ترجمه مقاله انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی
عنوان انگلیسی
Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company
صفحات مقاله فارسی
39
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5907
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، لجستیک و زنجیره تامین، تولید صنعتی، بهینه سازی سیستم ها، مدیریت صنعتی و تحقیق در عملیات
مجله
مجله اروپایی پژوهش عملیاتی
دانشگاه
گروه مکانیک و مهندسی ساخت، دانشگاه آلبورگ، کپنهاگ، دانمارک
کلمات کلیدی
مدیریت زنجیره تامین سبز(GSCM)، انتخاب عرضه کننده سبز، تئوری مجموعه های فازی، TOPSIST عدد فازی مثلثی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر مطالعات اخیر
2-1 مدیریت زنجیره تولید سبز
2-2 انتخاب تولید کننده سبز
2-3 روش TOPSIS فازی
تشریح مسئله
ابداع روش حل
4-1 نظریه دستگاه فازی
4-1-1 متغیر زبانی
4-2 روش TOPSIS فازی
جمع وزن های معیارها
جمع رتبه های جایگزین ها
4-3 روش TOPSIS فازی پیشنهادی
4-4 ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن
5- کاربرد مدل پیشنهادی
5-1 نتایج نهایی
6- تحلیل حساسیت
7- نتیجه گیری
پیوست الف
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Due to an increased awareness and significant environmental pressures from various stakeholders, companies have begun to realize the significance of incorporating green practices into their daily activities. This paper proposes a framework using Fuzzy TOPSIS to select green suppliers for a Brazilian electronics company; our framework is built on the criteria of green supply chain management (GSCM) practices. An empirical analysis is made, and the data are collected from a set of 12 available suppliers. We use a fuzzy TOPSIS approach to rank the suppliers, and the results of the proposed framework are compared with the ranks obtained by both the geometric mean and the graded mean methods of fuzzy TOPSIS methodology. Then a Spearman rank correlation coefficient is used to find the statistical difference between the ranks obtained by the three methods. Finally, a sensitivity analysis has been performed to examine the influence of the preferences given by the decision makers for the chosen GSCM practices on the selection of green suppliers. Results indicate that the four dominant criteria are Commitment of senior management to GSCM; Product designs that reduce, reuse, recycle, or reclaim materials, components, or energy; Compliance with legal environmental requirements and auditing programs; and Product designs that avoid or reduce toxic or hazardous material use.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بدلیل افزایش آگاهی و فشارهای محیطی بسیار از سوی سهام داران مختلف، شرکت ها به اهمیت بکارگیری شیوه های سبز در فعالیت های روزانه خود پی برده اند. این مقاله یک ساختار را با استفاده از روشTOPSIS فازی جهت انتخاب تولید کنندگان سبز برای شرکت الکترونیکی برزیلی پیشنهاد می دهد. ساختار ما براساس معیارهای شیوه های مدیریت زنجیره تولید سبز (GSCM) ایجاد می شود. یک تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده و داده ها از یک مجموعه 12 تولید کننده موجود گردآوری می شوند. ما از یک روش TOPSIS فازی جهت رتبه بندی تولیدکنندگان استفاده می کنیم و نتایج ساختار پیشنهادی با رتبه های حاصل شده از روش میانگین هندسی و روش میانگین نمره دارTOPSIS فازی مقایسه می شوند. سپس یک ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن برای یافتن اختلاف بین رتبه های حاصل از سه روش بکار گرفته می شود. در نهایت، یک تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر ارجحیت ها داده شده از سوی تصمیم گیرندگان برای شیوه های منتخب GSCM در مورد انتخاب تولید کننده سبز انجام می شود. نتایج بیانگر آن هستند که 4 معیار غالب عبارتند از: تعهد مدیر ارشد برای GSCM، طرح های تولیدی که مواد مصرفی، قطعات یا انرژی را کاهش داده، مجدداً بکار برده، بازیابی کرده و یا مرمت کنند، مطابقت با الزامات محیطی قانونی و برنامه های رسیدگی و طرح های تولیدی که از استفاده از مواد سمی یا خطرناک جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.

بدون دیدگاه