تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار تغییر شکل گرم و مدل سازی ترکیبی فولاد کم آلیاژ VCN200 – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رفتار تغییر شکل گرم و مدل سازی ترکیبی فولاد کم آلیاژ VCN200
عنوان انگلیسی: Hot deformation behavior and constitutive modeling of VCN200 low alloy steel
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5413 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.35Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: متالوژی صنعتی‌، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات و شیمی آلی
مجله: مدلسازی ریاضی کاربردی
دانشگاه: گروه علوم و مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، همدان، ایران
کلمات کلیدی: فشار گرم، تبلور مجدد دینامیکی، مدل سازی، مشخصات جریان (سیلان)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش انجام آزمایش

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

The hot working behavior of VCN200 medium carbon low alloy steel was analyzed by performing hot compression tests in temperature range of 850–1150 C and at strain rates of 0.001–1 s1 . Flow curves were typical of dynamic recrystallization during hot working over temperature range of 900–1150 C and strain rates of 0.001–1 s1 . However, at lower temperatures no indication of flow softening was observed. The constitutive analysis using the hyperbolic sine function was performed and the value of apparent activation energy for the hot deformation determined to be about 435 kJ/mol. The flow curves up to the peak were successfully modeled using a dynamic recovery model. All the factors in this model were defined in terms of the Zener–Hollomon parameter. A modified form of Avrami equation was used to estimate the fractional softening due to the dynamic recrystallization for any given strain in flow curve. Using this model, the flow curves were successfully predicted and generalized to different deformation conditions.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رفتار کار گرم فولاد کم آلیاژ کربن متوسط VCN200 با استفاده از تست فشار گرم در محدوده ی دمایی 850-150°C و محدوده نرخ کرنش 0.001-1s-1 بررسی شد. منحنی های سیلان تبلور مجدد دینامیکی در حین کار گرم در محدوده دمایی 900-1150°C و نرخ کرنش 0.001-1s-¹ رسم شدند. با این وجود در دمای کم هیچ نرم شدگی تنش سیلان مشاهده نشد. آنالیز ساختاری با استفاده از تابع سینوسی هایپربولیک انجام شد و مقدار انرژی اکتیواسیون بدست آمده برای تغییر شکل گرم حدود 435 kj/mol بدست آمد. منحنی های جریان تا نقطه پیک با استفاده از مدل بازیابی دینامیکی با موفقیت مدل سازی شده اند. همه فاکتورها در این مدل براساس پارامترهایZener – Hollomon تعریف شده اند. شکل اصلاح شده ی معادله ی Avrami برای تخمین کسر نرم شدن بعلت تبلور مجدد دینامیکی برای هر کرنش داده شده در منحنی سیلان استفاده شد. با استفاده از این مدل، منحنی های سیلان با موفقیت پیش بینی شده اند و برای شرایط تغییر شکل متفاوت تعمیم داده شده اند.