ترجمه مقاله تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تبیین الگوی توانمند سازی منابع انسانی و تعالی سازمانی بین پرسنل بیمارستانهای دانشگاه گیلان
عنوان انگلیسی
Explaining Human Resource Empowerment Pattern and Organizational Excellence among Employees of Emergency of Guilan's University Hospitals
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
1877-0428
کد محصول
10739
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
ضمیمه
ندارد
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت منابع انسانی
مجله
پروسدیا - علوم اجتماعی و رفتاری - Procedia - Social and Behavioral Sciences
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور (PNU)، تهران، ایران
کلمات کلیدی
تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد، EFQM، توانمند سازی پرسنل
کلمات کلیدی انگلیسی
Organizational excellence - performanceevaluation - EFQM - employees'empowerment
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.002
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- چارچوب نظری
تعالی سازمانی
توانمند سازی
مروری بر ادبیات
فرضیه های پژوهش
3- روش
4- یافته ها
بررسی مدل ساختاری پژوهش
تست فرضیه
5- بحث و نتیجه گیری
6- پیشنهادها
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10739 IranArze     10739 IranArze1     10739 IranArze2

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The present paper aims at investigating the relationship between human resource empowerment and results of organizational excellence model (EFQM) among employees of emergency unit in Guilan's university hospitals. This is an applied research performed through descriptive – survey method. Required data was obtained using standard questionnaire. Research population is composed of all employees of emergency units of Rasht university hospitals (N = 400) of which 195 individuals were selected as the sample according to Cochran's formula using ordinal random sampling. Besides, share of each order was calculated through systematic sampling method. Obtained data was analyzed using SEM method in AMOS22 software. Also, Pearson's test was performed through SPSS21 software. Findings indicated a positive, significant relationship between human resource empowerment and results of EFQM among employees of Guilan's university hospitals. Accordingly, it is suggested to pay special attention to employees’ empowerment features to enhance organizational performance level and to look at empowerment as a main strategy for improving organizational transformations.

1. Introduction

Today, many organizations seek excellence but only some reach it. A main reason of this failure is the lack of deep understanding of the concept of excellence and its criteria, especially neglecting the role of excellent human resource (Duhlguard et al, 2007). Respecting employee empowerment to improve organizational performance and bring to a globally accepted level is a great necessity. As Denis Kinela mentions: “in today's organizational movements toward total quality management (TQM) and continuous improvement empowerment has gained a significant place... It seems that empowerment is considered as an accepted macro strategy for continuous improvement and and as a acronym for the variety of manners of applying individual competencies in creative and novel methods of all organizational performance aspects" (Kinela, 2008). Empowerment is considered as a vital factor in almost all scientific references of TQM. Thomas and Volthouse identify employees’ empowerment as a main component of TQM. Moreover, Cardi (1996) showed in the US that employee’s empowerment plans are closely related to quality management and may be the vital element affecting organizational success or failure (Abtahi and Abbasi, 2007).At present, employees empowerment is more and more being considered in European Excellence Model (EFQM) and employees are among important measures of excellence in this model so that the model holds: "excellent organizations enhance equality and justice and involve and empower individuals" (Hill and Block, 2004).

6. Suggestions

Respecting the positive and significant relationship between empowerment of human resource in emergency units of Guilan university hospitals and organizational excellence, following suggestions are presented to managers and supervisors emergency units:To reinforce effectiveness, employees should be given enough authority for problem solving during the job so that a job identity is generated for them and they can plan, implement and evaluate their efforts. Moreover, they must be aware of their results and take continuous feedback from the supervisor, coworkers and clients on their own performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین توانمند سازی منابع انسانی و نتایج مدل تعالی سازمانی (EFQM) بین پرسنل بخش اورژانس در بیمارستانهای دانشگاه گیلان است. این یک پژوهش کاربردی انجام شده از طریق روش توصیفی- پیمایشی است. داده لازم با استفاده از پرسشنامه استاندارد به دست آمد. جمعیت آماری متشکل از تمام پرسنل واحدهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه رشت بود که 195 نفر به عنوان نمونه طبق فرمول کرونباخ با استفاده از نمونه گیری تصادفی ترتیبی انتخاب شدند. به علاوه، سهم هر ترتیب از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک محاسبه شد. داده حاصل با استفاده از روش SEM در نرم افزار AMOS22 تحلیل شد. همچنین تست پیرسون از طریق نرم افزار SPSS21 اجرا شد. یافته ها نشانگر یک رابطه مثبت و معنادار بین توانمند سازی منابع انسانی و نتایج EFQM بین پرسنل بیمارستانهای دانشگاه گیلان بود. بر این اساس، توجه ویژه به توانمند سازی پرسنل برای ارتقا سطح عملکرد سازمانی و در نظر گرفتن توانمند سازی به عنوان استراتژی اصلی بهبود تغییر سازمانی پیشنهاد می شود.

1- مقدمه
امروزه بسیاری از سازمان ها به دنبال تعالی بوده ولی تنها تعدادی به آن می رسند. دلیل اصلی این شکست نبود درک عمیق مفهوم تعالی و معیارهای آن به خصوص نادیده گرفتن نقش منابع انسانی برتر است. توجه به توانمند سازی پرسنل برای بهبود عملکرد سازمانی و رسیدن به سطح قابل قبول جهانی یک ضرورت بزرگ است. از نظر دنیس کینلا در جنبش امروزی سازمانی به سوی مدیریت کیفیت جامع (TQM) و توانمند سازی بهبود مستمر جایگاه ویژه ای یافته است، به نظر می رسد که توانمند سازی یک راهبرد کلان پذیرفته شده برای بهبود مستمر و مخفف تنوع شیوه اعمال شایستگی فردی در روش های خلاق و جدید تمام ابعاد عملکرد سازمانی است. توانمند سازی یک عامل حیاتی در تقریبا تمام مراجع علمی TQM است. توماس و والهاوس توانمند سازی پرسنل را یک مولفه اصلی TQM می دانند. به علاوه کاردی 1996 در ایالات متحده نشان داد که طرح توانمند سازی پرسنل مرتبط با مدیریت کیفیت و عنصر حیاتی موثر بر موفقیت یا شکست سازمانی است. در حال حاضر توانمند سازی پرسنل در مدل تعالی اروپا EFQM بیش از پیش مورد توجه است و پرسنل مقیاس مهم تعالی در این مدل هستند به طوری که این مدل نشان می دهد: سازمان های برتر برابری و عدالت را ارتقا داده و افراد را مشارکت داده و توانمند می سازند.
6- پیشنهادها
با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین توانمند سازی منابع انسانی در واحد اورژانس بیمارستان های دانشگاه گیلان و تعالی سازمانی پیشنهادهای زیر برای مدیران و سرپرستان واحد اورژانس ارائه می شوند: برای تقویت اثربخشی باید به پرسنل اختیار حل مسئله طی کار داده شود به طوری که هویت شغلی ایجاد شده و طرح، اجرا و ارزیابی تلاش آنها ممکن می گردد. به علاوه آنها باید آگاه از نتایج خود بوده و بازخورد مستمر از سرپرست، همکار و ارباب رجوع در خصوص عملکرد خود دریافت کنند.


بدون دیدگاه