دانلود ترجمه مقاله رویکرد هیدرومتالورژی برای بازیابی فلزات ارزشمند از کانسنگ لاتریت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله رویکرد هیدرومتالورژی برای بازیابی فلزات ارزشمند از کانسنگ لاتریت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک رویکرد هیدرومتالورژی جدید برای بازیابی فلزات ارزشمند از کانسنگ لاتریت
عنوان انگلیسی
A novel hydrometallurgical approach to recover valuable metals from laterite ore
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4434
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
فرآوری مواد معدنی
مجله
هیدرومتالورژی (Hydrometallurgy)
دانشگاه
دانشکده متالورژی و مهندسی زیستی، دانشگاه علم و صنعت پکن، چین
کلمات کلیدی
ترکیبات لاتریت، فریت منزیم فلزی دوپ شده، فروشویی اسیدی اتمسفری، هم رسوب
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ آزمایش
۲ ۱ مواد
۲ ۲ روش ها
۲ ۲ ۱ فرایند فروشویی
۲ ۲ ۲ تفکیک و آماده سازی فریت های منیزیم فلزی دوپ شده
۲ ۳ تجزیه تحلیل
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ فروشویی اسیدی اتمسفری
۳ ۱ ۱ اثر غلظت اسید اولیه
۳ ۱ ۲ اثر نسبت مایع به جامد
۳ ۱ ۳ اثر زمان فروشویی
۳ ۲ جدا سازی
۳ ۳ بازیابی فلز
۴ ۳بازیابی فلز کلی
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A novel hydrometallurgical process was developed to produce metal co-doped magnesium ferrites from saprolite and limonite laterite blends by using an atmospheric acid leaching–coprecipitation method. The effects of initial acid concentration, liquid to solid ratio and leaching time on the metal leaching efficiencies were investigated systematically. It is shown that extraction efficiencies of Fe, Ni, Mn, Co and Mg can reach 94.6%, 96.9%, 86.0%, 84.8% and 72.6%, respectively, after leaching for 60 min at 100 °C with the liquid (2.75 mol·L−۱ HCl acid) to solid (saprolite and limonite laterite blends) ratio of 10:1 mL·g−۱ , and saprolite to limonite mass ratio (Msaprolite/limonite) of 5:5. Under the optimum leaching conditions, the influence of Msaprolite/limonite on the synthesis of metal co-doped magnesium ferrites from leaching solutions was also discussed. X-ray Diffraction (XRD) results showed that pure metal co-doped magnesium ferrites could be obtained when the Msaprolite/limonite was controlled at 7:3, with the initial acid concentration of 2.75 and 3.0 mol·L−۱, respectively.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک فرایند هیدرومتالورژی جدید برای تولید فریت منیزیم دوپ شده فلزی از ترکیبات لاتریت لیمونیت و ساپرولیت با استفاده از روش هم رسوبی-آبشویی توسعه یافت. اثر تغلیظ اسید اولیه، نسبت مایع به جامد و زمان فروشویی بر کارایی فروشویی فلزی به طور سیستماتیک مطالعه و بررسی شد. نشان داده شد که کارایی استخراج Fe, Ni, Mn, Co و Mg، بعد از فروشویی به مدت 60 دقیقه در دمای 100 درجه با نسبت مایع به جامد 10:1 میلی گرم( ترکیبات ساپرولیت و لیمونیت لاتریت) و نسبت وزنی ساپرولیت به لیمونیت((Msaprolite/limonite)) 5:5 به ترتیب 94.6%, 96.9%, 86.0%، 84.8% و72.6% بود. تحت شرایط فروشویی بهینه، اثر Msaprolite/limonite بر ترکیب فریت منیزیم دوپ شده فلزی از محلول های فروشویی مورد بحث قرار گرفت. نتایج انکسار اشعه ایکس نشان داد که فریت های منزیم دوپ شده فلزی خالص زمانی بدست اورد که Msaprolite/limonite در 7:3، با غلظت اولیه اسید به ترتیب 2.75 و 3 مول بر لیتر کنترل شد.

بدون دیدگاه