تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM – نشریه الزویر

عنوان فارسی: انتخاب تولیدکنندگان سبز براساس شیوه های GSCM: استفاده از روش TOPSIS فازی بکار گرفته شده در شرکت الکترونیکی برزیلی
عنوان انگلیسی: Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 39
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5907 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.76Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، لجستیک و زنجیره تامین، تولید صنعتی، بهینه سازی سیستم ها، مدیریت صنعتی و تحقیق در عملیات
مجله: مجله اروپایی پژوهش عملیاتی
دانشگاه: گروه مکانیک و مهندسی ساخت، دانشگاه آلبورگ، کپنهاگ، دانمارک
کلمات کلیدی: مدیریت زنجیره تامین سبز(GSCM)، انتخاب عرضه کننده سبز، تئوری مجموعه های فازی، TOPSIST عدد فازی مثلثی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مروری بر مطالعات اخیر

2-1 مدیریت زنجیره تولید سبز

2-2 انتخاب تولید کننده سبز

2-3 روش TOPSIS فازی

تشریح مسئله

ابداع روش حل

4-1 نظریه دستگاه فازی

4-1-1 متغیر زبانی

4-2 روش TOPSIS فازی

جمع وزن های معیارها

جمع رتبه های جایگزین ها

4-3 روش TOPSIS فازی پیشنهادی

4-4 ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن

5- کاربرد مدل پیشنهادی

5-1 نتایج نهایی

6- تحلیل حساسیت

7- نتیجه گیری

پیوست الف

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Due to an increased awareness and significant environmental pressures from various stakeholders, companies have begun to realize the significance of incorporating green practices into their daily activities. This paper proposes a framework using Fuzzy TOPSIS to select green suppliers for a Brazilian electronics company; our framework is built on the criteria of green supply chain management (GSCM) practices. An empirical analysis is made, and the data are collected from a set of 12 available suppliers. We use a fuzzy TOPSIS approach to rank the suppliers, and the results of the proposed framework are compared with the ranks obtained by both the geometric mean and the graded mean methods of fuzzy TOPSIS methodology. Then a Spearman rank correlation coefficient is used to find the statistical difference between the ranks obtained by the three methods. Finally, a sensitivity analysis has been performed to examine the influence of the preferences given by the decision makers for the chosen GSCM practices on the selection of green suppliers. Results indicate that the four dominant criteria are Commitment of senior management to GSCM; Product designs that reduce, reuse, recycle, or reclaim materials, components, or energy; Compliance with legal environmental requirements and auditing programs; and Product designs that avoid or reduce toxic or hazardous material use.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بدلیل افزایش آگاهی و فشارهای محیطی بسیار از سوی سهام داران مختلف، شرکت ها به اهمیت بکارگیری شیوه های سبز در فعالیت های روزانه خود پی برده اند. این مقاله یک ساختار را با استفاده از روشTOPSIS فازی جهت انتخاب تولید کنندگان سبز برای شرکت الکترونیکی برزیلی پیشنهاد می دهد. ساختار ما براساس معیارهای شیوه های مدیریت زنجیره تولید سبز (GSCM) ایجاد می شود. یک تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده و داده ها از یک مجموعه 12 تولید کننده موجود گردآوری می شوند. ما از یک روش TOPSIS فازی جهت رتبه بندی تولیدکنندگان استفاده می کنیم و نتایج ساختار پیشنهادی با رتبه های حاصل شده از روش میانگین هندسی و روش میانگین نمره دارTOPSIS فازی مقایسه می شوند. سپس یک ضریب وابستگی رتبه اسپیرمن برای یافتن اختلاف بین رتبه های حاصل از سه روش بکار گرفته می شود. در نهایت، یک تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر ارجحیت ها داده شده از سوی تصمیم گیرندگان برای شیوه های منتخب GSCM در مورد انتخاب تولید کننده سبز انجام می شود. نتایج بیانگر آن هستند که 4 معیار غالب عبارتند از: تعهد مدیر ارشد برای GSCM، طرح های تولیدی که مواد مصرفی، قطعات یا انرژی را کاهش داده، مجدداً بکار برده، بازیابی کرده و یا مرمت کنند، مطابقت با الزامات محیطی قانونی و برنامه های رسیدگی و طرح های تولیدی که از استفاده از مواد سمی یا خطرناک جلوگیری کرده یا آن را کاهش دهند.