ترجمه مقاله شمول ژئوفوم برای کاهش نیروی غیرفعال بر مجاورت پل بر مبنای آزمون های مقیاس بزرگ - نشریه ASCE

ترجمه مقاله شمول ژئوفوم برای کاهش نیروی غیرفعال بر مجاورت پل بر مبنای آزمون های مقیاس بزرگ - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شمول ژئوفوم برای کاهش نیروی غیرفعال بر مجاورت پل بر مبنای آزمون های مقیاس بزرگ
عنوان انگلیسی
Geofoam Inclusions for Reducing Passive Force on Bridge Abutments Based on Large-Scale Tests
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
369
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی و سازه
مجله
مرزهای ژئوتکنیکی - Geotechnical Frontiers
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه بریگهام جوان
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
هندسه آزمون تکیه گاه شبیه سازی شده
نتایج آزمون بار
تجزیه و تحلیل نتایج آزمون
نتیجه گیری
قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

To decrease lateral earth pressures on structures, a zone of compressible material or an “inclusion” can be used as a barrier to decrease lateral earth pressures on structures. The compressible material is typically expanded polystyrene or geofoam. Little guidance is available on the development of passive force with an inclusion. To explore this issue, large-scale passive force tests were conducted with and without a geofoam inclusion acting as a barrier between the backfill soil and a simulated bridge abutment. The presence of the geofoam inclusion reduced the passive force by 70% relative to the sand backfill alone. Although the measured force and failure geometry appeared to conform to a log-spiral mechanism when only sand backfill was used, the geofoam inclusion transforms the failure geometry to a Rankine failure mechanism. This suggests that the geofoam acted to reduce the interface friction between the wall and the backfill sand thereby reducing the passive resistance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور کاهش فشارهای جانبی زمین بر سازه ها، منطقه ای از مواد متراکم و یا یک "توده ای از " را می توان به عنوان یک مانع برای کاهش فشارهای جانبی زمین بر سازه ها مورد استفاده قرار داد. مواد تراکم معمولاً پلی استایرن و یا ژئوفوم منبسط هستند. رهنمودهای اندکی درباره توسعه نیروی غیرفعال با یک توده اوجود دارد. برای بررسی این موضوع، آزمایشات نیروی غیرفعال در مقیاس بزرگ با توده ای از ژئوفوم و بدون آن که به عنوان یک مانع بین خاک پشت ریز یا خاکریز و یک تکیه گاه پل شبیه سازی شده عمل می کند، انجام پذیرفت. وجود توده ای از ژئوفوم منجر به کاهش نیروی غیرفعال تا 70 درصد نسبت به پشت ریز یا خاکریز ماسه به تنهایی می گردد. اگر چه به نظر می رسد نیروی اندازه گیری شده و هندسه گسیختگی زمانی که تنها از پشت ریز یا خاکریز ماسه استفاده می گردد، با یک مکانیسم مارپیچ لگاریتمی مطابقت داشته باشد اما توده ای از ژئوفوم هندسه گسیختگی را به یک مکانیزم گسیختگی رانکین تبدیل می کند. این امر نشان می دهد که ژئوفوم در راستای کاهش اصطکاک رابط بین دیوار و ماسه پشت ریز یا خاکریز عمل نموده و در نتیجه مقاومت غیرفعال کاهش می یابد.

بدون دیدگاه