دانلود ترجمه مقاله مدل های رشد و عملکرد برای پایه های جنگلی با اندازه غیر یکنواخت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل های رشد و عملکرد برای پایه های جنگلی با اندازه غیر یکنواخت - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل های رشد و عملکرد برای پایه های جنگلی با اندازه غیر یکنواخت در فنلاند
عنوان انگلیسی
Growth and yield models for uneven-sized forest stands in Finland
صفحات مقاله فارسی
33
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4382
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل ، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری و اکولوژی گیاهان زراعتی
مجله
اکولوژی و مدیریت جنگل (Forest Ecology and Management)
دانشگاه
دانشگاه Joensuu، دانشکده علوم جنگل، فنلاند
کلمات کلیدی
ضریب q، جنگلداری انتخابی، مدیریت همسال یا تک سنی، مدیریت ناهمسان، مدل شبیه سازی، صنوبر نروژی، کاج اسکاتلندی،توس
فهرست مطالب
چکیده
۱مقدمه
۲ مواد و روش ها
۲ ۱ مجموعه مدل مورد نیاز
۲ ۲ مواد
۲ ۳ داده های Vessari Honka
۲ ۴ داده های کارلیا
۲ ۵ داده های NFI3
۶.۲ مدل سازی
۳ نتایج
۱.۳ مدل افزایش قطر
۲.۳ مدل ارتفاع
۳.۳ مدل بقا
۳ ۴ مدل رویش درونی
۴ نمونه های شبیه سازی
۴ ۱ تاثیر تراکم پایه
۴ ۲ تاثیر نسبت q و دوره برش
۵ بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Uneven-sized forestry is gradually gaining popularity and acceptability also in the Nordic countries. This is because of the willingness of the public and some forest owners to avoid clear-fellings and pursue more near-nature forest structures. It has also been realized that the profitability of uneven-sized forestry may be competitive with even-aged forestry. In Finland, management of uneven-sized stands is hampered by the lack of information about the dynamics of such stands, and about the yield and profitability of uneven-sized forestry. This study developed models which allow managers to simulate the growth and yield of uneven-sized stands in Finland, making it possible to predict the yield and analyze the sustainability of different management options. The model set consists of individual-tree diameter increment, height and survivalmodels, and a model for ingrowth. Themodeling data consisted of two long-term field experiments of uneven-sized forest management, a set of temporary sample plots measured earlier for growth modeling purposes, and the sample plots of the third National Forest Inventory of Finland. The application area of the models covers all growing sites, all main tree species, and the whole surface area of Finland. According to the models, the sustainable harvest of a fertile (Oxalis-Myrtillus site) uneven-sized Norway spruce forest varies between 5.5 and 7 m3 ha1 a1 in Central Finland, depending on the length of the cutting cycle, stand density, and shape of the diameter distribution. It is profitable to harvest large diameter classes more heavily than small ones. Due to the large amount of data the models for diameter increment are highly significant and reliably show the growth level of trees in uneven-sized stands. The weakest models are the ingrowth models, which are based on a clearly smaller data set than the other models.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
جنگلداری با اندازه غیر یکنواخت در کشور های شمالی به تدریج در حال کسب محبوبیت و عمومیت است. این به دلیل اشتیاق عموم و برخی مالکان جنگل برای اجتناب از پاک تراشی و تبعیت از ساختار جنگلی نزدیک به طبیعت است. هم چنین نشان داده شده است که سود بخشی جنگل داری غیر همسان با جنگلداری همسال یا تک سنی رقابتی تر است. در فنلاند، مدیریت اشکوب های با اندازه ناهمسان با کمبود اطلاعات در خصوص دینامیک چنین پایه هایی و نیز در خصوص عملکرد و سود آوری جنگل داری با اندازه ناهمسان روبرو شده است. این مطالعه مدل هایی را ایجاد کرده است که به مدیران امکان شبیه سازی رشد و عملکرد پایه های با اندازه غیر همسان داده و به این طریق می توان عملکرد را پیش بینی و پایداری رویکرد های مختلف مدیریتی را آنالیز کرد. این مدل هم چنین متشکل از افزایش قطر تک تک درختان، مدل های ارتفاعی و بقا، و مدلی برای رویش درونی می باشد. داده های مدل سازی متشکل از دو آزمایش میدانی بلند مدت مدیریت جنگلی غیر همسان، مجموعه ای از پلات های نمونه برداری برای مدل سازی رشد و پلات های نمونه برداری از سومین انوانتوری ملی جنگل های فنلاند بودند. سطح استعمال مدل ها همه نقاط رشدی، همه گونه های درختی اصلی، و کل سطح فنلاند را پوشش می دهد. بر اساس این مدل ها، بهره برداری پایدار از جنگل صنوبر نروژ(Oxalis-Myrtillus) بین 5.5 و 7 متر مکعب بر هیکتار در فنلاند مرکزی بسته به طول چرخه قطع، تراکم پایه و شکل توزیع قطر متغیر است. هم چنین برداشت کلاس های قطری بزرگ تر به صورت هر چه سنگین تر از کلاس های قطری کوچک تر سود آور تر است. به دلیل تعداد زیاد
داده ها، مدل های مربوط به افزایش قطر اهمیت زیادی داشته و به طور مطمئنی سطح رشد درختان را در پایه های با اندازه همسان نشان می دهند. ضعیف ترین مدل ها شامل مدل های رویش درونی می باشند که بر اساس مجموعه داده های کوچک تر نسبت به مدل های دیگر می باشند.

بدون دیدگاه