دانلود ترجمه مقاله پایش با مقاومت الکتریکی برای بهینه سازی فروشویی ثانویه

دانلود ترجمه مقاله پایش با مقاومت الکتریکی برای بهینه سازی فروشویی ثانویه
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پایش و تعیین مشخصات توده با مقاومت الکتریکی برای بهینه سازی فروشویی ثانویه
عنوان انگلیسی
heap characterization and monitoring with electrical resistivity for optimizing secondary leaching
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
نشریه
Dalerucker
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4300
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ژئوفیزیک، شیمی و مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژئوالكتریک، استخراج معدن، فرآوری مواد معدنی و شیمی معدنی
دانشگاه
شرکت hydroGEOPHYSICS، آمریکا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش
تعیین خصوصیات مقاومت الکتریکی
پایش مقاومت الکتریکی
نتایج و بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Electrical resistivity geophysics has been applied on a heap to characterize and monitor changes in saturation after primary and secondary leaching applications. The characterization effort mapped the distribution of high and low resistivity, which can be correlated to low and high moisture content, respectively. Regions of low moisture and high resistivity were assumed to be ineffectively leached during the primary leaching cycle, and were targeted by a secondary leaching application with Hydro-Jex. Hydro-Jex involves the injection of lixiviant at high pressures in a cased well. During the injection, the electrical resistivity was used to monitor the decrease in resistivity. The decrease is directly related to increased saturation. The electrical resistivity monitoring showed how the fluid injected into the heap moved away from the injection well, and demonstrated the effectiveness of the Hydro-Jex technology to reach dry and unleached areas within the heap.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اصول ژئوفیزیک مقاومت الکتریکی بر روی توده ها برای تعیین خصوصیات و پایش تغییرات آن در شرایط اشباع بعد از اعمال فروشویی های اولیه و ثانویه به کار برده شده است. فرایند تعیین مشخصات شامل تهیه نقشه توزیع مقاومت بالا و پایین بود که می تواند به ترتیب با مقدار رطوبت کم و زیاد همبستکی داشته باشد. مناطق با رطوبت پایین و مقاومت بالا به طور ناکارامدی طی سیکل فروشویی اولیه فروشویی شدند و توسط کاربرد فروشویی ثانویه با Hydro-Jex هدف یابی شدند. Hydro-Jex شامل تزریق لیکسیونت در فشار های بالا به چاه مورد تظر می باشد. طی تزریق مقاومت الکتریکی برای پایش کاهش مقاومت استفاده شد. کاهش فوق ارتباط مستقیم با افزایش اشباع داشت.پایش مقاومت الکتریکی نشان داد که چگون سیال تزریق شده به درون توده از چاهک تزریق جدا شده و حاکی از کارایی بالای فناوری Hydro-Jex برای رسیدن به نواحی خشک و بدون فروشویی شده درون توده بود.

بدون دیدگاه