ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE

ترجمه مقاله تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس - نشریه IISTE
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس
عنوان انگلیسی
Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Iiste
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2222-1697
کد محصول
10148
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
بیس
است✓
مدل مفهومی
ندارد☓
پرسشنامه
ندارد☓
متغیر
دارد✓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری، حسابرسی و حسابداری مالی
مجله
مجله پژوهشی امور مالی و حسابداری - Research Journal of Finance and Accounting
دانشگاه
گروه حسابداری، دانشگاه بنین، شهر بنین
کلمات کلیدی
گزارش حسابرس، شواهد حسابرسی، نظر حسابرسی و استاندارد حسابرسی
کلمات کلیدی انگلیسی
Auditor report - Audit evidence - Audit opinion and Auditing standard
فهرست مطالب
چکیده
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهداف این مطالعه
1-4 توسعه فرضیات
2 مروری بر پیشینه
2-1 گزارش حسابرسان
2-2 شواهد حسابرسی کافی و گزارش حسابرسی
2-3 قابلیت اطمینان شواهد حسابرسی و گزارشات حسابرسی
3 روش شناسی
مشخصات مدل
عملی کردن متغیرها
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
4 بحث در مورد نتایج
4-1 ویژگی های جمعیتی پاسخ دهندگان
4-2 تحلیل نتایج رگرسیون
5 نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study seeks to emphasize the importance of audit evidences, their quality characteristics and the professional judgment used to measure and to evaluate them in order to express their final audit opinion. There is no mathematical formula, neither a specific model in order to evaluate the quality of audit evidences. Their quality depends upon the professional judgment concerning the audit technical standards, the accounting references and nevertheless upon the auditor’s ethics. This is one of the reasons for which the financial audit is one of the edges of economical research, highlighting the credibility of financial statements. This study employ primary and secondary source of data. Questionnaires were administered to obtain information about audit evidence and auditor report was obtained through the secondary source. The empirical findings from the binary logistic regression result revealed that sufficiency of audit evidence had a negative but insignificant and reliability of audit evidence had a positive coefficient sign but insignificant. The low value of the Mcfadden Rsquared indicated that the null hypotheses were rejected and acceptance of the alternative hypotheses. The study suggested that further empirical work should be conducted in this area.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ابن مطالعه به دنبال تأکید بر اهمیت شواهد حسابرسی، ویژگی های کیفیتی آنها و قضاوت های حرفه ای به کار رفته برای اندازه گیری و ارزیابی آنها به منظور بیان نظر حسابرسی نهایی آنها است. نه فرمول ریاضیاتی وجود دارد، نه مدلی خاص برای ارزیابی کیفیت شواهد حسابرسی. کیفیت آنها به قضاوت های حرفه ای متمرکز بر استانداردهای فنی حسابرسی، مراجعه حسابداری و درعین‌حال به اخلاق حسابرس بستگی دارد. این یکی از دلایلی است که حسابرس مالی یکی از لبه های پژوهش اقتصادی است، و اعتبار بیانیه های مالی را برجسته می کند. این مطالعه منبع داده های اولیه و ثانویه را به کار می گیرد. پرسشنامه هایی برای کسب اطلاعات در مورد شواهد حسابرسی مدیریت شدند و گزارش حسابرس از طریق منبع ثانویه به دست آمد. یافته های تجربی نتایج رگرسیون لاجستیک دوتایی نشان داد که کفایت شواهد حسابرسی منفی اما ناچیز است و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانۀ ضریب مثبت است.و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانه ضریب مثبت، اما ناچیز است. ارزش کم Mcfadden Rsquared نشان داد که فرضیه های صفر رد می شوند و فرضیه های جایگزین پذیرفته می شوند. این مطالعه نشان داد که فعالیت های تجربی بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

بدون دیدگاه