ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید

ترجمه مقاله حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با نانو جاذب های مغناطیسی جدید
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف یون های+Zn2 و+Cd2 از پساب های صنعتی با استفاده از نانو جاذب های مغناطیسی جدید N2,N6-di (thiazol-2-yl) pyridine-2,6-dicarboxamide
عنوان انگلیسی
Removal of Cd2+ and Zn2+ from industrial wastes using novel magnetic N2,N6-di (thiazol-2-yl) pyridine-2,6-dicarboxamide nanoadsorbent
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2015
نشریه
jnano analysis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4876
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست، شیمی کاربردی، شیمی محیط زیست، آب و فاضلاب، مهندسی بهداشت محیط و شیمی تجزیه
مجله
مجله تجزیه و تحلیل نانو (Nanoanalysis)
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کلمات کلیدی
Fe3O4 و مغناطیسی و یونهای +Zn2 و+Cd2 و پساب صنعتی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مواد و روشها
2-1- مواد
2-2- ابزارآزمایشگاهی
2-3- سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 یا (MNPs)
2-4- سنتز N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide(DPD)
2-5- آماده سازی نانوجاذب مغناطیسی
2-6- اندازه گیری جذب
2-7- بازیابی و استفاده مجدد
3- نتایج و توضیحات
3-1 مشخصه سازی مواد اماده سازی شده
3-2- خواص جذبی نانوجاذب Fe3O4@DPD آماده شده برای +Zn2و +Cd2
3-2-1- اثر pH
3-2-2- سنتیک جذب
3-2-3- همدماهای جذب برای جاذب Fe3O4@DPD برای جذب +Zn2و +Cd2
3-2-4- اثرات دما روی جذب +Zn2و +Cd2
3-2-5- اثر الکترولیتهای پیش زمینه
3-3- واجذب و استفاده مجدد
3-4- حذف +Zn2و +Cd2 از پسابهای صنعتی
4- جمع بندی
تقدیر و تشکر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this work N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide (DPD), was synthesized via reaction of 2-aminothiazole and 2,6- pyridinedicarboxylic acid in n-methylpyrrolidine. The obtained (DPD) was characterized with nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, and elemental analysis. Finally, a novel magnetic nanoadsorbent was synthesized by modification the surface of Fe3O4 nanoparticles by N2,N6- di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide. The prepared magnetic nanoadsorbent was successfully used for removal of Zn2+ and Cd2+ ions from industrial wastes and the effects of the affecting parameters such as pH, possible interfering ions, contact time, concentration of target ions, background electrolytes and temperature were investigated. The maximum adsorption capacities of Zn2+ and Cd2+ were found to be 149.2 and 112.4 mg g−1, respectively. The required times for quantitative removal of Zn2+ and Cd2+ were 30 and 45 min, respectively. Appropriate characteristics of the proposed nanoadsorbent such as high adsorption capacity, stability, reusability, easy synthesis and easy separation, make it suitable adsorbent for practical removal of Zn2+ and Cd2+ ions from industrial wastes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، مواد (N2,N6-di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide (DPD, با واکنش 2-aminothiazole  و اسید 2,6- pyridinedicarboxylic در n-methylpyrrolidine سنتزشد. (DPD) ی به دست آمده با استفاده از آنالیز عنصری و اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) و اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، مشخصه سازی شد. نهایتاً با اصلاح سطح نانوذرات Fe3O4 با N2,N6- di(thiazol-2-yl)pyridine-2,6-dicarboxamide؛ یک نانوجاذب مغناطیسی جدید ساخته شد. نانوجاذب مغناطیسی اماده شده به طور موفقیت امیزی برای حذف یونهای +Zn2 و+Cd2 از پسابهای صنعتی آزمایش شد و اثرات پارامترهای تاثیر گذار مانند pH و یونهای مداخله کننده احتمالی ؛ زمان تماس؛ غلظت یونهای هدف؛ الکترولیتهای پیش زمینه و دما مورد بررسی قرار گرفتند. حداکثر ظرفیتهای جذب +Zn2 و+Cd2 به ترتیب برابر با 149.2 و 112.4 mg g−1 بود. زمان مورد نیاز برای حذف +Zn2 و+Cd2 30 و 45 دقیقه بود. مشخصات مناسب نانوجاذبهای پیشنهادی، مانند ظرفیت بالای جذب، پایداری، قابلیت استفاده مجدد و آسان بودن تولید آن و جداسازی آسان ؛ آن را بعنوان یک جاذب مناسب برای حذف عملی یونهای +Zn2 و+Cd2 از پسابها مطرح نموده است.

بدون دیدگاه