ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز

ترجمه مقاله مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز: گذشته، حال و آینده
عنوان انگلیسی
Hydrological catchment modelling: past, present and future
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2007
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9133
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی، منابع طبیعی و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله
آب شناسی، مرتع و آبخیزداری
مجله
علوم هیدرولوژی و علوم زمین - Hydrologyl & Earth System Sciences
دانشگاه
دانشگاه بولونیا، ایتالیا
کلمات کلیدی
مدل های حوضه آبخیز، مدل های فیزیکی، مدل های ورودی-خروجی داده محور، هم پایانی، عدم قطعیت پیش بین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه ای مختصر از مدل های هیدرولوژیکی
از مدل های تجربی تا مدل های معنی دار فیزیکی
مدل های داده محور
نیاز به تطبیق دو رویکرد
عدم قطعیت ها در مدل ها و پارامتر ها
عدم قطعیت پیش بین
هم پایان در برابر نا هم پایان
براورد پارامتر در برابر عدم قطعیت پیش بین
احتمالات کم تر رسمی به عنوان یک الترناتیو( جایگزین)
نتیجه گیری و مطالعات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper discusses basic issues in hydrological modelling and flood forecasting, ranging from the roles of physically-based and data-driven rainfall runoff models, to the concepts of predictive uncertainty and equifinality and their implications. The evolution of a wide range of hydrological catchment models employing the physically meaningful and data-driven approaches introduces the need for objective test beds or benchmarks to assess the merits of the different models in reconciling the alternative approaches. In addition, the paper analyses uncertainty in models and predictions by clarifying the meaning of uncertainty, by distinguishing between parameter and predictive uncertainty and by demonstrating how the concept of equifinality must be addressed by appropriate and robust inference approaches. Finally, the importance of predictive uncertainty in the decision making process is highlighted together with possible approaches aimed at overcoming the diffidence of end-users.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله در مورد مسائل اساسی در مدل سازی هیدرولوژیکی و پیش بینی سیلاب، از نقش مدل های داده محور و فیزیکی رواناب حاصل از بارندگی تا مفاهیم عدم قطعیت پیش بینی و هم پایانی و اهمیت آن هابحث می کند. تکامل طیف وسیعی از مدل های هیدرولوژیکی حوضه آبخیز که از رویکرد های داده محور و معنی دار فیزیکی بهره می برند بیانگر نیاز به بستر های آزمون و معیار های عینی برای ارزیابی شایستگی و توانایی مدل های مختلف در تطبیق رویکرد های جایگزین است. به علاوه، این مقاله به تحلیل عدم قطعیت در مدل ها و پیش بینی ها با تشریح مفهوم عدم قطعیت، با تفکیک عدم قطعیت مدل و پیش بینی و با اثبات این که چگونه مفهوم هم پایانی باید توسط رویکرد های استنباطی قوی و مناسب بررسی شود می پردازد.

بدون دیدگاه