآوری در فن آوری رخ می دهد، توضیح دهند. هدف دوم پیدا کردن روابط حاصل بین TIC ها و روش های تبدیل دانش است. تیم های پروژه از دوازده دانشگاه برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. تیم ها بخشی از شرکاء برای برنامه تحقیقاتی نوآوری فناورانه (PITE) از بنیاد پژوهشی سائوپائولو (FAPESP)، برزیل هستند. تکنیک کیفی تحلیل محتوای رده بندی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها بر اساس یک مجموعه از پنج خصوصیت است: (1) هدف اصلی مدیریت اطلاعات؛ (2) ارزش ها و هنجارها ی اطلاعات ؛(3) رفتارهای اطلاعات از نظر نیازهای اطلاعاتی، (4) جستجوی اطلاعات و (5) استفاده از اطلاعات. نتایج اصلی دو قسم هستند. اول، ما وجود دو مشخصه ی اصلی فرهنگ را همانطور که توسط Choo مطرح شده اند، تأیید کردیم((2013) مجله بین المللی مدیریت اطلاعات، 33، 775). دوم، نتایج همچنین روابط ممکن بین فرهنگ ریسک پذیر و استخراج دانش را نشان می دهد: فرهنگ قانونمند(rule-following ) و ترکیب دانش؛ فرهنگ نتیجه گرا و درونی سازی دانش؛ و فرهنگ مبتنی بر رابطه و اجتماعی سازی دانش.