تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فرآیندهای غشایی ترکیبی برای تصفیه آب سطحی و تسکین رسوب غشا – نشریه الزویر

عنوان فارسی: فرآیندهای غشایی ترکیبی برای تصفیه آب سطحی و تسکین رسوب غشا
عنوان انگلیسی: Hybrid membrane processes for the treatment of surface water and mitigation of membrane fouling
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6004 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.90Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مهندسی آب و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی محیط زیست، مدیریت منابع آب و آب و فاضلاب
مجله: جداسازی و تکنولوژی تصفیه - Separation and Purification Technology
دانشگاه: گروه شیمی، دانشگاه ارسطو، یونان
کلمات کلیدی: فیلتراسیون غشایی و سرامیک، وزنت، وزنت همراه با پراکسید هیدروژن، فرآیند ترکیبی، تصفیه آب های سطحی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روشها

1.2. واحد آزمایشی ترکیب میکرو فیتراسیون- ازن

2.2. آبی که بایستی تصفیه شود و روشهای تحلیلی

3.2. تحلیل HPLC نفوذ کننده ها

3. نتایج و بحث

1.3. روشهای هیبریدی عملیات میکرو فیلتراسیون غشاء سرامیک پیوند با اوزون مبنی اکسایش

2.3. کیفیت نفوذ کننده ها

3.3. تحلیل HPLC نفوذ کننده ها

4.3. رسوب غشا

4.نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Membrane-based processes are well recognized treatment methods for waters and wastewaters of different origin. However, the biggest drawback connected with membranes’ filtration is their severe fouling, which deteriorates the process effectiveness. Combining membrane filtration with another water/wastewater treatment method in a hybrid process is a promising way of improving the overall membrane operation. In this study an approach of combining ceramic membrane filtration with chemical oxidation processes, i.e. ozonation and ozonation combined with hydrogen peroxide, is presented. A flat sheet ceramic microfiltration membrane of a submerged type has been used in the experimental unit. Ozone– oxygen gas mixture was introduced to the system by appropriate ceramic gas spargers and two flow rates of the gas mixture were tested: 0.1 L/min and 0.2 L/min with corresponding ozone dosages of 2.5 and 5.0 mg O3/min of ozone addition, respectively. The water treated in this experimental system was a simulated (contaminated) surface water with Total Organic Carbon (TOC) content of 8 (±0.3) mg/L and turbidity of 20 (±0.5) NTU. The collected permeates were evaluated for selected pollution parameters, such as turbidity, TOC, UV254 absorbance and SUVA values. HPLC analysis has been performed for the calculation of molecular weights of products in the permeates obtained during hybrid processes. The fouling of membrane was evaluated by the calculation of Fouling Index (FI) and monitoring changes in the Trans Membrane Pressure during membrane operation. The obtained results indicated that the membrane fouling was mitigated during the hybrid processes, increasing the overall efficiency of membrane microfiltration for the treatment of contaminated surface water.

نمونه متن ترجمه

چکیده

فرآیندهای مبتنی بر غشاء روشهای تصفیه ای مناسبی برای آبها و فاضلابها می باشند. با این حال، بزرگترین مشکل مربوط به فیترسازی غشاها جرم گرفتگی شدید آنهاست، که تاثیر فرآیند را از بین می برد. ترکیب فیلتراسیون غشاء با یک روش تصفیه ای دیگر در یک فرآیند ترکیبی روشی برای بهبود عملکرد کلی غشاء می باشد. در این مطالعه یک روش ترکیب فیتراسیون غشای سرامیک با فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی ارائه می شود. در آزمایشگاه از یک صفحه غشایی میکرو فیلتر سرامیکی از نوع مستغرق استفاده شده است. ترکیب گاز اکسیژن ازن با گاز سرامیکی مناسب به داخل سستم فرستاده شد و دو مقدار جریان برای ترکیب گاز مورد آزمایش قرار گرفت: 1. و 21. لیتر بر دقیقه برای زمانی که به ترتیب 5/2 و 5 میلی گرم ازن اضافه می شوند. آبی که در این سیستم آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت یک آب سطجی شبیه سازی شده با مقدار کربن ارگانیک (TOC) 8 میلی گرم بر لیتر و کدورت 20 NTU بود. مقادیر نفوذ آب برای یک سری از پارامترهای آلودگی، از قبیل کدورت، TOC، مقادیر SUVA و جذب UV254 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای محاسبه ی وزنهای مولکولی نفوذهای انجام شده در طی فرآیندهای ترکیبی تحلیل HPLC انجام شد. رسوب غشا با محاسبه ی شاخص رسوب (FI) و کنترل تغییرات در فشار غشای تله ها در طی عملیات غشا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که رسوب غشاء در طی فرآیندهای ترکیبی سبکتر می گردید، در طی این فرآیندها بازدهی کلی میکروفیلتر غشاء برای تصفیه آب سطحی افرایش می یافت.