ترجمه مقاله فروپاشی کلنی زنبور عسل به دلیل Noserna ceranae در زنبورداری های حرفه ای - نشریه وایلی

ترجمه مقاله فروپاشی کلنی زنبور عسل به دلیل Noserna ceranae در زنبورداری های حرفه ای - نشریه وایلی
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فروپاشی کلنی زنبور عسل به دلیل Noserna ceranae در زنبورداری های حرفه ای
عنوان انگلیسی
Honeybee colony collapse due to Nosema ceranae in professional apiaries
صفحات مقاله فارسی
5
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2009
نشریه
وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9320
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زنبورداری، حشره شناسی کشاورزی
مجله
گزارش های میکروبیولوژی محیطی - Environmental Microbiology Reports
دانشگاه
آزمایشگاه آسیب شناسی زنبور عسل، اسپانیا
doi یا شناسه دیجیتال
http://doi.org/10.1111/j.1758-2229.2009.00014.x
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
نتایج و بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Summary

Honeybee colony collapse is a sanitary and ecological worldwide problem. The features of this syndrome are an unexplained disappearance of adult bees, a lack of brood attention, reduced colony strength, and heavy winter mortality without any previous evident pathological disturbances. To date there has not been a consensus about its origins. This report describes the clinical features of two professional bee-keepers affecting by this syndrome. Anamnesis, clinical examination and analyses support that the depopulation in both cases was due to the infection by Nosema ceranae (Microsporidia), an emerging pathogen of Apis mellifera. No other significant pathogens or pesticides (neonicotinoids) were detected and the bees had not been foraging in corn or sunflower crops. The treatment with fumagillin avoided the loss of surviving weak colonies. This is the first case report of honeybee colony collapse due to N. ceranae in professional apiaries in field conditions reported worldwide.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
فروپاشی کلنی زنبور عسل یک مشکل بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان است. ویژگی های این سندرم شامل ناپدید شدن غیر قابل توضیح زنبوران بالغ، عدم مراقبت نوزادان، کاهش قدرت کلنی و مرگ و میر زمستانه سنگین بدون آشوب های پاتولوژیکی آشکار قبلی هستند. تا به امروز یک توافقی در مورد منشا آن وجود نداشته است. این گزارش ویژگی های بالینی دو زنبوردار حرفه ای تحت تاثیر این سندرم را توصیف می کند. شرح حال، بررسی بالینی و آنالیزها گزارش کرد که کاهش جمعیت در هر دو مورد، به دلیل آلودگی به Nosema ceranae (میکروسپوریدی) است، که یک عامل بیماری زای نوظهور برای Apis rnetutera است. هیچ پاتوژن یا آفت کشی (نئونیکوتینوئیدها) تشخیص داده نشد و جستجوگری زنبورها در مزارع ذرت و آفتابگردان مشاهده نشد. تیمار با فومیژیلین از کاهش زنده مانی کلنی های ضعیف جلوگیری می کند. این اولین گزارش از فروپاشی کلنی زنبورهای عسل ناشی از N. ceranae در زنبورداری های حرفه ای در شرایط مزرعه در سراسر جهان است.

بدون دیدگاه